Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

A belföldön megvalósuló rendezvények: fesztiválok, illetve vásárok keretében hazai termelők, illetve termékeinek promócióját szolgáló tevékenységek / AMC-P-17-5

A támogatás célja: A 2017. október 1. és 2017. december 31. között Magyarországon megvalósuló, a magyar élelmiszer gazdaságot, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó 
– nagyközönségnek szóló rendezvények, úgymint helyi, regionális, országos rendezvények, fesztiválok, vásárok szervezésének, 
– társkiállítóként való megjelenések,
– és a hozzákapcsolódó marketingkommunikációs feladatok támogatása.
Támogatás igénybevételére jogosult az a Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, köztestület, szövetség, alapítvány, egyesület, szakmai szervezet, terméktanács, amely
a) igazolhatóan mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával, értékesítésével vagy termékek promóciójával (népszerűsítésével) foglalkozik és erről nyilatkozik;

Continue reading

Legjobb Női Munkahely 2016

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) idén TIZEDIK alkalommal írt ki pályázatot a “Legjobb Női Munkahely” díj elnyerésére. Várjuk azoknak a Pályázóknak a jelentkezését, akik a legtöbbet tesznek a női munkavállalókért.  A két kategóriában, a 20-250 fő közötti és 250 főnél több foglalkoztatottal működő munkahelyek közti verseny értékelési szempontjai között kiemelten szerepel a családi élet és a munkahely érdekeinek összehangolása, a gyerekvállalásból visszatérő nők integrációja, vagy például az 50 év feletti nők életútprogramjának alakítása. A szervezők nem csak a munkahelyek jelentkezését várjak, hanem szívesen veszik azoknak a munkavállalóknak az ajánlását is, akik úgy érzik, munkahelyük sikerrel pályázhatna a díjra. 

Continue reading

Gyakornok jelentkezése az alapítványi munkába

Mester- vagy PhD-képzésben résztvevő vagy 2016/17-ban diplomázott fiatalok jelentkezését várjuk, akiket érdekel a kortárs irodalom és az alternatív pedagógia, jó az íráskészségük, biztos a helyesírásuk és szeretnek olvasni. Folyamatos budapesti tartózkodás nem szükséges, de a számítógép-használat és internet-hozzáférés nélkülözhetetlen. A jelentkezőktől első körben önéletrajzot, motivációs levelet és max. 1000 szavas saját írást várunk, ami lehet szépirodalmi mű(részlet), cikk, esszérészlet, fordítás vagy bármilyen szöveg, amivel nyelvi készségüket bemutatják. A második körben személyes találkozásra hívjuk a kiválasztott jelölteket, a harmadik körben konkrét munkával bízzuk meg. A kiválasztott gyakornokok hat hónapon át részt vehetnek a Liget és Szitakötő folyóiratokban megjelenő írások szerkesztésében, korrigálásában, az országos oktatási program pedagógusképzéseiben és gyerekfoglalkozásain, a beérkező pályázatok elbírálásában, honlap szerkesztésben, pályázatok írásában és elszámolásában, és módjuk lesz elsajátítani a szerkesztőségi munka alapjait.

Continue reading

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása / GINOP 1.2.7-17

Magyarország Kormányának felhívása gyors növekedési potenciállal rendelkező (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai kkv-k versenyképességének javítását. Ennek egyik fontos feltétele, hogy a vállalkozások minél egyszerűbben tudjanak összetett fejlesztéseket is megvalósítani, hogy elősegítsük fejlődésük számos szempontjának egy időben való támogatását. Ezért jelen felhívás olyan projektjavaslatokat támogat, amelyek komplex módon tartalmaznak számos, külön felhívás keretében finanszírozható tevékenységet, azonban a projektgazda ezeket egy időben, illetve ütemezetten, egymáshoz kapcsolódóan kívánja megvalósítani. Jelen felhívás keretében ezen komplex fejlesztési elképzeléseknek elsősorban a kapacitásfejlesztési része támogatható, a kapcsolódó további tevékenységek pedig összehangoltan, más felhívások keretében lesznek finanszírozhatók. Ezen komplex fejlesztési elképzelések támogatására a feldolgozóipari, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások jogosultak. Continue reading

GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT 2017 – A Hulladék-tengeren innen és túl

A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zártkörűen Működő Részvénytársaság ismét meghirdette a már évek óta nagy népszerűségnek örvendő gyermekrajz-pályázatát. Társaságunk így kíván hozzájárulni a tehetséges gyermekek képességeinek fejlesztéséhez, miközben környezettudatosságukat is növeli. A pályázat címe : A Hulladék-tengeren innen és túl. A pályázat témája.  A pályázat arra hívja fel a gyerekek, fiatalok figyelmét, hogy a nem megfelelő helyre eldobott hulladék végül a természet bizonyos területein, az erdőszélen, a folyóinkban, esetleg a Csendes-óceánban úszó, gigantikus méretű “szemétszigeten” köt ki, ami jelentős mértékben veszélyezteti a teljes élővilágot. A felnövő generációk képzelőerejét kívánjuk megmozgatni, beindítani azzal, hogy megoldásaikat, ötleteiket várjuk a témával kapcsolatban; alkotásaikban mutassák be, milyen veszélyeket, lehetőségeket, kihívást, stb. rejt ez a világméretű (globális) probléma. 

Continue reading

Talpra magyar, hí a haza – rajzpályázat

A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság (Regisztrált Tehetségpont) és a Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom és a Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázatot hirdet általános iskolás diákoknak,“TALPRA MAGYAR, HÍ A HAZA” címmel.Pályázatunkkal emlékezünk a magyar forradalom és szabadságharc 169. évvel ezelőtti kirobbanására. Pályázhatnak hazai vagy határon túl élő általános iskolás diákok, saját készítésű alkotásokkal. Méret: A4. Az alkotás bal / jobb alsó sarkában jól olvasható legyen (lehetőleg nyomtatottan és az alkotásra ragasztva): alkotó neve és osztálya, iskola neve, címe, felkészítő pedagógus neve. 

Continue reading

KÖSZ! Program 2017.

Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet a magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények mint lehetséges fogadó szervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai számára. 2017-ben ismét meghirdetjük a KÖSZ! Programot, mely szándéka szerint szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre. A pedagógusok és a szakértők szerint a segítő munka a diákokban erősíti a szolidaritás érzését, a nyitottságot és az érzékenységet a társadalmi problémák iránt.

Continue reading

Mester – M díj

A MESTER-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén és szakmailag, emberileg tanítványaik példaképei. A fiatal tehetségek, későbbi sikeres sportolók, művészek, szakemberek elindítása olyan áldozatkész tanárokon, edzőkön, szakembereken múlik, akik meglátják bennük a lehetőséget és bátorítják első lépéseiket. Díjunkkal az ő munkájukat szeretnénk elismerni.

Continue reading

Szimba intézményi pályázat 2017. bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák részére Közlekedésbiztonsági Élményprogram

A pályázat célja: A közlekedésbiztonsági élményprogram célja, hogy a gyermekek élményszerűen sajátíthassák el a biztonságos közlekedés alapjait, az intézmények számára pedig közlekedésbiztonsági eszközcsomagot és pedagógia segédletet biztosítsunk a témában. A pályázat témája: A nyertes pályázók számára szakmai partnerünk a pályázó intézményben valósítja meg a korosztályra szabott közlekedésbiztonsági élményprogramot, az intézmények számára pedig alapítványunk közlekedésbiztonsági eszközcsomagot és pedagógia segédletet biztosít. Bölcsődék számára élményprogram helyett kibővített közlekedésbiztonsági eszközcsomagot, játékokat biztosítunk. A pályázat értéke: A közlekedésbiztonsági élményprogram és a választható eszközök együttes értéke: 150 000 Ft.

Continue reading

Energy Globe Magyarország díj

Az előző évi sikeres forduló után, 2017-ben 6 kategóriában keressük azokat az innovatív kezdeményezéseket, amelyek bizonyítják, hogy már ma lehet és érdemes tenni a fenntartható, élhető holnapért. A pályázatokat az energetika, klímaváltozás és innováció terén elismert szakértőkbírálják el. Ismerd meg a verseny részleteit, és nevezd be projektedet vagy segíts megválasztani a nyerteseket! A verseny célja
Az E.ON Energy Globe Magyarország díj célja, hogy olyan energiatudatos és/vagy fenntarthatósági kezdeményezéseket, programokat mutasson be a hazai közönségnek és a világnak, amelyek megoldást nyújthatnak a környezeti, energetikai problémákra, valamint elősegítik a fenntarthatóságot, a hatékony energiafelhasználást, a környezetés energiatudatos szemléletformálást és/vagy a minél szélesebb körű zöldenergia felhasználást helyezik előtérbe (a továbbiakban: ”Verseny”).

2. A verseny szervezője
A Verseny szervezője az E.ON Hungária Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.; a továbbiakban: ”Szervező”).

3. Részvételi feltételek
3.1. A Versenybe kizárólag Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, a 3.8. pontban meghatározott körbe nem eső jogi és természetes személyek, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti magyarországi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: ”Pályázó”) nevezhetnek.
A Versenybe olyan már megvalósult vagy folyamatban levő, az energiatudatosságot 
vagy a tágabb értelemben vett fenntarthatóságot előmozdító projektekkel lehet nevezni, amelyek célja, hogy megoldást nyújtsanak a környezeti / energetikai kihívásokra, valamint elősegítsék a fenntarthatóság megvalósulását, a hatékony energiafelhasználást, a környezet- és energiatudatos szemléletformálás vagy a minél szélesebb körű zöldenergia felhasználást helyezik előtérbe.
3.2. A nevezett projekteknek Magyarországon kell megvalósulnia. A pályázatra sikeres kezdeményezésekkel lehet jelentkezni, a projekt sikeres megvalósításáról tapasztalattal kell rendelkeznie a nevező Pályázónak.
A már megvalósult és lezárult projektek nevezési feltétele, hogy azok megvalósítása 2014. október 1-jét követően zárult le.
A folyamatban levő projektek nevezési feltétele, hogy azok megvalósítása legkésőbb a nevezési időszakban (2017. augusztus 14.-2017. október 15.) már előrehaladott legyen, és erről megfelelő fotó- illetve videó-dokumentációt a pályázó nevezéséhez mellékeljen.
A nevezéshez a Pályázónak a 4. pontban írt nevezési időszak alatt regisztrálnia kell a projektjét a http://www.energy-globe.hu oldalon (a továbbiakban: “Weboldal”) az 5.1. pontban írtak szerint (a továbbiakban: “Pályázat”).
3.3. A Versenyen való részvétel és a regisztráció ingyenes.
3.4. Egy Pályázó korlátlan számú Pályázatot nevezhet a Versenybe, de egy projektet kizárólag egyszer regisztrálhat.
3.5. A Pályázók a Pályázat beküldésekor megadott adataik alapján kerülnek azonosításra.
Az adatok a pályázó helytelen rögzítéséből vagy esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
3.6. Azok a Pályázatok, amelyek a Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Versenyből kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
3.7. A Szervező a hiányos, hibás, vagy valótlan állításokat, adatokat tartalmazó Pályázókat kizárhatja a Versenyből.
3.8. A versenyből ki van zárva:
a. Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai
b. Verseny lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói
c. az E.ON Hungária Zrt. kapcsolt vállalkozásainak munkatársai, valamint azok közeli hozzátartozói részvételével működő önkormányzatok és vállalkozások;
d. az Energy Globe Magyarország díj 2016/2017-es pályázati fordulójának döntősei és nyertesei ugyanazzal a projekttel, amelyet az előző pályázati időszakban neveztek, még egyszer nem nevezhetnek.
3.9. A Pályázat beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Verseny technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
3.10. A Pályázatokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Versenyből kizárhatja.
3.11. A Pályázat beküldésével a Pályázó:
– beleegyezik, hogy a Szervező az általa regisztrált projektet publikálhatja, a versennyel összefüggésben a Weboldalon nyilvánosságra hozza, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye, továbbá ezzel összefüggésben többszörözze, illetve adathordozón rögzítse a Verseny időtartama alatt, valamint a Verseny díjátadóján bemutathatja;
– kijelenti, hogy ő a projekt alkotója, vagy a nevezés során az alkotó meghatalmazottjaként jár el;- kijelenti, hogy a Pályázata nem sérti harmadik személyek szerzői, illetve más szellemi alkotáshoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait.
Ha a Pályázó képet/videót csatol a regisztrációs űrlaphoz, a Pályázat beküldésével kijelenti, hogy
– a képek/videók eredetiek, vagyis a benevezett projektet dokumentálják;
– a képek/videók beküldése és jelen Szabályzat szerinti felhasználása nem sérti harmadik személyek szerzői, illetve más szellemi alkotáshoz fűződő jogát, illetve személyiségi jogait
– a képek/videók Szervező általi felhasználáshoz hozzájárul.
A Pályázat tartalmáért a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Pályázóra áthárítani.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Pályázó Pályázatát és a Pályázót a Versenyből kizárja.
3.12. A Szervező vállalja, hogy titokban tartja a regisztrált projektek részletes, technikai információit vagy azoknak bizalmas gazdasági vonatkozásait (mint a költségvetési vagy finanszírozási információk) és azokat csak a projekt értékeléséhez használja fel.

4. A verseny időtartama
A Pályázatok benyújtására 2017. augusztus 14. napján 10 óra 00 perctől
2017. október 15. napjának 23 óra 59 percéig van lehetőség.
A zsűri által kiválasztott Pályázatokra 2018 februárjában lehet szavazni a http://www.energy-globe.hu oldalon.

5. A verseny menete
5.1. Pályázatok beküldése (nevezés)
5.1.1. A nevezéshez a Pályázónak regisztrálnia kell a projektjét a Weboldalon az 5.1.2. pontban írtak szerint.
5.1.2. A Pályázatot a Weboldal instrukcióit követve kell benyújtani. A Pályázat benyújtásához ki kell tölteni a regisztrációs űrlapot és csatolni kell a kért képi vagy videós dokumentációt, valamint írásban be kell mutatni a nevezett projektet az űrlap kérdéseit megválaszolva, majd a megfelelő mező bejelölésével el kell fogadni a jelen szabályzatban (”Szabályzat”) írt valamennyi feltételt.
5.1.3. A Pályázók az alábbi kategóriákban nevezhetik a projektjeiket:
“Közigazgatás” kategória – ebben a kategóriában önkormányzatok nyújthatják be Pályázatukat a hatékony, innovatív energiafelhasználás, fenntarthatóság, környezetvédelem és a megújuló energiahasználat területén.
“Cég/vállalat” kategória – ebben a kategóriában bármely magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy benyújthatja Pályázatát a hatékony, innovatív energiafelhasználás, fenntartható, okos megoldások, környezetvédelem és a megújuló energiahasználat területén.
“Jövő generációja” kategória – ebben a kategóriában bármely magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy – különös tekintettel a civil szervezetekre, oktatási intézményékre, diákszervezetekre, nevezhet oktatási, szemléletformálási célú programot, kezdeményezést, amely gyermekek, vagy iskolás korú, illetve egyetemista fiatalok bevonásával népszerűsíti, oktatja a fenntarthatóság alapelveit, vagy új megoldással hozzájárul a fenntarthatósághoz.
“Építészet” kategória – az Építészet kategóriában bármely magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy pályázhat olyan épülettel, amelynek tervezésében, kivitelezésében részt vett, és amely a fenntartható építészet elveit követte.
“Egyedi kezdeményezés” kategória – az Egyedi kezdeményezés kategóriában természetes személyek nevezheti projektjeiket, amelyek okos, fenntartható kezdeményezéssel, otthoni energiatudatos beruházással vagy DIY megoldással járulnak hozzá a Pályázó szűkebb vagy tágabb környezetének fenntarthatóságához.
“Ötlet” kategória – az Ötlet kategóriában bármely innovatív, jövőbe mutató, az okos és fenntartható energiafelhasználást, energiatudatosságot, otthoni életet, közlekedést, városi életet elősegítő ötlet, üzleti modell, találmány nevezhető, amely életképes, validált prototípussal rendelkezik a nevezés pillanatában. A Pályázó természetes és jogi személy is lehet, de kizárólag csapatban (minimum 2 fő) lehet jelentkezni, és előfeltétel a tárgyalóképes angol nyelvtudás.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kategóriák közt átsoroljon egy-egy projektet, ha az nem felel meg az eredetileg nevezett kategória feltételeinek. Átsorolás esetén a Szervező erről e-mail útján értesíti a Pályázót.
5.2. Zsűrizés és átfogó nyertes kiválasztása
5.2.1. Az 5.1. pont szerint beküldött érvényes Pályázatok a Szervező által felállított, hazai független szakértőkből, és az Energy Globe Award által kijelölt szakértőjéből, illetve hazai közéleti személyiségekből, valamint a Szervező képviselőjéből álló szakmai Bíráló Bizottság (“Zsűri”) elé kerülnek.
5.2.2. A Zsűri szakértő tagjai a fenntarthatóság, megújuló energia, környezetvédelem, energiamegőrzés, az innováció és a startup inkubáció területein szakértelemmel rendelkező, elismert szaktekintélyek közül kerülnek ki.
5.2.3. A Zsűri az 5.1.3. pontban meghatározott kategóriákból kategóriánként kiválaszt legalább 2-2 Pályázatot. A kiválasztott pályázatok száma a beérkezett minőségi pályaművek számának függvényében több is lehet. A Pályázatok kiválasztása során a Zsűri előre meghatározott szempontok szerint mérlegel:
A döntési szempontok súlya a következő:
a) eredetiség – 10%
b) innovációs potenciál – 25%
c) skálázhatóság, ismételhetőség, projekt szélesebb körben való kiterjesztésének vagy megismétlésének lehetősége – 30%
d) energiamegőrzés/fenntarthatóság előremozdítása – 35%
Plusz pontot jelent az elbírálásnál a tömör, rövid, lényegretörő pályázati anyag.
A döntés a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.
5.2.4. A Zsűri által kiválasztott Pályázatokat, azok fényképes és videós anyagait a Szervező 2018 februárjában közzéteszi a Weboldalon, az E.ON Hungária Facebook oldalán, valamint a sajtó képviselői előtt is kihirdeti, amelyhez valamennyi Pályázó kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul a nevezéssel együtt. A kiválasztott Pályázókkal továbbá bemutatkozó kisfilm és fotóanyag készülhet, amelyhez a Pályázó hozzájárul. A közétett pályázatokból közönségszavazás által kerül kiválasztásra az egyes kategóriák nyertese.
5.2.5. Az Ötlet kategóriában kizárólag a szakmai Zsűri döntése alapján hirdet nyertest a Szervező, a kategória technikai, szakmai jellege, valamint a kategóriában elérhető nyeremény miatt.
Az “Ötlet” kategóriában továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy csak abban az esetben válasszon Nyertest, amennyiben a pályázatok színvonala ezt lehetővé teszi.
5.3. Szavazás és a kategórianyertes Pályázatok kiválasztása
5.3.1. A szavazásra nyitva álló időtartam alatt a Weboldalon szavazni lehet a Zsűri által kiválasztott Pályázatokra. Szavazat leadására bármely magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár jogosult, aki érvényesen regisztrál a Weboldalon a következő személyes adatainak a megadásával: név, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, és a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételt, valamint külön hozzájárul a marketing célú megkereséshez.
Egy szavazó egy adott Pályázatra kizárólag egy szavazatot adhat le, amit a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. A Verseny szempontjából a szavazókra a Szabályzat Pályázókra vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.
5.3.2. Szervező a közzétett Pályázatokra leadott érvényes szavazatokat, a közönségszavazás lejártát követően összesíti, és ennek alapján kategóriánként egy kategórianyertes Pályázatot határoz meg. A kategórianyertes Pályázatok azok lesznek, amelyekre a legtöbb érvényes szavazat érkezett. Szavazategyenlőség esetén az a Pályázat minősül nyertesnek, aki a zsűritől magasabb pontszámot kapott. Amennyiben a nyertes Pályázat bármilyen okból kizárásra kerül, helyette a sorban következő legtöbb szavazatot kapott Pályázat lesz a kategórianyertes.
5.3.3. A kategórianyertes Pályázatok kihirdetésére az 6. pontban meghatározott módon kerül sor.

6. Nyeremények, nyertesek értesítése, nyeremények átadása
6.1. Nyeremények:
6.1.1. Fődíj: Az átfogó nyertes nyereménye (fődíj) a Nissan Magyarország által felajánlott Nissan LEAF 100% elektromos autó.
6.1.3. Kivételt képez az Ötlet kategória, amelynek nyereménye a düsseldorfi A:gile Accelerator Google-lel közösen szervezett launchpad tréningjén való részvétel a szállás és utazási költségek térítése mellett maximum 2 főnek. A launchpad-en a legjobbaknak lehetősége van továbbjutni az a:gile accelerator 3 hónapos akcelerátor programjába is és elnyerni az ezzel járó szakmai tréninget és a 22.000 eurós anyagi támogatás.
6.1.4. Az átfogó nyertes részt vehet az Energy Globe Award versenyének nemzetközi döntőjében a Szervező E.ON Energy Globe Magyarország színeiben.
Az átfogó nyertes szervezetből 1 fő utazhat el és vehet részt a Szervező képviseletében az Energy Globe Award nemzetközi fordulójában.
6.1.5. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók és más nyereményre nem cserélhetők.
6.1.6. Az Épület kategória esetében a nyertessel támogatási szerződést köt a Szervező.
6.1.7. A Vállalat és az Egyéni kezdeményezés kategória esetében az E.ON Komplex energetikai szolgáltatás, valamint az E.ON Komfortzóna termékek átadásáról külön szerződést köt a Szervező a kategória Nyerteseivel.
6.2. A Szervező a kategóriajelölt Pályázatokat a szavazás lezártát követő első munkanapon értesíti a Pályázó által a regisztrációkor megadott telefonszámon és email címen.
A Szervező a nyertes szavazókat a sorsolást követő első munkanapon értesíti a regisztrációkor megadott telefonon.
A nyertes Pályázók, illetve a nyertes szavazók kötelesek az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül visszaigazolni az értesítést. Amennyiben a nyertes az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, a Pályázata kizárásra kerül.
6.3. Az Energy Globe nyertes Pályázóinak a Nyereményeket a Szervező egy ünnepélyes díjátadó keretében adja át 2018 tavaszán az Energy Globe díjátadó gálán.
A Szervező az esemény helyszínéről és pontos időpontjáról a nyerteseket a 6.2. pont szerinti értesítés keretében tájékoztatja. A nyertes Pályázóknak szóló Nyereményt, valamint a Nyertes szavazóknak szóló főnyereményt a nyertes szavazó személyesen, a Pályázók képviselőjük útján vehetik át a díjátadón. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét kizárólag a rendezvényen tudja biztosítani. Amennyiben a nyertes nem jelenik meg, és így Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7. Adózás, költségek
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A díjátadó helyszínére és az onnan való hazautazás költsége a nyertest terheli.

8. Információ a versenyről
A Verseny hivatalos és legfrissebb szabályzata a http://www.energy-globe.hu weboldalon is elérhető 2017. augusztus 14-től.

9. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
9.1. A jelen Szabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Versenyben akár pályázóként, akár szavazóként részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, valamint kapcsolt vállalkozásai, a versennyel összefüggésben megbízott alvállalkozói és a Zsűri tagjai, mint adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat kizárólag a Versennyel összefüggésben, annak időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából a jelen 9. pontban írtak szerint kezeljék és feldolgozzák;
9.2. megadott elérhetőségeikre a Szervező részleteket küldjön az EGA Hungary versenyről, illetve hogy a Szervező megbízottja felvegye velük a kapcsolatot és dokumentumokat, információkat kérjen be a projekt további értékelésével kapcsolatban;
9.3. a közönségszavazásra bocsátott pályázókról, a nyertesekről és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a versenyhez kapcsolódó ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
9.4. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Szabályzat minden rendelkezését.
9.5. A megadott személyes adatok kezelője az E.ON Hungária Zrt. mint adatkezelő.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-67496
Adatfeldolgozók a Szervező megbízásából a Zsűri tagjai.
9.6. A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak, illetve a szavazónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken a info@energy-globe.hu e-mail címen. Ezen kívül a Pályázót, szavazót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Pályázó, szavazó bírósághoz fordulhat. A Pályázó, szavazó az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.
9.7. A Pályázó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 9.1.3 pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): az info@energy-globe.hu e-mail címeken.

10. Vegyes rendelkezések 
10.1. A Pályázatok, regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső -elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
10.2. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért támadások esetére. Tehát, amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Pályázók, szavazók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
10.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó, szavazó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást, csalást, vagy a jogszabályok megsértését tapasztalja vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót, szavazót azonnali hatállyal kizárja a Versenyből.
10.4. Ha a Pályázó a Pályázat beküldése, a szavazó a regisztráció, illetve szavazás közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
10.5. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
10.6. A jelen Versenyre és Szabályzatra irányadó jog a magyar jog.
10.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Verseny feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Verseny megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező legkésőbb 2 munkanapon belül közzéteszi a Weboldalon.
10.8. A verseny kommunikációja a Szervező, mint az Energy Globe Magyarország díj licensz magyarországi tulajdonosának, kizárólagos jogköre, beleértve a http://www.energy-globe.hu oldal tartalmának felhasználását, kezelését, a verseny sajtó felé való kommunikációját, a logó és key visual-ek használatát. A versenyről a Pályázók kizárólag a Szervezővel előzetesen egyeztetett módon kommunikálhatnak a sajtó felé. A Szervezővel e tekintetben nem egyeztető Pályázót a Szervezőnek jogában áll a Versenyből kizárni.
10.9. Szervező fenntartja a jogot a Verseny lebonyolításához szükséges mértékben nem együttműködő Pályázónak a Versenyből történő kizárásához.

 

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink