Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

IV. Nemzeti VERSeny

Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete 2019-ben negyedik alkalommal hirdeti meg határokon átívelő, felmenő rendszerű versmondó és versklip versenyét, a Nemzeti VERSenyt, valamennyi korosztály számára, az Anyaországban, a Kárpát-medencében, szerte Európában és az óceánon túl, minden nem hivatásos magyar versmondó részére. A VERSeny elsődleges célja a hagyományos vers- és prózamondó találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a versmondás népszerűsítése, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása a költészet által, és a kulturális identitás erősítése.  A VERSENY VÉDNÖKE: VIDNYÁNSZKY ATTILA, Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, a Nemzeti Színház főigazgatója.

Continue reading

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás / KEHOP-1.2.1

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás, illetve a klímatudatos magatartásformák elterjesztésére irányuló szemléletformáló tevékenységek megvalósítására Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1.  Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik részére klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése érdekében.  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását.

Continue reading

Kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása

Az Örökségvédelem Kollégiuma a kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatására az alábbi két témában ír ki pályázatot, melynek célja a  hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3 000 000 Ft. Igényelhető támogatás: az összköltség maximum 85%-a.

Continue reading

Közművelődés Kollégiuma pályázata

Pályázati cél: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális, társadalmi és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 23 000 000 Ft

Continue reading

Táncművészet Kollégiuma pályázata

A pályázati célja a nagy hagyománnyal rendelkező, jelentős táncművészeti értékkel bíró, országos szereppel rendelkező magyarországi kiadású sajtótermékek támogatása. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. Tájékoztatjuk pályázóinkat: A korábbi időszaki lap fogalmat a 2010. évi CLXXXV. törvény hatályba lépésekor a sajtótermék fogalom váltotta fel, így a pályázati felhívás szövegezése már ezt a fogalmat tartalmazza. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5 250 000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Continue reading

Örökségvédelem Kollégiuma pályázata

Az Örökségvédelem Kollégiuma az alábbi három témakörben hirdet nyílt pályázatot,amelynek célja a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása.  Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18 500 000 Ft Igényelhető támogatás: Feltárásra igényelhető támogatás maximális összege 4 millió Ft, régészeti bemutatóhely esetén helyreállításra, állagmegóvásra és kialakításra további maximum 4 millió Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 70%.

Continue reading

Ady 100!

Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület országos EX LIBRIS pályázatot hirdet, Ady Endre halálának századik évfordulóján! A kategóriák: – diákok 18 éves korig, – amatőr és képzett művészek. Minden pályázó maximum három alkotással jelentkezhet, az alkotások mérete ne haladja meg a 15×15 cm-t. A pályázók a művek hátoldalán tüntessék fel a kép adatait (cím, technika, méret) és saját elérhetőségeiket (név, postacím, e-mail cím, diákok esetében továbbá az iskola és a felkészítő neve).

Continue reading

Térítésmentes Minősített pályázatíró, pályázatfigyelő vizsgafelkésztő pályázati program (Budapest)

A Távoktatási Intézet pályázatot hirdet szakmai tréningen (minősítővizsga vizsgafelkészítőn) való támogatott (kedvezményes) részvételre az alábbiak szerint. 1. Pályázók köre: a. Természetes személyek, b. Legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek, c. Nyitottak a pályázati rendszerek megismerése kapcsán, d. Minősítő vizsgát szeretnének tenni. A pályázat keretében ingyenes (térítésmentes) formában lehet részt venni a Minősített pályázatíró, figyelő minősítő vizsgához kapcsolódó, összesen négy alkalmas vizsgafelkészítőn. A vizsgafelkészítő foglalkozásokat (konzultációkat) távoktatás is segíti.

Continue reading

Ifjúsági közösség- és kompetenciafejlesztő táborban való térítésmentes részvételre

Pályázati felhívás általános iskolák részére – Ifjúsági közösség-és kompetenciafejlesztő táborban való térítésmentes részvételre. Az Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Alapítvány pályázatot hirdet általános iskolák 3-5. osztályos tanulói részére ifjúsági közösség-és kompetenciafejlesztő táborban való térítésmentes részvételre. A tábor célja: alapítványunk célja, hogy a táborban részt vevő osztály tagjai közelebb kerüljenek egymáshoz, megtanuljanak közösségként együttműködni, közösségként feladatokat megoldani, a csoportot az egyéni érdekeik elé helyezni. Célunk továbbá a kiemelten tehetséges diákok kompetenciafejlesztése, legyen szó bármely képzőművészeti ágról.
Continue reading

Hipp-hopp hurrá / IZGOMOZGO-2019-II

Házhoz jön a játszóház! Az Izgő-Mozgó Kölyökklub Egyesület pályázatot hirdet. Ugye te is tudod, hogy a gyermeki lét alapeleme a játék és a mozgás? Idén az Izgő-Mozgó játszóházzal gyermeknapot varázsolunk az év bármely napján. 
Nyertes pályázattal kedvezményt biztosítunk iskolák, óvodák és civil szervezetek részére, hogy elérhetővé tegyük minél több gyermek számára a játéktárunkat és sporteszközeinket. Így használhatják a változatos népi játékokat, különféle egyensúlyfejlesztő eszközöket, és próbára tehetik ügyességüket, bátorságukat. 

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink