Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása / GINOP -1.3.4-17

Magyarország Kormányának felhívása a kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben megvalósuló térségi desztináció fejlesztések és márkázás megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai KKV-k versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül. A cél elérését a Kormány a térségi turisztikai szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. A turisztikai fejlesztések állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI törvény kimondja, hogy a turizmusfejlesztés alapja a turisztikai térség (továbbiakban: desztináció). A cél olyan turisztikai fogadóterületek lehatárolása, melyek jelenleg is jelentős turisztikai teljesítménnyel rendelkeznek, vagy beruházásokkal turisztikai potenciáljuk növelhető, oly mértékben, hogy azok alkalmasak hazai és nemzetközi vendégforgalom generálására, magasabb fajlagos költéssel rendelkező vendégek megszólítására, az utazóközönség tartózkodási idejének növelésére. 

Continue reading

Az első világháborút felidéző, emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása

A pályázati program célja, hogy az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programokat, művészeti tevékenységeket támogasson, így az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartásával hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítéséhez. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm.határozata alapján) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatására.

Continue reading

A helyi identitás és kohézió erősítése – közösségfejlesztő programok megvalósítására a megyékben / TOP-5.3.1-16

Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok, az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, az egyházak, a civil szervezetek és a nonprofit szervezetek részére, a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztését. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatok, az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, az egyházak, a civil szervezetek és a nonprofit szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Continue reading

Nyitott Pálya – támogatott részvétel Nyitott Kör előadásokon és drámaórákon

2017. októbere és 2018. januárja között ismét lehetőséget biztosítunk diákközösségek számára, hogy kedvezményes feltételekkel vegyenek részt színházi nevelési előadásainkon és drámaóráinkon. Mivel foglalkozik a Nyitott Kör? Színházi nevelési előadásokat, valamint drámaórákat hozunk létre. A színházi nevelési előadás egy többnyire 3 óra időtartamú interaktív előadás, amin egy diákközösség vesz részt. A színházi formában feldolgozott történet kapcsán egy kérdést, vagy témát vizsgálunk: az előadást játszó színész-drámatanárok és a diákok közösen játszanak, gondolkodnak. A diákok nem csak nézői az előadásnak, hanem jelenlétükkel, kérdéseikkel és gondolataikkal alakítják az eseményeket. 2013-ban 60, 2014-ben 88, 2015-ben 101, 2016-ban 94 színházi nevelési előadást tartottunk.
Continue reading

Ösztöndíj a 2017/2018-as tanévre az általános iskola 2-3. osztályos tanulói részére Budapesten

A Magyar Nemzeti Bank (MNB), az MKB Bank Zrt. (MKB), a Waberer’s International Nyrt. és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjpályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévre az általános iskola 2-3. osztályos tanulói részére Budapesten. A pályázat célja rossz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor kiemelkedő képességű, tehetséges és kitűnő tanulmányi eredményű tanulók támogatása. Az országos ösztöndíjpályázat keretében egy évben 160 gyermek részesül összesen 37 200 000 forint támogatásban. Jelenleg a megüresedett helyekre lehet pályázni. A támogatók a folyamatos kitűnő tanulmányi eredmény esetén a támogatást egészen a diploma megszerzéséig biztosítják az ösztöndíjra jogosultaknak. 
Continue reading

Nonprofit vezetőknek kedvezményes teamcoachképzés

A Coachingcentrum minden képzésén részvételi lehetőséget biztosít 1 fő nonprofit szervezeti vezető részére. Coachingcentrum a 2017.10. 05-én Budapesten induló coach- és coachszemléletű vezető képzésén részvételi lehetőséget biztosít 1 fő nonprofit szervezeti vezető vagy kulcsmunkatárs részére jelentős támogatással 50 000+áfa. A kedvezményes áron (a képzés teljes ára 360 000 Ft + áfa). Fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezetek vezetői is el tudják sajátítani a coachszemléletű vezető eszköztárát és módszertanát. Társadalmi felelősségvállalásunk keretében minden képzésünkön egy fő támogatással vehet részt.
A jelentkezővel szemben támasztott pályázati feltételek:
– Felsőfokú végzettség
– Vezetői jogviszony, vagy alkalmazotti jogviszony nem állami, nem egyházi és nem politikai nonprofit szervezetnél
– Pályázati űrlap kitöltése 
Continue reading

Közös Nevező 3.0 – társadalmi csoportok párbeszéde

A Közös Nevező Oktatási Program keretében olyan diákprojektek megvalósulását segítjük elő, melyben Nevező szakmai mentorainak segítségével. A projektek megvalósításához módszereket, ötleteket, jó gyakorlatokat, alkalmas partnereket és anyagi segítséget is biztosítunk. Jelentkezz programunkra, amely egy pécsi szemináriummal kezdődik 2017. október 13-15 közt. Regisztrációs díj: 5000 Ft, amelyet visszafizetünk a szeminárium végén, amennyiben a teljes programon részt vett. 
 Kik pályázhatnak?  A programba olyan tanárok jelentkezését várjuk, akik megfelelnek az alábbi kritériumoknak: 
– elkötelezettek a téma iránt és azonosulni tudnak a program céljaival 
– gyakorló, aktív pedagógusok 
– az általános iskola felső tagozatában vagy középiskolában tanítanak 
– előnyt jelent az informális oktatásban, illetve egyéb kreatív projektekben szerzett tapasztalat 
– tudják vállalni a plusz elfoglaltságokat 
Continue reading

Népi építészeti emlékek helyreállítása

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban – veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében – a Népi Építészeti Program megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-a szerinti lebonyolító szerv (a továbbiakban: Lebonyolító) támogatási lehetőségre történő felhívást [a továbbiakban: Felhívás] tesz közzé “Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban, melynek keretében támogatási igény [a továbbiakban: kérelem] nyújtható be az alábbiak szerint:

Continue reading

Forradalmat írunk – szépírói pályázat

A 20. századi magyar történelem két, talán leginkább inspiráló eseménysorozatáról emlékszik meg a Szabad Október Fesztivál, immár második alkalommal a Gólya Szövetkezeti Presszó, a Kettős Mérce blog és a Közélet Iskolája közös szervezésében. Az 1956-os és az Őszirózsás forradalom baloldali gyökereit szeretnénk feleleveníteni, újra élővé tenni. Különösen, hogy a két forradalom baloldali eszmeisége már szinte teljesen kikopott az emlékezetünkből, illetve az uralkodó jobboldali kurzus kisajátította ezek értelmezését. Ennek pedig súlyos következményei vannak: az eltorzított, meghamisított emlékezet könnyen igazol a forradalmak szellemiségével ellentétes, elnyomó rendszereket és intézkedéseket.
Continue reading

Pályázati felhívás közétkeztetés biztosítására, konyha üzemeltetésére

Kaszaper Község Önkormányzata közétkeztetés biztosítására, konyha üzemeltetésére nyilvános pályázatot hirdet. A pályázat tárgya: Bérleti jogviszony létesítése Kaszaper Község Önkormányzata tulajdonában álló, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 5. szám alatti, 3 hrsz-ú350 m2 alapterületű, 400 adagos konyha működtetésére, biztosítva az óvodás és általános iskolás gyermekek étkeztetését, szociális étkeztetést, valamint az intézményi és vendégétkezést, továbbá szociális otthoni étkeztetést. Ajánlatkérő adatai: Kaszaper Község Önkormányzata (képviseli: Csürhés István polgármester) 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. Telefon: 06 (68) 423 000, Fax: 06 (68) 423 000, E-mail: kaszaper@kaszaper.hu

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink