50 tehetséges magyar fiatal program

Az 50 tehetséges magyar fiatal programban a harminc év alatti tehetségeket keressük. Azokat, akik kivételes adottságuk, szorgalmuk révén a jövő formálói, meghatározó személyiségei lehetnek Magyarországon és a világban. A La femme 50 tehetséges magyar fiatal kezdeményezésével e kivételes fiatalokra kívánjuk irányítani a figyelmet. Nem egyszerűen csak ismertebbé akarjuk tenni őket, eredményeiket, hanem személyes fejlődésüket hat hónapos, egyénre szabott mentorprogrammal segítjük! Szerintünk ugyanis a tehetség csak kiindulópont.

A kivételes adottságú fiatalok is esélytelenek segítő, fejlesztő, ösztönző környezet és személyek nélkül. Ugyan ki más tudna több ösztönzést, gyakorlati tanácsot vagy akár konkrét segítséget adni egy pályája elején járó fiatal tehetségnek, mint azok, akik hasonló utat bejárva küzdötték magukat a csúcsra, s területük meghatározó szereplői lettek. A kivételes adottsággal rendelkező fiatalok is esélytelenek az őket segítő, fejlesztő, ösztönző környezet és személyek nélkül.

A mentori szerepre felkért személyiségek maguk is példaképek, és a fiatal tehetségek számára páratlanul értékes tudás birtokosai is egyben. Lesznek fiatalok, akiknek már a program által biztosított kiemelt figyelem, másoknak egy beszélgetés, egy pártoló személy tanácsai is elegendő pluszt jelentenek majd. S lesznek olyanok, akiknek új feladatok, pályázatok, ösztöndíjak elnyeréséhez, vagy fontos személyes ismeretségekhez való hozzásegítés jelenti majd az igazán értékes támogatást. A La femme magazin személyre szabottan, a lehetőségek és az igények összehangolásával, az adott terület elismert személyiségeinek aktív szerepvállalása mellett kíván a fiatal magyar tehetségek fejlődéséhez ösztönzést, támogatást nyújtani.

Ki lehet jelölt?
Tehetségről beszélünk, ha valaki valamilyen tevékenységben, vagy tevékenység-komplexumban az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes.

A “tehetség” szó köznapi értelemben átlagon felüli adottságot jelent az általános és/vagy speciális képességekben, az alkotó gondolkodásban vagy valamely művészeti területen. Ugyanakkor feltételezi a kiemelkedő képességeken kívül az eredeti gondolkodást, kreativitást és a tevékenység iránti elkötelezettséget, motivációt.
Jelölt lehet minden 1986. január 1-je után és 2000. december 31-e előtt született magyar ajkú fiatal, aki valamilyen területen átlagon felüli tehetséggel és szorgalommal rendelkezik, amit a jelölés során megadott információk is alátámasztanak.

Jelölt lehet a tehetséges kite szörfös, hegedűművész, cukrász, költő, színművész, építészmérnök, feltaláló, üzletember, hajómérnök, orgonaművész, operaénekes, bútorasztalos, matematikus, harcművész, paraúszó, újságíró, programozó, csillagász, nemzetközi jogász, siklóernyős, ékszerész, biokémikus, hangszerkészítő, divattervező vagy épp jazzénekes…

Nincsenek kategóriák, nincs műfajmegkötés! Csak a tehetség számít!

Mire van szükség a jelöléshez?
A legfontosabb a jelölt személye, tevékenysége és eredményei lehető legteljesebb megismerését lehetővé tevő információk megadása!

A jelentkezés a jelölés folyamatával azonos módon és felületen zajlik. Ilyenkor a jelölt és a jelölő személyéhez azonos adatok megadása szükséges.

A jelöléshez szükség van a jelölt és a jelölő személy elérhetőségeire, amelyek nélkül a jelölés nem lehet teljes és érvényes. A jelölés során megadott információkat az erre szolgáló adatmezőben kiegészítheti a jelöltet bemutató internetes linkek, fotó, illetve a jelöltről szóló dokumentumok (doc, xls, pdf) feltöltésével. A jelölt és a jelölő személye lehet ugyanaz!

A jelölés során megadhatók referenciaszemélyek is. A jelöltet és tevékenységét ismerő olyan személyek megadása javasolt, akik a későbbi értékelés során – amennyiben az esetlegesen szükséges – további információval szolgálhatnak a jelöltről.

A jelölésre, jelentkezésre 2016. december 15. éjfélig van lehetőség.

Milyen szempontok alapján zajlik az értékelés?
Ki tekinthető tehetségesnek? S hogyan határozható meg, melyik fiatal tehetségesebb a társainál?
Az összevetés azonos szakmai területen belül sem magától értetődő. A tehetség objektív mérőszámokkal nehezen leírható, az összevetés még azonos szakmai területen belül sem magától értetődő. Az eltérő területek tehetséges fiataljainak összevetése pedig még komplexebb feladat. Az 50 tehetséges magyar fiatal kiválasztása ezért csakis világos elvek mentén, standard kritériumok és értékelési szempontok alapján képzelhető el.
A jelentkezések formai és tartalmi előválogatása Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) szakemberei bevonásával, előre meghatározott szempontok alapján történik. A végső értékelés a La femme által felkért harminc olyan személyiség kezében van, akik sokszínű szakmai háttérrel, gazdag élettapasztalattal rendelkeznek. Ők a zsűri. Ők azok, akik az erre a célra létrehozott online rendszerben értékelik az utolsó szakaszba jutó jelölteket. A végső ötvenes kör a zsűritagok egyénenkénti értékelésének összesítésével születik meg.
Az értékelés az alábbi szempontok alapján történik.

Teljesítmény – kifejezi, hogy a fiatal tehetség képességei mennyivel emelkednek a korosztályi átlag fölé (az eddig elért eredmények, a relatív életkor, a fejlődés üteme alapján), figyelembe véve a további kimagasló teljesítményhez nélkülözhetetlen személyiségjegyek meglétét;

Társadalmi érték – amely a közösség értékrendjének, normáinak, “lelki egészségének”, gondolkodásának, fejlődésének, életminőségének, jövőjének, Magyarország nemzetközi megítélésének, hírnevének pozitív befolyásolási képességét mutatja;

Eredetiség – a tömegirányzattól való különbözőséget fejezi ki, vagyis azt, hogy a fiatal tehetség mennyire megkülönböztethető, egyedi, akár rétegterületen mutat kimagasló teljesítményt;

Újítóerő – a megvalósítás képességével párosuló alkotó kreativitás, akár egy tradicionális terület forradalmasítását, akár egy új irányzat megteremtését szolgálja;

Ösztönző erő – a fiatal tehetség személyiségén és tevékenységén keresztül megnyilvánuló, másokat kiemelkedő teljesítményre ösztönző erő mértéke, figyelemmel a teljesítmény láthatóvá tételének képességére, a jelölt karizmájára, kisugárzására.

Segítségre van szüksége?
Elakadt? Kérdése van? Írjon nekünk!

Ha további információra van szüksége, kérjük, írjon a következő mailcímre: tehetseg@lafemme.hu
Köszönjük közreműködését, jelölését, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy a La femme 50 tehetséges magyar fiatal programja a valódi teljesítményt, a tehetségeket, a fiatal példaképeket ünneplő kezdeményezés legyen.

Hibát talált?
Ha az oldal működésében, a kapcsolódó információkban hibát, hiányosságot talál, kérjük, jelezze számunkra a következő mailcímre:tehetseg@lafemme.hu Köszönjük segítségét!

http://lafemme.hu/tehetseg/1820_50_tehetseges_magyar_fiatal

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink