A barlangba esett Bogárkő – óvodák számára

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet óvodák számára “A barlangba esett Bogárkő” című környezettudatos, mesés előadásának bemutatására, a bemutató anyagával kapcsolatos rajzpályázat benyújtására. A bemutató kapcsolódik a 2019-es év rovarához, a Havasi cincérhez.  A pályázat megvalósításában szakmai támogatóként vesz részt:  Magyar Rovartani Társaság  Pályázat címe: “A barlangba esett Bogárkő” című, környezettudatos, mesés előadás bemutatása, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat 

A pályázat célja: 
Az alapítvány elsődleges céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása az alábbiak szerint: 
– a rovarvilág és a természet szépségeinek megismertetése a 3-7 éves korosztállyal játékos, mesés előadás formájában, 
– a 2019. év rovarának, a “havasi cincérnek” a bemutatása, 
– a környezet- és természetvédelem fontosságának tudatosítása, öko-érzékenyítés a mesén keresztül, élménypedagógiai, fejlesztő pedagógiai és környezet pedagógiai eszközökkel 
– érzékenyítés, melynek során a fogyatékossággal élő, látássérült emberek iránti empátia kialakítása kerül középpontba a barlangi sötétség megtapasztalásával, 
– az előadás interaktív megvalósítása, igazodva a mai kor igényeihez, a gyerekek folyamatos mozgásban, tevékenyen részt vesznek a történetben, 

Pályázók köre
Magyarországon működő óvodák 
Az alapítvány célja a bármilyen szempontból különleges helyzetű emberek, gyermekek támogatása is, hiszen minden ember maga is egy kicsit csodabogár! 
Egy óvoda több előadásra is pályázhat. Egy előadáson résztvevő maximális gyermeklétszám 70 fő. 
Helyszín: az óvoda tornaterme, nagyobb csoportszoba, aula, egyeztetés alapján a helyi művelődési ház terme. 
Pályázati díj: Pályázati díj nincs! 

Mire lehet pályázni? 
Jelen pályázat keretében egy 45-50 perces mesés előadást és hozzá kapcsolódóan 20 percben a bogár makettek és élőállatok közvetlen megtekintését, vizsgálatát ajánljuk fel. 

Megvalósítási időszak 2019. január 22. és március 10. között, előre egyeztetett napon és időpontban. Az időpontokat a beérkezett pályázatok sorrendjében egyeztetjük, a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében. Amennyiben a keret betelt, több pályázatot nem tudunk elfogadni. 
A Bogárréti mesék új sorozata “A barlangba esett Bogárkő”. A mesében Cincér Kázmér, a havasi cincér, Bogárrét varázserejű Bogárkövét beejti a egy barlangba. Ijedtében a kő után ered, de eltéved. Bogaras bácsi, Katica és a gyerekek utána mennek, hogy megmentsék. A mentőút során a barlangi élőlények is segítségükre sietnek. 

Pályázat benyújtásának további feltételei: 
Önrész: 
A pályázattal kapcsolatos adminisztrációs és egyéb költségeket és az előadás teljes költségének 50%-át a Csodabogarak Alapítvány biztosítja. A pályázó az előadások személyi és dologi kiadásához, a fennmaradó rész fedezéséhez, önrész formájában bruttó 45 000 Ft. összeget vállal át. 

Rajzpályázaton való részvétel: 
Pályázó óvoda vállalja, hogy az előadást követően , az előadás anyagával összhangban lehetőséget biztosít a részt vevő óvodások számára, hogy élményeiket A/4-es formátumú papírlapra lerajzolhassák. A rajzon a mese és lehetőség szerint a havasi cincér is meg kell jelenjen, további megkötés nincs. A rajzok bármilyen technikával készülhetnek.. 
A pályázó óvoda vállalja továbbá, hogy a rajzokat a bogarhaton@gmail.com e-mail címre jpeg formátumban, csatolmányként vagy papír alapon, postai úton elküldi. A rajzon a gyermek nevét, a csatolt összesítőn a gyermek nevének, életkorának, óvodájának megnevezését kérjük feltüntetni. A beérkezett rajzok a http://www.bogarhaton.hu honlap galériájába és a Bogárháton facebook oldalra folyamatosan feltöltésre kerülnek. A rajzok végső beküldési ideje 2019. március 25. 
Pályáztató a megadott személyes adatokat semmilyen formában nem adja ki harmadik személynek, azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kezeli 
A beküldött rajzokból egy szakmai zsűri választja ki azt a 40-50 rajzot, amelyek az előzetes tervek szerint a Magyar Természettudományi Múzeumban kerülnek kiállításra 2019. tavaszán. A kiválasztott rajzokról értesítést küldünk, és azokat papír alapon bekérjük az óvodától. A kiállítás megnyitójára meghívjuk a kiállítandó rajzok készítőit. A zsűri által legjobbnak ítélt rajzok készítője tárgy- és könyvjutalomban, a kiállított további rajzok készítői tárgyjutalomban részesülnek. Azoknak a gyermekeknek, akik nem tudnak részt venni a megnyitón, a jutalmakat kipostázzuk. 

Pályázatok beadási módja: 
Pályázni elektronikus úton, a jelen felhívásban közzétett, kitöltött pályázati adatlap beküldésével lehet, a bogarhaton@gmail.com e-mail címre. 
Pályázati adatlap letölthető a http://www.bogarhaton.hu oldalról. 

Pályázati határidő: 
A pályázati adatlap beküldésének kezdő napja 2019. január 20. A pályázat befogadásáról visszaigazoló e-mailt küldünk. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében, folyamatosan történik. Amennyiben 1-2 napon belül nem kapnak visszaigazoló e-mailt, keressenek bennünket elérhetőségeinken. 
Pályázat beadási határidő: 2019. február 28. 
További információ kérhető a 70/7790847 vagy a 20/4051726-os telefonszámon. 
További információ: http://www.bogarhaton.hu 
bogarhaton@gmail.com, 
(36) 70-779-0847 
Bővebben az alapítványról http://www.bogarhaton.hu/alapitvanyunkrol/ 
Bővebben a mesés előadásokról: http://www.bogarhaton.hu/meses-eloadasok/
Csodabogarak Alapítvány Bogárháton bemutatók 2517. Kesztölc, Klastrom u. 25. Nyilvántartási szám:11-01-0001074 Adószám: 18847248-1-11 Számlaszám: 63200384-11094009-00000000 http://www.bogarhaton.hu bogarhaton@gmail.com, (36) 70-779-0847 

2019. Havasi cincér mese -óvoda-palyazati-adatlap.docxPályázati Felhívás és útmutató óvodák 2019.pdf

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink