A fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása NTP-FTH-15

A pályázati kategória kódja: NTP-FTH-15

A fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatására

A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

 

 1. Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
 • Szervezeti/intézményi társadalmi felelősségvállalási koncepció kidolgozása, amely célcsoportja a fiatal felnőtt tehetségek továbbá legalább három olyan tevékenységet tartalmaz, melyek az érintett közösség érdekeit szolgálják, a tevékenységek pedig hagyománnyá való alakításuk által hosszabb távon fenntarthatóvá válnak (pl: jótékonysági/karitatív életminőséget javító; szociális; generációk közötti együttműködést, esélyteremtést elősegítő; önkéntes programok.) Felsőoktatási intézményeknél kötelező felsőfokú végzettséggel rendelkező, 35 év alatti tehetséges ((legalább 3 fő, aki a szervezettel jelenleg nem áll jogviszonyban) fiatalok bevonása.
  · Műhelyek, témalaborok kialakítása, amelyek egy meghatározott cél vagy stratégia mentén lehetőséget biztosítanak a fiatal felnőtt tehetségeknek abban, hogy kipróbálhassák vagy megmutathassák magukat olyan tevékenységben is, amire a mindennapi tevékenységük során nem nyílna lehetőségük. A közös munka eredményeképp tárgyiasult alkotásnak kell létrejönnie (pl. prezentáció, bemutató, portfólió, rövidfilm, kézzel fogható tárgy, szellemi termék, stb.)
 1. Kötelezően választandó kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
  Hazai és nemzetközi hálózat, feltérképezése, kialakítása fiatal felnőtt tehetségek bevonásával.
  · Fiatal felnőtt tehetségek által írt elemzések, publikációk, tanulmányok közreadása, amelyek helyi vagy körzeti, vagy országos szinten a megcélzott célcsoportot elérik, tartalmát tekintve az érintett terület szakmai színvonalát növeli, szemléletformáló hatással bír.
  · Fiatal felnőtt tehetségek bevonásával olyan élménynapok szervezése, amelyekbe az érdeklődök aktív bevonásával, betekintést nyerhetnek a szervezet/intézmény mindennapjaiba. Nem támogatott tevékenységek:
  · Intézményi/szervezeti PR anyagok
  · Felvételi, képzési tájékoztatók
  · Intézményi középiskolai felvételi nyílt napok.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).
· A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, mely az alapító okirata szerint nevelésioktatási tevékenység végzésére jogosult.
· Belső egyházi jogi személyek
· Gazdasági társaságok

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
· Állami fenntartású felsőoktatási intézmény
· Alapítványi fenntartású intézmény
· Egyházi fenntartású intézmény
· Egyéb fenntartású intézmény
· Egyesület
· Egyház, egyházi szervezet (pl. parókia)
· Alapítvány
· Közalapítvány
· Gazdasági társaságok
· Személyek egyéb közössége
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. november 11.

A fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatására

A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

 

 1. Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
 • Szervezeti/intézményi társadalmi felelősségvállalási koncepció kidolgozása, amely célcsoportja a fiatal felnőtt tehetségek továbbá legalább három olyan tevékenységet tartalmaz, melyek az érintett közösség érdekeit szolgálják, a tevékenységek pedig hagyománnyá való alakításuk által hosszabb távon fenntarthatóvá válnak (pl: jótékonysági/karitatív életminőséget javító; szociális; generációk közötti együttműködést, esélyteremtést elősegítő; önkéntes programok.) Felsőoktatási intézményeknél kötelező felsőfokú végzettséggel rendelkező, 35 év alatti tehetséges ((legalább 3 fő, aki a szervezettel jelenleg nem áll jogviszonyban) fiatalok bevonása.
  · Műhelyek, témalaborok kialakítása, amelyek egy meghatározott cél vagy stratégia mentén lehetőséget biztosítanak a fiatal felnőtt tehetségeknek abban, hogy kipróbálhassák vagy megmutathassák magukat olyan tevékenységben is, amire a mindennapi tevékenységük során nem nyílna lehetőségük. A közös munka eredményeképp tárgyiasult alkotásnak kell létrejönnie (pl. prezentáció, bemutató, portfólió, rövidfilm, kézzel fogható tárgy, szellemi termék, stb.)

2. Kötelezően választandó kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell       valósítania:

 • Hazai és nemzetközi hálózat, feltérképezése, kialakítása fiatal felnőtt tehetségek bevonásával.
 •  Fiatal felnőtt tehetségek által írt elemzések, publikációk, tanulmányok közreadása, amelyek helyi vagy körzeti, vagy országos szinten a megcélzott célcsoportot elérik, tartalmát tekintve az érintett terület szakmai színvonalát növeli, szemléletformáló hatással bír.
 • Fiatal felnőtt tehetségek bevonásával olyan élménynapok szervezése, amelyekbe az érdeklődök aktív bevonásával, betekintést nyerhetnek a szervezet/intézmény mindennapjaiba.
 • Nem támogatott tevékenységek:
  · Intézményi/szervezeti PR anyagok
  · Felvételi, képzési tájékoztatók
  · Intézményi középiskolai felvételi nyílt napok.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).
· A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, mely az alapító okirata szerint nevelésioktatási tevékenység végzésére jogosult.
· Belső egyházi jogi személyek
· Gazdasági társaságok

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
· Állami fenntartású felsőoktatási intézmény
· Alapítványi fenntartású intézmény
· Egyházi fenntartású intézmény
· Egyéb fenntartású intézmény
· Egyesület
· Egyház, egyházi szervezet (pl. parókia)
· Alapítvány
· Közalapítvány
· Gazdasági társaságok
· Személyek egyéb közössége
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. november 11.

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink