A hazai nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása.

A pályázati kategória kódja: NTP-MKÖ-15

A hazai nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a „Hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására”

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

 Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania: 1. Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 30 fő gyermek/fiatal lehet.
2. Legalább 60 órás tanórán kívüli, már működő, hazánk nemzetiségi kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló, hagyományos tananyagon túlmutató, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.
3. Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 5 fő, maximum 10 fő fiatal) műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 15 fő, maximum 30 fő tehetséges gyermek/fiatal vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
1.A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó hagyományőrző tábor megvalósítása. (A hagyományőrző tábor az előírt 60 órás programba maximum 15 órában számítható be.)
2.A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi út megvalósítása. (A tanulmányi út az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.)
3.A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos színház/koncert/tánc előadás/múzeum/kiállítás-látogatás. (A programelem az előírt 60 órás programba maximum 5 órában számítható be.)

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
1. A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
– óvoda,
– általános iskola,
– gimnázium,
– szakközépiskola,
– szakiskola,
– kollégium

 

  1. Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzése vagy a nemzetiségi hagyományok vagy a népi kultúra ápolása, mint tevékenység szerepel 3. Belső egyházi jogi személy 4. Helyi nemzetiségi önkormányzat 5. Muzeális intézmények (Az 1997. évi CXL törvény szerinti a 39. § (2) bekezdés alapján működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények.)

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
· Alapítvány
· Alapítványi fenntartású intézmény
· Egyéb fenntartású intézmény (Pl. tagintézmények; KLIK fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, Felsőoktatási intézmények és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények)
· Egyesület (egyesületek, szövetségek, stb.)
· Egyházi fenntartású intézmény
· Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
· Kistérségi fenntartású intézmény
· Közalapítvány
· Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
· Nonprofit betéti társaság
· Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
· Nonprofit részvénytársaság
· Önkormányzati fenntartású intézmény
· Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. november 11.

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink