A köznevelési és a kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok megvalósításának támogatása

A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-B-15

A köznevelési és a kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok megvalósításának támogatása.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet” A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására.”

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania: 1. Legalább 60 órás tanórán kívüli, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, új kezdeményezésű, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató, stb.) jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 20 fő gyermek/fiatal lehet.
2. Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó, komplex tehetséggondozó program megvalósítása és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató, stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.
3. Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, prezentáció, interaktív bemutató stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő, legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 5 fő, maximum 10 fő fiatal) műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 15 fő, maximum 30 fő tehetséges gyermek/fiatal vonható be. A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
1. A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó szaktábor megvalósítása. (A szaktábor az előírt 60 órás programba maximum 15 órában számítható be.)
2. A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi út megvalósítása. (A tanulmányi út az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.)
3. A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos üzemlátogatás, vagy felsőoktatási intézmény vagy kutató intézet meglátogatása, vagy színház/múzeum/kiállítás-látogatás. (A programelem az előírt 60 órás programba maximum 5 órában számítható be.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
§ A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
– óvoda,
– általános iskola,
– gimnázium,
– szakközépiskola,
– szakiskola,
– kollégium;

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény
Egyéb fenntartású intézmény (Pl. tagintézmények/intézményegységek; KLIK fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmény és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények) Egyesület (egyesület, szövetség, stb.)
Egyház, egyházi szervezet (pl. parókia)
Egyházi fenntartású intézmény
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Kistérségi fenntartású intézmény
Közalapítvány
Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
Nonprofit betéti társaság
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Nonprofit közkereseti társaság
Nonprofit részvénytársaság
Önkormányzati fenntartású intézmény

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. november 11.

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink