A nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása NTP-TV-15

A pályázati kategória kódja: NTP-TV-15


A nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása.

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján, nyílt pályázatot hirdet a nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására

A pályázaton legalább 750.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

A pályázati program kötelező eleme:  a verseny győztes tanulóinak tárgyi díjazása.

 

Pályázni lehet a következő versenytípusok szervezésére:
a) A Nat több műveltségi területét átfogó komplex verseny;
b) A Nat valamely műveltségi területének egészére vonatkozó verseny;
c) A Nat valamely műveltségi területének adott részletére (pl. tantárgy) vonatkozó verseny.

Pályázat benyújtására jogosultak:
A hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint):
– általános iskola,
– gimnázium,
– szakközépiskola,
– szakiskola,
– alapfokú művészeti iskolák,
– pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény,
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei.
– A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, amely az alapító okirata, szakmai alapdokumentuma szerint nevelési-oktatási tevékenység végzésre jogosult.
– Belsőegyházi jogi személyek

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
– Alapítvány
– Alapítványi fenntartású intézmény
– Állami fenntartású felsőoktatási intézmény
– Egyesület
– Egyéb fenntartású intézmény (Pl. tagintézmények, KLIK fenntartásába tartozó köznevelési   intézmények, Felsőoktatási intézmények és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények)
– Egyház, egyházi szervezet (pl. parókia)
– Egyházi fenntartású intézmény
– Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
– Kistérségi fenntartású intézmény
– Közalapítvány
– Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
– Nonprofit betéti társaság
– Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
– Nonprofit részvénytársaság
– Önkormányzati fenntartású intézmény

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. november 11.

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink