A tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet „Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatására”

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

 

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania: · Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotásnak (kiállítás, interaktív bemutató, makett, stb.) kell létre jönnie. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt roma, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 20 fő fiatal lehet.
· Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotásnak (kiállítás, interaktív bemutató, makett, stb.) kell létre jönnie. A tehetségműhelybe bevonni kívánt roma, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.
· Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint, és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. A tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő, legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 3 fő, maximum 5 fő fiatal) műhely alkotja, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 15 fő, maximum 30 fő roma, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tehetség vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
· A legalább 60 órás, komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó tábor megvalósítása. (A tehetséggondozó tábor az előírt 60 órás programba maximum 15 órában számítható be.)
· A legalább 60 órás, komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányút megvalósítása. (A tanulmányút az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.)
· A legalább 60 órás, komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos színház/koncert/tánc előadás/múzeum/kiállítás-látogatás. (A programelem az előírt 60 órás programba maximum 5 órában számítható be.)

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
· Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül:
− általános iskola,
− gimnázium,
− szakközépiskola,
− szakiskola,
− alapfokú művészeti iskola,
− gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
− kollégium,
− pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
· Alapítvány
· Alapítványi fenntartású intézmény
· Állami fenntartású felsőoktatási intézmény
· Egyéb fenntartású intézmény (pl. tagintézmények, KLIK fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények)
· Egyesület
· Egyház, egyházi szervezet (pl. parókia)
· Egyházi fenntartású intézmény
· Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
· Kistérségi fenntartású intézmény
· Közalapítvány
· Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
· Nonprofit betéti társaság

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. november 11.

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink