Civil és egyházi szervezetek

Kedvezményes adatvédelmi képzés közhasznúaknak!

A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség és a BME MTI adatvédelmi képzése 2 x 100 óra, melyet civil szervezetek vezetőinek, munkatársainak ajánlunk. A képzés intenzív, erős, kétszintű. Az adatvédelem ma a legnagyobb támadási felülete a szervezeteknek, ha nem vesszük komolyan, a szervezet megléte kerülhet veszélybe, olyan nagy összegű büntetések lehetségesek elhanyagolt, vagy hibás adatkezelésnél. Közhasznú szervezetek részére 10% kedvezményt biztosít az Adatvédelmi Szövetség. A képzés október 16-án kezdődik A BME “E” épületében. A képzés díja 195 000 Ft/képzés + 35 000 Ft vizsgadíj. Közhasznú szervezeteknek 10% kedvezmény a tanfolyam és a vizsga díjából. Természetesen a nem közhasznú szervezetek is jelentkezhetnek.

Continue reading

Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola

A lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról szóló 1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján, valamint a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről (2018-2019) szóló 1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), mint Támogató pályázatot hirdet Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola címmel.  A Kormány kiemelten fontosnak tartja a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítését, amelyhez egységes szemlélet, irányítás és kidolgozott rendszer szükséges, ezért a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia (2017-2023) elfogadásáról döntött. A témában már létező programokat nemzeti szinten is össze kell hangolni, ennek érdekében a pénzügyi tudatosság fejlesztésének kormányzati centrumaként a PM került kijelölésre. 

Continue reading

Európai Szolidaritási Testület – Önkéntes projektek

Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjei lehetővé teszik, hogy szervezetek fiatal, elkötelezett emberekkel dolgozzanak együtt, akár hazai, akár nemzetközi szinten. A szervezetek és az intézmények a helyi kihívásokra kereshetnek megoldást a szolidaritás nevében, a helyi közösségek és az emberek számára egyaránt előnyös módon. A pályázat célja az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjei lehetővé teszik, hogy a civil célokat kitűző intézmények és szervezetek elhivatott fiatalokkal kerüljenek kapcsolatba és bevonják őket projektjeikbe.

Continue reading

Szakpolitikai reformok támogatása az ifjúsági területen

Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, és előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben. Szakpolitikai reformok támogatása az ifjúsági területen. A pályázattípus célja: Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, és előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben. Strukturált párbeszédnek nevezzük a fiatalok és az ifjúsági szakpolitikai döntéshozók között folytatott egyeztetéseket, amelyek célja a politikai döntéshozatal szempontjából hasznos eredmények elérése.

Continue reading

Stronger Roots for Civil Society (Erősebb gyökerek a civil társadalomért) pályázat

Szervezete szeretne erősebb támogatói bázist építeni? Szeretnének több önkéntest vagy adományozót bevonni a szervezet munkájába? Fontosnak tartja, hogy megerősítsék kapcsolatukat a szervezetet támogató közösséggel? Készen állnak egy átfogó változásra és egy komplex fejlesztési programra? Stronger Roots for Civil Society (Erősebb gyökerek a civil társadalomért) címmel pályázat indul egy holland családi magánalapítvány támogatásával. A fejlesztési programra és forrásra olyan magyar, cseh és szlovák civil szervezetek jelentkezhetnek, akik társadalmi bázist építenek, vagy szeretnék ezt elkezdeni. A pályázat az OSF Prague, OSF Slovakia, Glopolis és a NIOK Alapítvány konzorciumi projektje keretében kerül kiírásra.

Continue reading

Pályázat intézmények, önkormányzatok, alapítványok és táboroztatók részére!

Pályázat célja: Azon intézmények, szervezetek támogatása, amelyek a mindennapi gyermekekkel való foglalkozások során fontosnak tartják a kreatív játékok használatát. Pályázat benyújtási határideje: 2019. 08. 15-2019. 10. 15 között Pályázat elbírálása: folyamatos benyújtást követően 8-16 nap Kik pályázhatnak: A pályázatra OM azonosítóval rendelkező bölcsődékóvodákáltalános iskolák (valamint tagintézményeik) nyújthatják be pályázataikat illetve alapítványokegyesületekönkormányzatoktáboroztatók, akik aktív tevékenységet végeznek kreatív gyermek foglalkozások terén. A támogatás formájaA pályázók Giga gyurmacsomagra (9 kg/10 színű) pályázhatnak. Egy pályázó maximum 6 csomagot tud megpályázni.

Continue reading

Állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára ebek ivartalanítására

Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati kiírása ÁLLATMENHELYET MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA EBEK IVARTALANÍTÁSÁRA. Az Agrárminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: AM) a civil szervezetek állatvédelem területén végzett hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. számú melléklet XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő “Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, az engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére támogatást nyújt ebek ivartalanítására.

Continue reading

Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2019 / NEA-19-N

A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) benyújtandó pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel. A pályázat célja : A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében. A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül, amelyet a civil szervezet működési költségeinek fedezésére fordít.  Civil tv. 20. § d) pont, 55. §, 56. § (1) bek. a) pont 

Continue reading

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására

Professzionális TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére. A pályázat célja az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján nyílt pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására táncművészeti szervezetek számára. A részletes pályázati célokat jelen felhívás “Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezet altémánként tartalmazza.  A pályázat keretösszege a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján 42 000 000 Ft, azaz negyvenkettő millió forint. A pályázat keretösszege az EMMI 2019. évi költségvetésében a 20/13/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

Continue reading

Pályázat a kerületi civil, egyházi, társadalmi szervezetek közösségépítő tevékenységének támogatásaként a RaM helyiségeinek közcélú, közösségi térként való hasznosítására

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nyílt pályázatot hirdet a kerületi civil, egyházi, társadalmi szervezetek közösségépítő tevékenységének támogatásaként a RaM helyiségeinek közcélú, közösségi térként való hasznosítására.  Pályázatot nyújthatnak be a XIII. kerületben működő, önkormányzati fenntartásban lévő intézmények, továbbá egyházi szervezetek, társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyek tevékenységüket elsődlegesen a kerület lakói érdekében végzik.  A pályázaton nyertes szervezetek számára az Önkormányzat díjmentességet biztosít a terembérleti díj megfizetése alól, ennek keretében díjtalanul biztosítja az aulát, öltözési lehetőséget, multifunkciós színháztermének (600 fő részére, 270 m2-es színpaddal) használatát egy adott napra legfeljebb 12 óra időtartamra, valamint a program alapvető műszaki-technikai feltételeit (színpad, színpadtechnika, hangtechnika mikrofonokkal és hangbejátszási lehetőséggel, fénytechnika, vetítés) valamint a ruhatár működtetését. 

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink