Civil és egyházi szervezetek

Népművészeti Kollégium pályázata

Pályázati cél nagy hagyománnyal rendelkező, nemzetközi, vagy országos hatókörű népművészet-néprajzi tematikájú magyarországi kiadású, magyar nyelvű folyóiratok támogatása. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Continue reading

Zeneművészeti Kollégium pályázata

A Zeneművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet kulturális szempontból értékes komolyzenei témájú országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű folyóiratok támogatására. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 15 000 000 Ft. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Continue reading

Fotóművészeti Kollégium pályázata

Pályázati cél a hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos fotóművészeti értékkel bíró országos szereppel rendelkező magyarországi kiadású magyar nyelvű fotóművészeti folyóiratok támogatása. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Continue reading

Civil Díj 2017

A NIOK Alapítvány ismét felhívja a civilszervezetek figyelmét a Civil Díj programra, melynek keretében olyan kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjazunk, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket értek el a közelmúltban. A pályázaton bármely, Magyarországon működő civilszervezet vagy civil jellegű nonprofit gazdasági társaság indulhat a pályázati űrlap megadott határidőig történő kitöltésével és beküldésével.
Continue reading

Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása / MAHOP-2.2-2016

Magyarország Kormányának Felhívása az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) versenyképességének és életképességének fokozása, valamint a biztonság és a munkakörülmények javítása céljából. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra KKV-k versenyképességének javítását, innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül, továbbá az élelmiszeripari termelés hozzáadott értékének növelését.

Continue reading

Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások / MAHOP-2.4-2016

Magyarország Kormányának Felhívása az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) részére a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása céljából. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány az akvakultúra vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) / VEKOP-7.1.4-16

Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok, egyházi jogi személyek és non-profit szervezetek részére a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy kitörési lehetőséget nyújt azon mélyszegénységben élő családok részére, akik felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. 

Continue reading

Hajléktalan emberek integrációjának megalapozása – Elsőként lakhatás / VEKOP-7.1.5-16

Magyarország Kormányának Felhívása hajléktalan-ellátást végző szervezetek, illetve a velük konzorciumi és/vagy együttműködő partnerségben lévő egyéb szociális, egészségügyi, foglalkoztatói, képzési, munkaerő-piaci, munkáltatói, hivatali szervezetek/szolgáltatók számára a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása és az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása és megvalósítása érdekében.

Continue reading

HISZEK BENNED SPORT PROGRAM

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága programot hirdet a hazai sportrendszer részeként működő, a helyi kis- és közepes sportegyesületek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának finanszírozása érdekében. Cél, hogy az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis és közepes sportegyesületek tehetségkiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatai támogatását azzal a céllal kívánja biztosítani a Támogató, hogy a versenysport területén helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportegyesületek hatékonyabb munkát végezhessenek.

Continue reading

Civil szervezetek működési célú támogatása 2017

A Közösségi Környezet Kollégium, a Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium, a Nemzeti Összetartozás Kollégium, a Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium, az Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására. Jelen pályázati kiírás részét képezi a “Pályázati Útmutató a NEA 2017. évi működési pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink