Civil és egyházi szervezetek

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) / VEKOP-7.1.4-16

Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok, egyházi jogi személyek és non-profit szervezetek részére a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy kitörési lehetőséget nyújt azon mélyszegénységben élő családok részére, akik felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. 

Continue reading

Hajléktalan emberek integrációjának megalapozása – Elsőként lakhatás / VEKOP-7.1.5-16

Magyarország Kormányának Felhívása hajléktalan-ellátást végző szervezetek, illetve a velük konzorciumi és/vagy együttműködő partnerségben lévő egyéb szociális, egészségügyi, foglalkoztatói, képzési, munkaerő-piaci, munkáltatói, hivatali szervezetek/szolgáltatók számára a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása és az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása és megvalósítása érdekében.

Continue reading

HISZEK BENNED SPORT PROGRAM

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága programot hirdet a hazai sportrendszer részeként működő, a helyi kis- és közepes sportegyesületek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának finanszírozása érdekében. Cél, hogy az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis és közepes sportegyesületek tehetségkiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatai támogatását azzal a céllal kívánja biztosítani a Támogató, hogy a versenysport területén helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportegyesületek hatékonyabb munkát végezhessenek.

Continue reading

Civil szervezetek működési célú támogatása 2017

A Közösségi Környezet Kollégium, a Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium, a Nemzeti Összetartozás Kollégium, a Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium, az Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására. Jelen pályázati kiírás részét képezi a “Pályázati Útmutató a NEA 2017. évi működési pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

Continue reading

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés / TOP-6.1.4-16

Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok, civil szervezetek és egyházak részére, a megyei jogú város térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztéseik megvalósítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztést. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Amerikai ösztöndíj demokratikus értékeket közvetítő civil szervezetek számára

A Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért mintegy HUF14,603 támogatói programja demokratikus értékeket közvetítő, demokratikus célokat megvalósító civil szervezetek, intézmények számára. A National Endowment for Democracy (NED) 12 hónapos támogatása civil szervezetek, egyesületek, független média és hasonló szervezetek számára. A NED a legkülönbözőbb társadalmi, gazdasági környezetben támogatja a demokratikus értékek feltárásával, a demokratikus jogok alkalmazásával és a demokratikus célokat megvalósító szervezeteket.

Continue reading

Nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatása / NEMZ-TAB-17

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatására. A pályázók a  pályázati célok megvalósítására legalább öt egymást követő napon, vagy azt meghaladó időtartamban – kísérők nélkül minimum 15 fő tanuló részére – tábort szerveznek.

Continue reading

Nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatása / NEMZ-CISZ-17

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) nyílt pályázati kiírást hirdet a nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatására. A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdek képviseleti célok megvalósítása érdekében.
Continue reading

Tanoda programok támogatása / EFOP-3.3.1-16 K

Magyarország Kormányának felhívása egyházi és non-profit szervezetek részéreamely a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiában foglaltakkal összhangban támogatja a tanodák szakmai tevékenységeinek továbbfejlesztését a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és a hátrányos helyzetű, főként roma származású tanulók iskolai eredményességének növelése, valamint képességeinek kibontakoztatása érdekében. 

Continue reading

“Hello Holnap! Mobilapplikáció” pályázat

A Magyar Telekom Nyrt pályázatot ír ki a hello holnap! mobilapplikációban való támogatandó partneri részvételre.  A hh! appban a felhasználók különböző feladatokat hajthatnak végre és különböző akciókban vehetnek részt, amelyekért hello holnap! pontokat gyűjthetnek. A gyűjtött pontokat a Magyar Telekom valódi forintokká váltja át és ezeket a felhasználók a hh! appon keresztül eladományozhatják a hh! appban szereplő támogatandó partner szervezeteknek.
Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink