Civil és egyházi szervezetek

Ingyenes laptopok, netbookok és Tablet PC 2017 pályázat

A Holdkő Kulturális Alapítvány pályázatot hirdet vissza nem térítendő eszköztámogatásra (ingyenes netbookok, laptopok és Tablet Pc-ék) Az eszköztámogatás keretében pályázónként maximum 4 darab laptop vagy netbook és 4 darab tablet pc igényelhető, bármely szervezet, cég, alapítvány, intézmény, önkormányzat, és egyéni vállalkozó részére. A pályázat elküldési határideje 2017. február 10. éjfél. Határidő után a pályázat érvénytelen!

Continue reading

Tananyagfejlesztési program

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány alapszakos, mesterszakos és PhD szintű, közgazdasági, pénzügyi és gazdasági jogi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú tananyag fejlesztési programot hirdet 2016-os évre. A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek eredményeként a hallgatók számára ingyenesen elérhető tartalom jön létre.
Continue reading

Pályázati lehetőség hajléktalan emberek és segítőik részére (Közép-Magyarországi régió)

A Van Esély Alapítvány pályázatot hirdet hajléktalan emberek és segítőik számára a hajléktalanságból való kilépés egyéni útjainak szakmai és anyagi támogatására, valamint az ehhez szükséges források előteremtésére közösségi adománygyűjtés keretében. Jelen pályázati felhívásra kizárólag a Közép-Magyarországi régióból (Budapestről és Pest megyéből) várunk pályázatokat. A konvergencia-régiókból (Budapesten és Pest megyén kívüli régiókból) való pályázásra a 2016/II. jelű felhívásunkon van lehetőség.

Continue reading

Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására – Erdősítés támogatása VP5- 8.1.1-16

Magyarország Kormányának felhívása a jogszerű földhasználók és ezek társulásai számára mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő telepítések megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítását, az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartását és fejlesztését, valamint a vidéki térségek lakosságának a megtartását.

Continue reading

HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A jelen pályázatot kiíró Győri Lions (közhasznú) Alapítvány, az alapító Első Győri Lions Klub révén része a Lions Klubok Nemzetközi Szövetségének, amely a világ legnagyobb jótékonysági civil szervezete. A több mint 46.000 klub közel 1,2 millió tagja a világ 193 országát lefedi. A klubtagok idejüket, képességeiket és anyagi forrásaikat áldozzák arra, hogy adományokat gyűjtsenek jótékony célokra.
Az ENSZ és a WHO felkérésére a mozgalom egyik fő célja – 1925 óta folyamatosan – a látás megóvása és a látásukban korlátozott emberek segítése.
Continue reading

Közösségi pályázatok

A GENERALI a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése érdekében pályázatokat ír ki a 2016-os évre az alábbiakban részletezett témakörökben. A pályázatokra az adott pályázati témáknál megjelölt, Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek. A közösségi pályázatok harmadik témakörében – Egészséges életmódra nevelés, betegség-megelőzés, diák- és szabadidősport – alapítványunk az idei évben pályázatokat 2016. szeptember 8.-a után már nem fogad. A másik két témakör pályázatai változatlanul nyitva állnak.

Continue reading

“Biztos Menedék” EFOP-1.2.5-16 kódszámú pályázati felhívás

Magyarország Kormányának felhívása a Krízisközpontot, illetve Átmeneti Szállást fenntartó állami, egyházi és civil szervezetek jelenlegi kapacitásainak és félutas ház állományának bővítése, valamint új szolgáltatási formaként, kríziskezelő ambulanciák létrehozása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését. A cél elérését a Kormány a Krízisközpontot, illetve Átmeneti Szállást fenntartó állami, egyházi és civil szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása EFOP-1.2.7-16

Magyarország Kormányának felhívása az állami, egyházi és nem állami (civil) fenntartású bentlakásos gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény, javítóintézet vagy fenntartója részére olyan komplex, az életkori sajátosságokra figyelemmel kialakított képzési, fejlesztési folyamatok bevezetésének megvalósítása érdekében, amely magában foglalja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek, javítóintézeti nevelt fiatalkorú  önfenntartó képességének és családi életre való felkészítésének támogatását.

Continue reading

Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása EFOP-1.4.3-16

Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek számára önállóan vagy azoknak más települési önkormányzatokkal, civil- vagy egyházi szervezetekkel alkotott konzorciumai számára a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására.A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma.

Continue reading

Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai – kis- és standard projektek támogatására

A közép-európai együttműködés céljából létrehozott Visegrádi Csoport országai – Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia – által működtetett Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a visegrádi országok közötti szorosabb együttműködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az oktatás és a diákcserék előmozdításával, a kölcsönös turizmus fejlesztésével, a határon átnyúló együttműködések, valamint a tagországok civil kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatásával.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink