Intézmények

III. “Nits Márta” Országos Ökumenikus Népdaléneklési Verseny – 2018

A verseny meghirdetői: Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, Martin György Kulturális Egyesület A verseny helyszíne: Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. Időpont: 2018. március 2. (péntek) 12.00 A verseny résztvevői: A Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház által fenntartott intézmények diákjai. A verseny anyaga: Észak-Magyarország (Bodrogköz, Tiszahát, Nyírség, Hajdúság) népdalkincséből összeállított maximum 3 perces népdalcsokor.
Javaslat az összeállításhoz:
– azonos gyűjtőtől származó dalok
– egy témakörhöz tartozó népdalcsokor
– népdalonként legalább két versszak ajánlott

Continue reading

Ötletpályázat digitális megoldásokra

Az OTP Fáy András Alapítvány (az Alapítványról információk a http://www.fayotletpalyazat.hu/alapitvanyrol linken találhatók) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az OTP Bank támogatásával – Ötetpályázatot ír ki olyan digitális termék- vagy szolgáltatás ötletének megtalálására, amely a 12-22 éves korosztály számára jelentős értéket képviselhet a következők alapján: 
– Használatában, megjelenésében vonzó
– Beépülhet a mindennapjaikba, valami pluszt hozzá tehet akár iskolai, munkahelyi vagy éppen akár szabadidős elfoglaltságukhoz
– Pénzügyi ismeretüket, gazdálkodási tapasztalatukat és gazdasági tudásukat gyakorlatiasan fejleszti
– Életútjukat támogathatja, életpályájukra pozitív hatással lehet
– Amit akár szívesen megosztanának másokkal, megmutatnak kortársaiknak

Continue reading

2018 – #Mindentegylapra! – közművelődési plakátpályázat

Egyre nagyobb a jelentősége annak, hogy az erősödő “vizuális zajban” plakátjaink hogyan szólítják meg a potenciális érdeklődőket, és az információ átadása mellett hogyan ösztönözik őket arra, hogy részt vegyenek az eseményeken. A jó plakát elkészítéséhez már nemcsak technikai tudásra, de jó adag kreativitásra is szükség van. A Magyar Népművelők Egyesülete ezért ebben az évben is meghirdeti plakátpályázatát a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat és a kultúrházak tevékenységének népszerűsítése érdekében. Pályázatot nyújthat be: Közművelődési feladatot önállóan vagy integráltan ellátó intézmények, feladatellátó civil szervezetek, plakátot készítő grafikusok vagy tervező műhelyek. Várunk minden olyan, a szervezetek programjait, munkáját népszerűsítő plakátot, amelyet egyedi grafikai igénnyel készítettek a kiadók.

Continue reading

2018 – #Mindentegylapra! – szakmai innovációs pályázat

A Magyar Népművelők Egyesülete “Közművelődési szakmai innovációs pályázat”-ot ír ki a közművelődésben határon innen és túl dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai számára. A pályázat célja: Olyan új, korunk kihívásaira reflektáló (és akár technológiáját is használó) – már megvalósult vagy tervezett -, a közművelődés keretei között zajló művelődési formák, alkalmak, módszerek, folyamatok létrehozása és fejlesztése, amelyek megmutatják a intézmények sokszínűségét, kreativitását és akár új hagyományok teremtésére való képességét. Célunk a jó gyakorlatok terjesztése, ennek érdekében a legjobb pályamunkákat szakmai rendezvényeinken, elektronikus felületeinken, és kiadványainkban közzé tesszük.

Continue reading

Első világháborús emlékművek helyreállításának támogatása

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. Pályázat benyújtására jogosultak: A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek pályázhatnak. A pályázat benyújtását – civil szervezet esetén is – az önkormányzati képviselőtestületnek támogatnia kell.

Continue reading

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás 2018

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint.  A pályázat célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

Continue reading

Pályázat rendezvények megvalósítása

A Magyar Népművelők Egyesülete a Kultúrházak éjjel-nappal 2018. évi kommunikációs kampánya keretei között pályázatot hirdet rendezvények megvalósítására. A pályázat célja: Olyan rendezvények megvalósítása, amely a kommunikációs kampány során az idei fő tematikához igazodva (Helyben van a sokszínűség) bemutatja a magyar közművelődési intézményrendszer sokszínűségét, innovatív jellegét, valamint azt, hogy a közművelődési intézmények által megvalósított programok mindenki számára elérhetőek. A programokat 2018. február 2-a és 4-e között kell megvalósítani. A pályázók köre: Minden olyan közművelődési intézmény és/vagy feladatellátó (intézmény, közösségi színtér, kézműves alkotóház, közösségi ház, faluház vagy azok fenntartói) pályázhat, amelyek az elmúlt két évben bizonyíthatóan részt vett a Kultúrházak éjjel-nappal akcióban és programot regisztrált a kulturhazak.hu oldalon.

Continue reading

Az első világháborút felidéző, emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása

A pályázati program célja, hogy az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programokat, művészeti tevékenységeket támogasson, így az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartásával hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítéséhez. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm.határozata alapján) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatására.

Continue reading

Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

A pályázat célja, célcsoportja: az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem     egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. Az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása; nem várt ellátási problémák megoldása, valamint a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése. Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek. Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek.

Continue reading

CEEPUS hálózati pályázatok intézmények részére

A CEEPUS programban felsőoktatási intézmények nemzetközi tematikus hálózatokat hozhatnak létre, melyen belül hallgatói és oktatói cseréket valósíthatnak meg. Hálózati pályázat benyújtására jogosultak a CEEPUS tagországok akkreditált felsőoktatási intézményei. A CEEPUS programban részt vevő országok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, és Szlovénia. Az online pályázatok benyújtása a Központi CEEPUS Irodához történik a http://www.ceepus.info központi pályázati felületen, várhatóan 2017 november második felétől kezdődően. 

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink