Intézmények

Európai Szolidaritási Testület – Önkéntes projektek

Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjei lehetővé teszik, hogy szervezetek fiatal, elkötelezett emberekkel dolgozzanak együtt, akár hazai, akár nemzetközi szinten. A szervezetek és az intézmények a helyi kihívásokra kereshetnek megoldást a szolidaritás nevében, a helyi közösségek és az emberek számára egyaránt előnyös módon. A pályázat célja az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjei lehetővé teszik, hogy a civil célokat kitűző intézmények és szervezetek elhivatott fiatalokkal kerüljenek kapcsolatba és bevonják őket projektjeikbe.

Continue reading

Szakpolitikai reformok támogatása az ifjúsági területen

Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, és előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben. Szakpolitikai reformok támogatása az ifjúsági területen. A pályázattípus célja: Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, és előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben. Strukturált párbeszédnek nevezzük a fiatalok és az ifjúsági szakpolitikai döntéshozók között folytatott egyeztetéseket, amelyek célja a politikai döntéshozatal szempontjából hasznos eredmények elérése.

Continue reading

Pályázat intézmények, önkormányzatok, alapítványok és táboroztatók részére!

Pályázat célja: Azon intézmények, szervezetek támogatása, amelyek a mindennapi gyermekekkel való foglalkozások során fontosnak tartják a kreatív játékok használatát. Pályázat benyújtási határideje: 2019. 08. 15-2019. 10. 15 között Pályázat elbírálása: folyamatos benyújtást követően 8-16 nap Kik pályázhatnak: A pályázatra OM azonosítóval rendelkező bölcsődékóvodákáltalános iskolák (valamint tagintézményeik) nyújthatják be pályázataikat illetve alapítványokegyesületekönkormányzatoktáboroztatók, akik aktív tevékenységet végeznek kreatív gyermek foglalkozások terén. A támogatás formájaA pályázók Giga gyurmacsomagra (9 kg/10 színű) pályázhatnak. Egy pályázó maximum 6 csomagot tud megpályázni.

Continue reading

Egyházi épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására / KEHOP-5.2.13.

Magyarország Kormányának felhívása az államilag elismert egyházi intézmények kizárólagos tulajdonában álló, vagy ezen intézmények által bérelt, illetve vagyonkezelt épületek energiahatékonysági felújítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. A cél elérését a Kormány az Egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 50 millió Ft-300 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: Projektjük megvalósításával hozzájárulnak az érintett épületek épületenergetikai fejlesztési céljának eléréséhez, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez;  a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Continue reading

LEGJOBB NŐI MUNKAHELY PÁLYÁZAT 2018

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) idén TIZENKETTEDIK alkalommal írt ki pályázatot a “Legjobb Női Munkahely” díj elnyerésére. Várjuk azoknak a Pályázóknak a jelentkezését, akik a legtöbbet tesznek a női munkavállalókért. A két kategóriában, a 20-250 fő közötti és 250 főnél több foglalkoztatottal működő munkahelyek közti verseny értékelési szempontjai között kiemelten szerepel a családi élet és a munkahely érdekeinek összehangolása, a gyerekvállalásból visszatérő nők integrációja, vagy például az 50 év feletti nők életútprogramjának alakítása. A szervezők nem csak a munkahelyek jelentkezését várjak, hanem szívesen veszik azoknak a munkavállalóknak az ajánlását is, akik úgy érzik, munkahelyük sikerrel pályázhatna a díjra.

Continue reading

Pályázat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári digitalizálás támogatására

A pályázat közvetett célja a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (a továbbiakban: KDS) megvalósítása, közvetlen célja pedig a könyvtárak digitalizálási tevékenységeinek megerősítése, a helytörténeti és unikális, valamint az oktatást támogató dokumentumok digitalizálásához szükséges erőforrások biztosítása 2019. évre. A pályázat segítségével a könyvtárakban az állami forrásból támogatott digitalizálási tevékenység tervezett, szervezett és átláthatóbb lesz, az előállított elektronikus dokumentumok és a létrejött szolgáltatások egységes, szabványos formában készülnek el, továbbá az eszközök és források hatékonyabban használhatók. A létrejött elektronikus dokumentumok rendszeres összegyűjtése, nyilvántartása révén pontos képet lehet alkotni a digitalizált közvagyonról, és megalapozottabb döntést lehet hozni a még nem digitalizált kulturális értékek feldolgozásáról.  Országos szinten tervezetté válik a digitalizálás, egységes elvek alapján történhet a megvalósítás, ami a gazdaságosság és az elektronikus dokumentumok sokoldalú felhasználhatósága szempontjából rendkívül fontos.  A projekt részben kapcsolódik a Digitális Oktatási Stratégiához, így a könyvtárakban lévő tartalmak oktatási célú felhasználása lehetővé válik.

Continue reading

Pályázat a nemzeti kulturális kincsek és a könyvtári tartalmak digitális megőrzésére

A pályázat közvetett célja a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (a továbbiakban: KDS) megvalósítása, közvetlen célja pedig a könyvtárak digitalizálási tevékenységeinek megerősítése, a helytörténeti és unikális, valamint az oktatást támogató dokumentumok digitalizálásához szükséges erőforrások biztosítása 2019. évre. Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) aggregációs feladatait az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet alapján látja el. A pályázat segítségével a könyvtárakban az állami forrásból támogatott digitalizálási tevékenység tervezett, szervezett és átláthatóbb lesz, az előállított elektronikus dokumentumok és a létrejött szolgáltatások egységes, szabványos formában készülnek el, továbbá az eszközök és források hatékonyabban használhatók. A létrejött elektronikus dokumentumok rendszeres összegyűjtése, nyilvántartása révén pontos képet lehet alkotni a digitalizált közvagyonról, és megalapozottabb döntést lehet hozni a még nem digitalizált kulturális értékek feldolgozásáról. 

Continue reading

Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap

Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága – tekintettel a vonatkozó jogszabályok (a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4. § a) pont, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (4) bekezdés) rendelkezéseire – – Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése, – a Fővárosi Közgyűlés által 2017 augusztusában jóváhagyott Budapest 2017-2021. időszakra szóló Környezeti Program céljai megvalósításának elősegítésére nyílt pályázatot hirdet.

Continue reading

POLONICA VARIETAS

A Wacław Felczak Alapítvány POLONICA VARIETAS című pályázati felhívása – lengyelországi osztálykirándulások támogatására . A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi középfokú oktatási intézmények számára lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására. A pályázat célja a 14-18 év közötti diákok megismertetése a lengyel kultúrával,  a lengyel-magyar barátság eszméjével, a két ország közötti történelmi kapcsolatokkal, továbbá a Lengyelországról szóló ismereteik bővítése a diákok saját személyes élményein keresztül.

Continue reading

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése / TOP-6.2.1-19

Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, a megyei jogú városok önkormányzatai, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára, a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A cél elérését a Kormány a központi költségvetési szervek, a megyei jogú városok önkormányzatai, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink