Intézmények

Esélyteremtő programok megvalósítása / EFOP-1.2.12-17

Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, és egyházi jogi személyek részére a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása és a gyermekeket érintő nélkülözés felszámolásának elősegítése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekek esélyeinek növelését, a gyermekeket érintő nélkülözés felszámolását, a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatását, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését, a gyermekek egészséges életmódjának kialakítását és a társadalmi együttműködés erősítését. A cél elérését a Kormány közhasznú civil szervezetek és egyházi jogi személyek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Művészeti pályázati kiírás

MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS a BTM – Budapest Galéria (1036 Budapest, Lajos utca 158.) nyilvános művészeti pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megbízásából a Duna budai oldalán, a budapesti Műegyetem rakpart előtti vízfelületen öt hónapos tervezett időtartamra elhelyezendő művészeti installációra, mely a Dunához kapcsolódó gondolatkör valamely elemét jeleníti meg. A pályázat kiírója, lebonyolítója a BTM – Budapest Galéria, kezdeményezője és költségviselője a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány (a továbbiakban: Megbízók).

Continue reading

Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program / EFOP-3.1.8-16

Magyarország Kormányának felhívása hátrányos helyzetű tanulókat nevelő köznevelési intézmények fenntartói számára, így hozzájárulva a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, valamint javítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférést. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hátrányos helyzetű illetve roma gyermekek érvényesülésének növelését a köznevelési és felsőoktatási rendszerben, illetve a nem formális és informális tanulásban. A cél elérését a Kormány a köznevelési intézmények és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása / MAHOP-5.3.1-2016

Magyarország Kormányának Felhívása a halászati és akvakultúra termékek piac-szervezésének javítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a halászati és akvakultúra ágazat versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a termelői és ágazatközi szervezetek, akvakultúra vállalkozások és természetes személyek együttműködésével tervezi megvalósítani. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

Continue reading

Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása / EFOP-3.1.10-16

Magyarország Kormányának felhívása a gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, és kollégiumok, az egységes iskolák vagy összetett iskolák, valamint közös igazgatású köznevelési intézmények (a továbbiakban: köznevelési intézmények) fenntartói részére a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A cél elérését a Kormány a köznevelési intézmények támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

A legszebb konyhakertek – pályázat

Kovács Szilvia ötletgazda – Karcag város alpolgármestere – “A legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban való részvételre hívja fel Magyarország valamennyi településének Önkormányzatait/Szervezeteit/Egyesületeit! A program célja, hogy a kertművelők munkája a versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést, és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hogy az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között.

Continue reading

Népi Játékok Rendezvényekre

A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által szervezett rendezvényre az egyesületünk tulajdonában lévő népi, történelmi és logikai játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk. A támogatottak köre: önkormányzatok, művelődési házak és központok, társadalmi- és civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok, hagyományőrző rendezvényeket szervező cégek, vállalkozók Magyarországról és a határokon túlról, magyarok által lakott településekről. A pályázat célja: a régi magyar hagyományokat, szokásokat, játékos formájában bemutatni, feleleveníteni, belopni az emberek tudatába. Ezek mellett kipróbálhatják az összegyűjtött eszközös népi játékokat. Ezekről pozitív élményekhez juttatni a számítógépes világunk gyermekeit, felnőttjeit. Megmutatni azt, hogy őseink szórakozása, játékai ugyanolyan örömöt, jó hangulatot biztosítanak most is, mint annak idején elődeinknek.

Continue reading

Iskolakerthez kötődő téli tevékenységek ötlettára

Pályázat iskolakertet működtető közösségek számára, Pályázat címe: Iskolakerthez kötődő téli tevékenységek ötlettára, Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely olyan közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak. Pályázat célja: Általában kevés konkrét teendő akad télen a kertben, mégis számtalan lehetőség van arra, hogy folyamatossá tegyük kapcsolatunkat a kerttel azáltal, hogy az iskolakerthez szorosan köthető tevékenységeket végzünk a gyerekekkel.

Continue reading

Tábor, osztálykirándulás, csapatépítés a Körösök vidékén

A pályázat célja : Szünidei táborok, osztálykirándulások, csapatépítő tréningek megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a gyermekek, fiatalok munkahelyi csoportok közösségi élményeihez, lehetővé teszik a szabadidő hasznos, aktív eltöltését, kulturális-, természeti értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek.  A program helyszíne: A szálláshely, a szabadidős közösségi tér a Körös-Maros Nemzeti Park Tájvédelmi Körzete mellet, a Hármas-Körös jobb parti ármentesített területén, a Bónom-zugi Holtkörös partján helyezkedik el.

Continue reading

A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban / EFOP-3.3.4-17

Magyarország Kormányának felhívása a kulturális intézmények, illetve fenntartóik részére a kulturális intézményekben megvalósuló, a köznevelést kiegészítő, népmesével kapcsolatos informális és nem formális tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak, valamint programkínálat fejlesztése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. 

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink