Intézmények

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása / EFOP-3.7.3-16

Magyarország Kormányának felhívása a kulturális intézmények, illetve fenntartóik részére a kulturális intézményekben megvalósuló egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében.

Continue reading

Informatika a köz szolgálatában 2017

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet “Informatika a köz szolgálatában 2017” címmel.  A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógéppark-juk bővítésére, asztali számítógépeket tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok segítségével, illetve segíteni a meglévő elavult számítógépek és operációs rendszerek korszerűre váltását akár Intel Core i5-ös, SSD meghajtót (gyorsabb indítást és működést biztosító eszköz) is tartalmazó számítógépekre.
Continue reading

Pályázat látványterv elkészítésére

Oroszlány Város Önkormányzata a következő pályázati felhívást teszi közzé: Látványterv készítése. Legalább 3 db, különböző oldalról, a pályázati kiírás 6. pontjában meghatározott elemek figyelembe vételével legalább A/3 formátumban készített látványterv. A látványterv mellett szükséges megadni a mű készítésének előzetesen számított kiviteli és elhelyezési költségét. Oroszlány Város Önkormányzata a Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító “Büszkeségpontok” című (KKETTKK–56P–02 jelű) pályázattal kapcsolatosan az oroszlányi volt XVIII-as aknai “Kocsedó” tiszteletére ’56-os emlékhely kialakítását célozta meg. Ennek keretén belül kerül kialakításra a jelen pályázat keretében benyújtott látványterv alapján az emlékhely.

Continue reading

Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére

A Vadóctanya Ifjúsági Táborok üzemeltetője, a Na-Joó Bt. pályázatot hirdet “Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére” címmel. Pályázat célja: Szeretnénk lehetőséget biztosítani olyan oktatási intézmények, szervezetek, alapítványok számára is, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nincs, illetve korlátozott mértékben van lehetősége osztálykirándulás, erdei iskola szervezésére. Pályázatot nyújthatnak be azok az alap és középfokú oktatási intézmények, osztályközösségek, diákönkormányzatok, szervezetek, egyesületek, alapítványok, melyek gyermek/ifjúság közösségeit fogják össze, és fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, és a közösség építő program hasznos megvalósítását tervezik a Balatonon. Nem nyújthatnak be pályázatot magánszemélyek.

Continue reading

Bonts szárnyat! – Irodalmi pályázat kezdőknek

A Magyar Irodalmi Ház önálló pályázatot ír ki, melyre elsősorban kezdő írók műveit várja. A beérkező művek legjobbjaiból összeálló novelláskötet prémium minőségben jelenik meg, könyvesboltok polcain díszeleg és kiemelt promóciót kap. A beérkező művek három legjobbját díjazzuk, a többi szerző ajándékköteteket vehet át. Hisszük, hogy a kötet segíteni fogja a benne helyet kapó kezdő írók piacra jutását, irodalmi szárba szökkenését.

Continue reading

Élelmiszerbank áruházi élelmiszermentési együttműködés pályázati felhívás

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jelenleg több mint 100 áruházban működtet napi szintű élelmiszermentést. Ebbe a programba keresünk további partnereket Aldi, Auchan és Tesco áruházakhoz. Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik napi rendszerességgel vagy hetente többször tudják vállalni az élelmiszerek átvételét és aznapi szétosztását.Az együttműködés keretében a nyertes szervezet napi vagy heti többszöri rendszerességgel vesz át élelmiszert egy kijelölt áruháztól az Élelmiszerbank útmutatásai alapján.

Continue reading

Riportkönyvírási pályázat-szociográfia

Az Ad Librum kiadó pályázatot hirdet szociográfiai jellegű riportkönyvek írására. Olyan kéziratokat keresünk, amelyek egy megosztó társadalmi problémával vagy egy belülről kevéssé ismert világgal foglalkoznak. A társadalmunkat megosztó ügyek forognak a közbeszédben a családon belüli erőszaktól a migránsokon át a közpénzek körüli korrupcióig – ráadásul az éremnek mindig két oldala van.

Continue reading

Erasmus+ Felnőttoktatási munkatársak mobilitása

Az Erasmus+ pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében. A munkatársak mobilitására vonatkozó pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

Continue reading

Kárpátaljai akcióprogram / HAT-17-04

A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon árnyúló kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánja elősegíteni a kölcsönös utazással, a Kárpátalján a rendkívüli helyzet miatt nehéz helyzetben élő magyar lakosság támogatása érdekében. A Határtalanul! program 2017. évi támogatási felhívásainak kezelése teljes mértékben elektronikus úton, a Pályázati e-ügyintézés 2014-2020 Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felületen (a továbbiakban: EPTK vagy FAIR) történik.

Continue reading

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése

Magyarország Kormányának felhívása a fejlesztő nevelés-oktatást és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot működtető köznevelési intézmények számára, a korai iskolaelhagyást csökkentő és a minőségi oktatáshoz való hozzáférést előmozdító projektek megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózási és népesedési programok kezelését a köznevelés minőségének fejlesztése útján, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. 

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink