Intézmények

A legszebb konyhakertek – pályázat

Kovács Szilvia ötletgazda – Karcag város alpolgármestere – “A legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban való részvételre hívja fel Magyarország valamennyi településének Önkormányzatait/Szervezeteit/Egyesületeit! A program célja, hogy a kertművelők munkája a versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést, és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hogy az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között.

Continue reading

Népi Játékok Rendezvényekre

A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által szervezett rendezvényre az egyesületünk tulajdonában lévő népi, történelmi és logikai játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk. A támogatottak köre: önkormányzatok, művelődési házak és központok, társadalmi- és civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok, hagyományőrző rendezvényeket szervező cégek, vállalkozók Magyarországról és a határokon túlról, magyarok által lakott településekről. A pályázat célja: a régi magyar hagyományokat, szokásokat, játékos formájában bemutatni, feleleveníteni, belopni az emberek tudatába. Ezek mellett kipróbálhatják az összegyűjtött eszközös népi játékokat. Ezekről pozitív élményekhez juttatni a számítógépes világunk gyermekeit, felnőttjeit. Megmutatni azt, hogy őseink szórakozása, játékai ugyanolyan örömöt, jó hangulatot biztosítanak most is, mint annak idején elődeinknek.

Continue reading

Iskolakerthez kötődő téli tevékenységek ötlettára

Pályázat iskolakertet működtető közösségek számára, Pályázat címe: Iskolakerthez kötődő téli tevékenységek ötlettára, Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely olyan közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak. Pályázat célja: Általában kevés konkrét teendő akad télen a kertben, mégis számtalan lehetőség van arra, hogy folyamatossá tegyük kapcsolatunkat a kerttel azáltal, hogy az iskolakerthez szorosan köthető tevékenységeket végzünk a gyerekekkel.

Continue reading

Tábor, osztálykirándulás, csapatépítés a Körösök vidékén

A pályázat célja : Szünidei táborok, osztálykirándulások, csapatépítő tréningek megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a gyermekek, fiatalok munkahelyi csoportok közösségi élményeihez, lehetővé teszik a szabadidő hasznos, aktív eltöltését, kulturális-, természeti értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek.  A program helyszíne: A szálláshely, a szabadidős közösségi tér a Körös-Maros Nemzeti Park Tájvédelmi Körzete mellet, a Hármas-Körös jobb parti ármentesített területén, a Bónom-zugi Holtkörös partján helyezkedik el.

Continue reading

A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban / EFOP-3.3.4-17

Magyarország Kormányának felhívása a kulturális intézmények, illetve fenntartóik részére a kulturális intézményekben megvalósuló, a köznevelést kiegészítő, népmesével kapcsolatos informális és nem formális tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak, valamint programkínálat fejlesztése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. 

Continue reading

Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében / EFOP 1.8.7-16.

Magyarország Kormányának felhívása azon állami, nem állami és egyházi fenntartású, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett, az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. §-a, 39/L. §-a valamint 84. §-a szerinti szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók/intézmények, vagy azok fenntartóik számára a szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjaik megvalósítására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését a társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, a hátrányos megkülönböztetés mérséklésével és szemléletformáló programokkal, a családok társadalmon belüli szerepének erősítésével. A célok elérését a Kormány az állami, nem állami, egyházi szociális szolgáltatók/intézmények és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylése

VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány pályázati felhívása a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére. A »VICTORIA A GYERMEKEKÉRT« Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány célja: A köz érdekében álló gyermekkórházak, gyermekgondozó intézmények, hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények – beleértve a fogyatékos gyermekek gondozására szakosodott intézményeket is – segítése, anyagi támogatása, infrastruktúrájuk fejlesztése.

Continue reading

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása / EFOP-3.7.3-16

Magyarország Kormányának felhívása a kulturális intézmények, illetve fenntartóik részére a kulturális intézményekben megvalósuló egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében.

Continue reading

Informatika a köz szolgálatában 2017

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet “Informatika a köz szolgálatában 2017” címmel.  A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógéppark-juk bővítésére, asztali számítógépeket tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok segítségével, illetve segíteni a meglévő elavult számítógépek és operációs rendszerek korszerűre váltását akár Intel Core i5-ös, SSD meghajtót (gyorsabb indítást és működést biztosító eszköz) is tartalmazó számítógépekre.
Continue reading

Pályázat látványterv elkészítésére

Oroszlány Város Önkormányzata a következő pályázati felhívást teszi közzé: Látványterv készítése. Legalább 3 db, különböző oldalról, a pályázati kiírás 6. pontjában meghatározott elemek figyelembe vételével legalább A/3 formátumban készített látványterv. A látványterv mellett szükséges megadni a mű készítésének előzetesen számított kiviteli és elhelyezési költségét. Oroszlány Város Önkormányzata a Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító “Büszkeségpontok” című (KKETTKK–56P–02 jelű) pályázattal kapcsolatosan az oroszlányi volt XVIII-as aknai “Kocsedó” tiszteletére ’56-os emlékhely kialakítását célozta meg. Ennek keretén belül kerül kialakításra a jelen pályázat keretében benyújtott látványterv alapján az emlékhely.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink