Intézmények

Lőrincze Lajos könyvtár bővítési pályázat

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron. A pályázat célja a magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére.

Continue reading

A hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, tantárgyi vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatása / NTP-NTMV-18

A pályázati kategória kódja: NTP-NTMV-18. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, tantárgyi vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatására, összhangban 

Continue reading

Fába vésve, faragva

A Hagyományok Háza Nyitott Műhelye a népi fafaragás emlékeit, motívumait, formavilágát megörökítő rajz- és alkotópályázatot hirdet óvodai és iskolai vagy egyéni gyerekcsoportok, szakkörök számára. A pályázaton csoportos munkaként várunk társasjátékokat, kirakót, mesekönyvként összefűzött alkotásokat is. A pályázat témája a rajzpályázattal a fafaragás formai és stílusbeli gazdagságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Kiemelten ajánljuk feldolgozásra a pásztorművészet tárgyait: furulyákat, tükrösöket, bicskákat, kürtöket, botokat, fokosokat, sulykokat, mángorlókat, csontmunkákat, emellett a faragott padokat és bútorokat (ácsolt ládákat, gondolkodó székeket), kopjafákat, mézeskalács ütőfákat, guzsalytalpakat, székelykapukat illetve ezek motívumait.

Continue reading

Tématerületi Kiválósági Program keretében megvalósítandó szakmai programok támogatási igényének benyújtása

A Tématerületi Kiválósági Program legfontosabb célja az akadémiai kutatóintézetek, a felsőoktatási intézmények és az állam által alapított kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának megalapozása. Biztosítani kívánjuk a rendelkezésre álló pénzügyi keret szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokációját, a kutatási együttműködések fokozását, az intézmények számára a kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeit. A program részleteit, beleértve a benyújtandó dokumentumokat, a program dokumentációja
(http://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/temateruleti-kivalosagi-190201) tartalmazza.

Continue reading

Népi Játékok Rendezvényekre

A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által szervezett rendezvényre az egyesületünk tulajdonában lévő népi, történelmi és logikai játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk. A támogatottak köre: – önkormányzatok, művelődési házak és központok, társadalmi- és civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok, oktatási intézmények, hagyományőrző rendezvényeket szervező cégek, vállalkozók Magyarországról és a határokon túlról, magyarok által lakott településekről. Teljes támogatási időszak: 2019. január 15. és 2021. április 10. között megrendezésre kerülő rendezvények.

Continue reading

Népi Játékok Fesztiválja Óvodában/Iskolában

A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által választott helyszínen egy jó hangulatú tartalmas rendezvényt szervezünk. Az egyesületünk tulajdonában lévő népi, történelmi és logikai játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk (melyek bérleti díja kb. fél millió Ft lenne ). Támogatottak köre: – iskolák, óvodák és bölcsődék Magyarországról, és a Történelmi Magyarország egész területéről; illetve civil szervezetek, társadalmi szervezetek, önkormányzatok, művelődési házak és központok, közhasznú tevékenységet végző cégek, ha zártkörű rendezvényt szerveznek (előre tudják a résztvevők létszámát, pontos adatait). Ebben kategóriában nem pályázhatnak falunapok, városnapok, fesztiválok szervezői. 

Continue reading

A barlangba esett Bogárkő – iskolák részére

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet “A barlangba esett Bogárkő” című környezettudatos, mesés előadásának bemutatására, a bemutató anyagával kapcsolatos rajzpályázat benyújtására. A bemutató kapcsolódik a 2019-es év rovarához, a Havasi cincérhez.  A pályázat megvalósításában szakmai támogatóként vesz részt:a Magyar Rovartani Társaság. Pályázat címe: “A barlangba esett Bogárkő” című, környezettudatos, mesés előadás vagy a mese anyagából összeállított, osztályonkénti előadás bemutatása, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat 

Continue reading

A barlangba esett Bogárkő – óvodák számára

A Csodabogarak Alapítvány pályázatot hirdet óvodák számára “A barlangba esett Bogárkő” című környezettudatos, mesés előadásának bemutatására, a bemutató anyagával kapcsolatos rajzpályázat benyújtására. A bemutató kapcsolódik a 2019-es év rovarához, a Havasi cincérhez.  A pályázat megvalósításában szakmai támogatóként vesz részt:  Magyar Rovartani Társaság  Pályázat címe: “A barlangba esett Bogárkő” című, környezettudatos, mesés előadás bemutatása, a bemutatóhoz kapcsolódó rajzpályázat 
Continue reading

Kinder+SPORT program

A Kinder+SPORT program évek óta elkötelezett az iránt, hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A program hitvallása, hogy a sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít nekik megismerni önmagukat, leküzdeni az akadályokat, és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és erős felnőtté váljanak. A Kinder+SPORT kezdeményezés célja, hogy a mindennapi sportot az aktív életmód részeként vonzóvá tegye a gyermekek számára.  A 2018/2019-es tanévben ismét meghirdetjük a Kinder+SPORT programot, amelyben továbbra is a gyermekek testmozgása áll a középpontban. Célunk, hogy a gyerekek közösen, csapatjátékosokként küzdjék le az akadályokat, melynek pozitív tapasztalatait mind a magánéletben, mind pedig leendő munkahelyükön hasznosítani tudják majd. 

Continue reading

Iskolakerti Alapozó Alprogram

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM Iskolakerti Alapozó Alprogram 2019 az Agrárminisztérium támogatásával, a KTKF/38/2018 számú okiratban meghatározott feltételek szerint. A program célja: új iskolakertek létrehozása, meglévők fejlesztése és mentor intézmények kialakítása, felkészítése. A program célcsoportja: közoktatási intézmények (az óvodák és az agrárszakképző intézmények kivételével). A program 2019 első félévében zajlik, 2019. június 30-án zárul. A programra 5 kategóriában lehet jelentkezni, az egyes kategóriák részletes feltételeit a mellékletek tartalmazzák:

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink