Magánszemélyek

Érték és Minőség Nagydíj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer 2019. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje. A Pályázati Felhívás és Eljárásrend elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. sz. Melléklet: Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére 2019-ban kiírt pályázatra, 2. sz. Melléklet: a pályázat benyújtásához szükséges megfelelőségi dokumentumokra vonatkozó iránymutatás. A 2019. évre vonatkozó Védjegyhasználati szerződés minta és a 2019. évi adatkezelési információk a http://www.emin.hu honlapon olvashatók. 

Continue reading

Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése

Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése című EFOP-1.1.5-17-2017-00004. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) pályázatot hirdet olyan súlyosan mozgáskorlátozott emberek részére, akik szívesen részt vennének infokommunikációs eszközök (tabletek) mindennapi tesztelésében, használatában. Az infokommunikációs eszközöket – a mindennapi személyes használat mellett – közszolgáltatások (okmányhivatal, TB, banki és egyéb hivatali ügyintézés stb.) igénybevételére kell használni, és arról a MEOSZ-nak visszajelzést adni. 

Continue reading

Online video award

Nevezési feltételek: A versenyre nevezhető bármely olyan mozgóképes alkotás, amely 2018. január 1. és 2019. május 24. között bármilyen online, illetve mobileszköz-alapú felületen került elsődlegesen publikálásra. Pályázók köre: A versenyre pályázhat bármilyen Magyarországon bejegyzett cég, vagy magánszemély. Pályázatot nyújthat be bármely magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója vagy hallgatói csoportja vagy felsőfokú tanulmányokat folytató diák vagy diákok csoportja. A szerkesztett online-videós tartalmak főkategóriába nevezhető minden olyan videós alkotás, amely valamilyen eseményt, aktuális történést rögzít, tehát videós híreket, tudósításokat, riportokat, dokumentumfilmeket, de még fikciós sorozatokat is várunk, akár szórakoztató bulváros, akár komolyabb témát dolgoznak fel. Ebbe a kategóriába főleg online szerkesztőségek, vagy egyéni alkotók szoktak nevezni.

Continue reading

Kárpátaljai szociális támogatások 2019

A “KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2019. évi “Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint: A felhívás célja: – a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása; – a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok, kisegítő dolgozók támogatása; – a kárpátaljai egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális intézményekben gyógyító vagy a gyógyítással közvetlenül összefüggő feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása;

Continue reading

Egynyári képzések / TÁVI-16-20-19

EGYNYÁRI KÉPZÉSEK” pályázati formában, felnőttek számára TÁVI-16-20-19 sz. Pályázat. A Távoktatási Intézet (székhely: 2100 Gödöllő, Rét út 58.) pályázatot hirdet szakmai felnőttképzési programokon való támogatott (kedvezményes) részvételre, az alábbiak szerint. A Távoktatási Intézet saját hatáskörben, térítésmentes, azaz képzési díjmentes részvételi lehetőséget biztosít egyes képzési programjain. A pályázat célja az esélyteremtés a tanulásra. Elsődlegesen kompetenciafejlesztések megvalósítása a felnőttképzési programok segítségével, ezáltal a munkaerő értékek optimalizálása, elsődlegesen a felnőtt lakosság körében. A pályázat kiemelt célja a hátrányos helyzetű pályázók tanulási lehetőségének biztosítása.

Continue reading

Színpompás tavasz, napfényes nyár

Pályázhatnak hazai vagy határon túl élő általános iskolás diákok (1-5.évfolyam) , saját készítésű alkotásokkal. Méret: A4. Az alkotás bal/jobb alsó sarkában jól olvasható legyen (lehetőleg nyomtatottan és az alkotásra ragasztva): alkotó neve és osztálya, iskola neve, címe, felkészítő pedagógus neve Az általános iskola pedagógusai döntik el, hogy melyik öt rajzot nevezik pályázatunkra. Téma: Tavasz, Nyár (a rajz lehet egy szép virág, egyéb természeti kép, nyaralási kép stb.) Maximálisan beküldhető alkotás: 5 db/Általános iskola. Kizárólag jpg fájlformátumban várjuk, e-mailben (csatolmányként, nem Google Driveon) Érvénytelen a pályázat, ha az alkotást nem jpg fájlformátumban kapjuk meg vagy ötnél több alkotást küldenek. 

Continue reading

Jövőért Álmodók

Te milyen jövőről álmodsz? Írd meg, hogy mit teszel, vagy milyen álmod van, amivel megóvhatjuk a környezetünket és a Budapest Bank támogatni fog ebben. Várjuk civil szervezetek és vállalkozások jelentkezését is.  A nyertes pályázatok egy szakmai zsűri és a közönségszavazatok alapján kerülnek kiválasztásra.  A két nyertes pályázat 1 millió forint pénztámogatásban részesül. Aki pályázhat:  Magánszemély, Vállalkozások, Civil szervezetek . Pályázati határidő: 2019.06.19. A Játékosok a Versenyben való részvétellel, azaz Pályázat feltöltésével elfogadják a lenti Versenyszabályzatot.

Continue reading

Színházművészet Kollégiuma pályázata

A Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet színházi tervek megvalósításának támogatására. A pályázati cél az új színházi produkciók megvalósítása – kiemelten magyar szerzők művei, ősbemutatók, magyarországi bemutatók, valamint több művészeti ág egyenértékű jelenlétével létrejött produkciók létrehozásának támogatása. Egy pályázó a témában csak 1 pályázatot nyújthat be (akár több előadás megvalósítására is). Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Continue reading

Digitális Témahét

Cikkíró- és interaktív pályázatot hirdet a Vodafone Magyarország Alapítvány az április 8-12. között negyedik alkalommal megrendezett Digitális Témahét alkalmából. Az Alapítvány és az országos program célja közös: ösztönözni az okos eszközök kreatív és minél sokoldalúbb használatát az iskolai oktatásban, ezáltal fejlesztve a digitális kompetenciát alkotó készségeket, képességeket. A cikkíró pályázat témája a digitalizáció és a generációs különbségek a családokon belül. A szervezők minimum 2500 karakter terjedelmű, címmel és alcímmel ellátott írásokat várnak a megadott témában, öt-hat mondatos bemutatkozással. A pályázaton általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, illetve középiskolások vehetnek részt. A pályaművekkel kapcsolatos elvárás, hogy bemutassák a technológia hatását a mindennapi életre, különös tekintettel a családokon belül tapasztalható generációs különbségekre. A tíz legjobb pályamű írójával személyesen vagy Skype-on keresztül veszik fel a kapcsolatot, véleményezik az elkészült munkát és javaslatot tesznek a további kidolgozandó részletekkel kapcsolatban. 

Continue reading

2019-2022. évekre szóló művészeti ösztöndíj / MMKI-Ö-19

A Magyar Művészeti Akadémia pályázati felhívása a 2019-2022. évekre szóló művészeti ösztöndíj elnyerésére. A Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) három évre szóló, havi bruttó 200 000 forint összegű művészeti ösztöndíj elnyerésére hirdet pályázatot 100 fő részére.  Az ösztöndíjprogram megnevezése: a Magyar Művészeti Akadémia 2019-2022. évekre szóló művészeti ösztöndíja. Az ösztöndíjprogram célja – programszerű, három évre szóló – alkotó és előadóművészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése az alábbi pályázati kategóriákban:

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink