Magánszemélyek

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerése – főváros

Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 17. §-a és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a alapján pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra. Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

Continue reading

Művészeti pályázati kiírás

MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS a BTM – Budapest Galéria (1036 Budapest, Lajos utca 158.) nyilvános művészeti pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány megbízásából a Duna budai oldalán, a budapesti Műegyetem rakpart előtti vízfelületen öt hónapos tervezett időtartamra elhelyezendő művészeti installációra, mely a Dunához kapcsolódó gondolatkör valamely elemét jeleníti meg. A pályázat kiírója, lebonyolítója a BTM – Budapest Galéria, kezdeményezője és költségviselője a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány (a továbbiakban: Megbízók).

Continue reading

Otthon Melege Program

A pályázati konstrukció tárgya, célja: A családi házak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei, továbbá a gyenge minőségű hőszigetelés jelentős energiaveszteséget – és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást – okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, emiatt gyakran kivitelezhetetlen a családi házban lakó magánszemélyeknek megfelelő támogatás nélkül. Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a családi házban élő lakosság számára vissza nem térítendő támogatás felhasználásával lakóépületeik korszerűsítésére, felújítására, ezzel hozzájárulva az ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz.

Continue reading

Népművészet Ifjú Mestere díj

A kultúráért felelős miniszter az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet alapján Népművészet Ifjú Mestere díjat adományoz. A díj odaítélése a miniszteri rendeletben és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasításban foglalt szabályozás szerint történik. A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható, átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg. 

Continue reading

Tessedik Sámuel Kollégium pályázata

Az öntevékenység ösztönzése, a közösségi művelődés gyakorlati ismereteinek, tapasztalatainak, jó példáinak elterjesztése érdekében a Lakiteleki Népfőiskola és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. márciusában Tessedik Sámuel Kollégiumot indít. A kollégium célcsoportja : A közösségi művelődés, az önművelődés, a nem formális felnőttképzés, illetve a közösségi fejlesztések területein aktív, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében élő, dolgozó, tanuló 18- 35 éves fiatalok.
Continue reading

Rajzoljunk együtt mesét!

Egymás megértéséről, a másság elfogadásáról szóló, edukációs célú mese jelenik meg rövidesen a BOOKR Kids Mesetár applikáción keresztül. A mese illusztrációit a pályázaton részt vevő gyerekek készíthetik el. A mese azt mutatja be, hogy miben lehet más egy autista kisgyerek, és hogy ezt a másságot hogyan fogadjuk el és hogyan segítsük egymást a mindennapokban. A mesében Panka és Gyurka egy testvérpár, akik kisgyerekkoruk óta ugyanarra a játszótérre járnak. Egy napon összetalálkoznak egy új kisfiúval, aki kicsit furán viselkedik, kicsit más, mint ők. A pályázat kiírói azt kérik a gyerekektől, hogy rajzolják meg ők a mese főszereplőből Panka és Gyurka alakját. A mesében szereplő autista kisfiú alakját pedig az Autistic Art művészeti programja keretében alkotó, autizmussal élő fiatalok rajzai közül fogják kiválasztani.

Continue reading

Emlékezés a kommunizmus áldozataira

A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár Kurucz Albert Falumúzeum szervezésében 2017. április 24-től 2017. május 19-ig kerül megrendezésre az “Emlékezés a kommunizmus áldozataira” c. fotópályázat kiállítása. A fotókiállítás célja: Felidézni ’56 szellemét és megjelenést biztosítani a fotográfusok színvonalas, művészi igénnyel készített felvételeinek. A pályázaton részt vehet minden Hajdú-Bihar Megyében élő és alkotó nem hivatásos ill. hivatásos fotográfus 2015 után készült, a pályázat témájának, kiírásának megfelelő, mások személyiségi és szerzői jogait nem sértő fotóművészeti alkotásokkal. A zsűrizésre digitális formában várjuk a műveket! Tehát csak a kiállításra elfogadott munkákat kell majd papírképként elküldenie a pályázónak, a megadott beadási határidőre, a megadott postai címre. Beküldhető maximum 5 db kép technikai megkötés nélkül.

Continue reading

A legszebb konyhakertek – pályázat

Kovács Szilvia ötletgazda – Karcag város alpolgármestere – “A legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban való részvételre hívja fel Magyarország valamennyi településének Önkormányzatait/Szervezeteit/Egyesületeit! A program célja, hogy a kertművelők munkája a versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést, és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hogy az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között.

Continue reading

Lépj a piacra! – Vállalkozóvá válás támogatása e-learning képzéssel, tőkejuttatással

A program háttere: A program életre hívásának jogosultságát alátámasztják a magyarországi vállalkozások strukturális viszonyai, hiszen a Magyarországon működődő vállalkozások döntő része a kis- és középvállalkozások csoportjába tartozik. A KSH felmérése szerint a kkv-k szerepe felértékelődött, melynek hátterében elsősorban nagyvállalati folyamatok húzódnak meg, ugyanis költségcsökkentési céllal tevékenységeik jelentős részét kihelyezték. A kkv szektor gazdasági szempontból jelentős szerepet tölt be az ország jövedelem termelésében, társadalmi aspektusból a munkahelyteremtésben, a foglalkoztatottság növelésében.

Continue reading

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat

A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a 2017. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., a Nyír-Demonich Zrt. és a Planet Gép Kft. társfinanszírozásában, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi lebonyolítói közreműködésével. Az ösztöndíj összege: bruttó 900e Ft. Időtartama: 6 hónap

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink