Önkormányzatok

Élelmiszerbank áruházi élelmiszermentési együttműködés pályázati felhívás

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jelenleg több mint 100 áruházban működtet napi szintű élelmiszermentést. Ebbe a programba keresünk további partnereket Aldi, Auchan és Tesco áruházakhoz. Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik napi rendszerességgel vagy hetente többször tudják vállalni az élelmiszerek átvételét és aznapi szétosztását.Az együttműködés keretében a nyertes szervezet napi vagy heti többszöri rendszerességgel vesz át élelmiszert egy kijelölt áruháztól az Élelmiszerbank útmutatásai alapján.

Continue reading

Riportkönyvírási pályázat-szociográfia

Az Ad Librum kiadó pályázatot hirdet szociográfiai jellegű riportkönyvek írására. Olyan kéziratokat keresünk, amelyek egy megosztó társadalmi problémával vagy egy belülről kevéssé ismert világgal foglalkoznak. A társadalmunkat megosztó ügyek forognak a közbeszédben a családon belüli erőszaktól a migránsokon át a közpénzek körüli korrupcióig – ráadásul az éremnek mindig két oldala van.

Continue reading

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése

Magyarország Kormányának felhívása a fejlesztő nevelés-oktatást és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot működtető köznevelési intézmények számára, a korai iskolaelhagyást csökkentő és a minőségi oktatáshoz való hozzáférést előmozdító projektek megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózási és népesedési programok kezelését a köznevelés minőségének fejlesztése útján, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. 

Continue reading

Esély Otthon / EFOP-1.2.11-16

Magyarország Kormányának felhívása helyi önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani, jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása

Pályázati felhívás az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatására. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2017. évi “Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint.
Continue reading

A köznevelés támogató szerepének erősítése – A súlyos és halmozott infrastrukturális fejlesztése / EFOP-4.1.6-16

Magyarország Kormányának felhívása a fejlesztő nevelés-oktatást ellátó intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények számára a minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózási és népesedési programok kezelését a köznevelés minőségének fejlesztése útján, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. 

Continue reading

V. Palóc Világtalálkozó

Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Székhely: 3073 Tar, Ágasvár út 11.) pályázatot hirdet meg az V. Palóc Világtalálkozó rendezésének és helyszínének elnyerése. Pályázatot csak az az egyesület, önkormányzat, közösség nyújthat be a rendezvény megrendezésére, aki megfelelő színvonalú, a TLBK szabályainak megfelelő rendezvényt le tud bonyolítani. A rendező köteles az eddigi irányelveket, tematikát követni. Követelmény továbbá, hogy a Palóc Világtalálkozó szellemiségét továbbvigye a rendező szervezet. A pályázónak a TLBK felügyelete és szakmai segítsége, irányadása mellett kell vállalnia a rendezést!

Continue reading

A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései

Magyarország Kormányának felhívása közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer és fenntartóik részére az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális feltételek megvalósítása céljából. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a az oktatásba és a képzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. Ennek elérését a Kormány a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései / EFOP-4.1.8-16

Magyarország Kormányának felhívása könyvtári intézményrendszer és fenntartóik részére az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális feltételek megvalósítása céljából. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a az oktatásba és a képzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. Ennek elérését a Kormány a könyvtári intézményrendszer és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

„Greenlight” vissza nem térítendő pénzbeli-, eszköz-, és partnertámogatások 2017

A Holdkő Kulturális Alapítvány pályázatot hirdet vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra, eszköztámogatásra, és partnertámogatásra. Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás iránti pályázatot benyújthat bármely szervezet, cég, egyesület, alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó és magánszemély. A támogatás összege: maximum 300.000 Forint projektenként. Az önerő nem feltétele a támogatásnak, de az elbírálásnál előnyt jelent!

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink