Vállalkozások

Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében

Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.6-16. Magyarország Kormányának Felhívása a vállalkozások számára, a vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs (továbbiakban K+F+I) kiadások GDP-hez viszonyított arányának növelése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítését. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. A cél elérését a Kormány az önállóan vagy együttműködésben kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Continue reading

EUREKA-projektek

Hazai forrás támogatja a magyar kis- és középvállalkozások részvételét az EUREKA-projektekben. Az NKFI Hivatal újra meghirdeti az EUREKA nemzetközi innovációs együttműködésbe való bekapcsolódást támogató pályázatát. Az 500 millió forint keretösszegű felhívásra benyújtott pályázatok bármely technológiai területhez kapcsolódhatnak, nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési projekt keretében célozva piacközeli termékek, szolgáltatások vagy eljárások létrehozását.

Continue reading

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és a vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1§ a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

Continue reading

Pályázat kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása / 2019-2.1.11-TÉT

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás a résztvevők mobilitása és a szakembercsere támogatásával segíti a nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés keretében folytatott kutatási projektek elindítását vagy a már létező együttműködés elmélyítését. A felhívás két alprogramból áll: – A francia és osztrák relációkra vonatkozóan az NKFI Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az NKFI Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít. 

Continue reading

Európai Vállalkozásfejlesztési Díj

Az Európai Bizottság által alapított “Európai Vállalkozásfejlesztési Díj” pályázat azokat a kiváló kezdeményezéseket ismeri el és jutalmazza, amelyek támogatják a vállalkozói tevékenységet. A 2005-ben alapított díj nem csupán verseny, fő célja, hogy fokozza a vállalkozási tevékenység ismertségét. Minden évben összeurópai szinten díjazzák azokat a kiváló kezdeményezéseket, tevékenységeket, amelyek mások számára is inspirációt nyújthatnak. A verseny földrajzilag az Európai Unió 28 tagállamát, valamint a Versenyképességi és Innovációs Keretprogramban (CIP) társuló Izlandot, Norvégiát, Szerbiát és Törökországot foglalja magába. 

Continue reading

Jövőért Álmodók

Te milyen jövőről álmodsz? Írd meg, hogy mit teszel, vagy milyen álmod van, amivel megóvhatjuk a környezetünket és a Budapest Bank támogatni fog ebben. Várjuk civil szervezetek és vállalkozások jelentkezését is.  A nyertes pályázatok egy szakmai zsűri és a közönségszavazatok alapján kerülnek kiválasztásra.  A két nyertes pályázat 1 millió forint pénztámogatásban részesül. Aki pályázhat:  Magánszemély, Vállalkozások, Civil szervezetek . Pályázati határidő: 2019.06.19. A Játékosok a Versenyben való részvétellel, azaz Pályázat feltöltésével elfogadják a lenti Versenyszabályzatot.

Continue reading

Színházművészet Kollégiuma pályázata

A Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet színházi tervek megvalósításának támogatására. A pályázati cél az új színházi produkciók megvalósítása – kiemelten magyar szerzők művei, ősbemutatók, magyarországi bemutatók, valamint több művészeti ág egyenértékű jelenlétével létrejött produkciók létrehozásának támogatása. Egy pályázó a témában csak 1 pályázatot nyújthat be (akár több előadás megvalósítására is). Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Continue reading

Táncművészet Kollégiuma pályázata

A pályázati célja, hogy a  nagy hagyománnyal rendelkező, jelentős táncművészeti értékkel bíró, országos szereppel rendelkező magyarországi kiadású sajtótermékek támogatása. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. Tájékoztatjuk pályázóinkat: A korábbi időszaki lap fogalmat a 2010. évi CLXXXV. törvény hatályba lépésekor a sajtótermék fogalom váltotta fel, így a pályázati felhívás szövegezése már ezt a fogalmat tartalmazza.

Continue reading

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása / CSP-CSBM-19

Megjelent a “Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című pályázat. A pályázat kódja: CSP-CSBM-19. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

Continue reading

Könyvkiadás Kollégiuma pályázata

Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2019. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi témakörökben. Pályázati feltételek a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot a kiadvány kiadója/társkiadója nyújthat be, magánszemély nem nyújthat be pályázatot!

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink