CEEPUS koordinációs találkozók 2019/2020

CEEPUS koordinációs találkozók 2019/2020 pályázati felhívás. A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok magyarországi partneregységei számára 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között megvalósítható koordinációs találkozók szervezésére és megvalósítására.A koordinációs találkozók célja: A CEEPUS program keretében Magyarországra beutazó hálózati és partnerkoordinátorok koordinációs találkozón való részvételének támogatása. Koordinációs találkozó alatt olyan 2-3 napos szakmai programot értünk, mely során a hálózatban részt vevő koordinátorok a hálózat működésével kapcsolatos kérdéseket vitatnak meg.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A pályázat benyújtására a 2019/2020-as tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények (Participating Unit) jogosultak.
A koordinációs találkozó ideje és időtartama:
A megvalósítási időszaknak a 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra kell esnie. A találkozó időtartama 2-3 szakmai programmal töltött nap, 1 nap minimum 6 szakmai programmal (tanácskozás, egyeztetés, intézménylátogatás) töltött óra.
A koordinációs találkozó helyszíne: Magyarország

Formai követelmények:
– a pályázó jogosult CEEPUS koordinációs találkozó pályázat benyújtására, azaz az intézmény koordinációs találkozó pályázatot benyújtó egysége koordinátor/partner egy a 2019/2020-as tanévben nyertes, tartaléklistás, elutasított vagy pályázat benyújtását megkezdett CEEPUS hálózatban
– jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat
– a tervezett találkozó helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel
– legalább a hálózatban részt vevő partnerek fele részt vesz
– 1 hálózat maximum 1 koordinációs találkozó pályázatot nyújthat be Magyarországon egy tanévben
– előnyt élveznek azok a hálózatok, amelyek a korábbi tanévekben még nem részesültek koordinációs találkozó támogatásban Magyarországon
– a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység hálózati koordinátora és hivatalos képviselője aláírta
– hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap

A támogatás mértéke:
A megpályázott összeg a részt vevő hálózati partneregységek száma alapján kerül kiszámításra:
– 59 000 Ft átalány-összegű támogatás a koordinációs találkozón részt vevő szervezeti egységenként (melyek a hálózati partnerségben külön “Participating Unit”-ként szerepelnek)
– a magyarországi partnerintézmények után nem számolható el támogatás
– a megpályázható támogatás max. 1 000 000 Ft

Az ösztöndíjösszegek szervezési költségek (a részvevők szállása, ellátása, programok) fedezésére is fordíthatók.
A támogatást a formai követelményeknek való megfelelés esetén a szabad keret erejéig biztosítjuk. A Tempus Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy a megpályázott támogatási összeget a rendelkezésre álló forrás függvényében csökkentse.

A pályázat benyújtásának határideje:
– 2019. október 1.: a 2020. január 31-ig megvalósítandó találkozók esetében
2020. április 15-ig folyamatosan lehetséges az egész tanév során megvalósítandó programokra
– kérjük, hogy a pályázatokat a tervezett megvalósítás időpontjánál minimum 3 hónappal korábban adják be

A pályázat benyújtásának módja:
A* jelen felhíváshoz mellékelt “CEEPUS Koordinációs találkozók 2019/2020” űrlapon benyújtott pályázatot az alábbi módokon kérjük elküldeni kizárólag elektronikusan:
– az aláírt dokumentumot szkennelt változatban (pdf), ill. megegyező tartalommal eredeti Word formátumban a ceepus@tpf.hu e-mailcímre

A pályázati dokumentumok ezen a linken érhetők el (2019/2020-as tanévi pályázatok / Koordinációs találkozók 2019/2020): https://tka.hu/palyazatok/607/palyazati-dokumentumok
A nyertes pályázatok kiválasztása:
– A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését a TKA munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap).
– A TKA megállapítja, hogy a pályázat támogatható-e a rendelkezésre álló támogatási keret alapján.
– A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A döntésről szóló kiértesítés várható ideje: a pályázat benyújtását követően 60 napon belül
További információ:
Tempus Közalapítvány, ceepus@tpf.hu
Kamocsa Gábor, (+36 1) 237 1300 / 240-es mellék
Csernyus Aliz, (+36 1) 237 1300 / 560-es mellék
https://tka.hu/palyazatok/607/palyazati-dokumentumok#11872

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

 

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink