CEEPUS speciális kurzusok 2019/2020

A Tempus Közalapítvány a CEEPUS program keretében pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok magyarországi partneregységei számára 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között megvalósítható speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére és megvalósítására. A speciális kurzusok célja: A meglévő CEEPUS hálózati partnerség keretében külföldi partnerintézmények hallgatóinak és oktatóinak támogatása magyarországi székhelyű speciális kurzuson. Speciális kurzusok alatt olyan minimum 6 napos szakmai programot értünk, pl. nyári egyetemek, intenzív programok, mely során a résztvevők egy adott témán belül ismereteiket bővítik, tapasztalatot cserélnek.


A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A pályázat benyújtására a 2019/2020-as tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok nevében a hálózatban részt vevő magyarországi partnerintézmények (Participating Unit) jogosultak.

A speciális kurzusok ideje és időtartama:
A megvalósítási időszaknak a 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra kell esnie. A kurzus időtartama:
– min. 6 nap, melyből legalább 5 szakmai programmal töltött nap
– legalább 10 napos kurzus esetén a szakmai programmal töltött napok száma min. 8
– 1 szakmai programmal töltött nap min. 6 szakmai programmal töltött órát jelent
– szakmai program az előadásokon, workshopokon kívül lehet terepgyakorlat, gyárlátogatás, múzeumlátogatás stb.

A speciális kurzusok helyszíne: Magyarország
Formai követelmények:
– a pályázó jogosult CEEPUS speciális kurzus pályázat benyújtására, azaz az intézmény pályázó egysége koordinátor/partner egy a 2019/2020-as tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatban
– jelen felhívásban meghatározott módon benyújtott pályázat
– a tervezett kurzus helyszíne és ideje a jelen felhívásban szereplő feltételeknek megfelel
– minimum két másik CEEPUS tagországbeli partner bevonásával kerül megszervezésre a speciális kurzus
– a kurzus elvégzéséért ECTS kredit jár a hallgatóknak
– 1 hálózat maximum 1 speciális kurzus pályázatot nyújthat be Magyarországon egy tanévben
– előnyt élveznek azok a hálózatok, amelyek a korábbi tanévekben még nem részesültek speciális kurzus támogatásban Magyarországon
– a pályázati űrlapot a pályázó magyar egység hálózati koordinátora és hivatalos képviselője aláírta
– hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap
– mellékletek hiánytalan megléte

Tartalmi szempontok:
– A pályázat áttekinthetősége, teljessége és minősége – 10 pont
– A mellékelt programterv részletessége, kidolgozottsága – 10 pont
– A téma relevanciája, a tevékenység célkitűzései, fontossága, innovatív jellege – 15 pont
– A program nemzetközi jellege, bevont partnerországok száma, a partnerek együttműködése, a munkanyelv relevanciája – 10 pont
– A program és a kitűzött célok megvalósíthatósága – 10 pont
– A költségvetés ésszerűsége – 10 pont
– A résztvevői kör kijelölése, a kiválasztásra irányuló lépések alkalmassága – 10 pont
(különös tekintettel az ösztöndíjas hallgatói-oktatói arányra, amely legalább 70:30)
– A program oktatási és szakmai értéke, a tanulás biztosítása a résztvevők számára – 10 pont
– A program várható eredményei és hatása – 10 pont
– A program eredményeinek terjesztését ösztönző lépések alkalmassága és minősége – 5 pont

Elérhető maximális összpontszám: 100 pont, melyből minimum 50 pontot el kell érni, hogy a speciális kurzus támogatásra jogosult lehessen.
A támogatás mértéke:
A megpályázott összeg a beutazó hallgatók és oktatók száma alapján kerül kiszámításra:
– Minimum 10 nap esetén: 1 fő után 1 hónap (hallgatók 118 000 Ft, oktatók 130 000 Ft)
– Minimum 6 nap esetén: 1 fő után 0,5 hónap (hallgatók 59 000 Ft, oktatók 65 000 Ft)

Az ösztöndíjösszegek szervezési költségek (a részvevők szállása, ellátása, programok) fedezésére is fordíthatók.
A Tempus Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy a megpályázott támogatási összeget a rendelkezésre álló forrás függvényében csökkentse.

A pályázat benyújtásának határideje:
– 2019. október 1.: a 2020. január 31-ig megvalósítandó kurzusok esetében
2020. április 15-ig folyamatosan lehetséges az egész tanév során megvalósítandó programokra
– kérjük, hogy a pályázatokat a tervezett megvalósítás időpontjánál minimum 3 hónappal korábban adják be

A pályázat benyújtásának módja:
A Tempus Közalapítvány holnapjáról letölthető “CEEPUS Speciális kurzus 2019/2020” űrlapon benyújtott pályázatot az alábbi módokon kérjük elküldeni kizárólag elektronikusan:
– az aláírt dokumentumot szkennelt változatban (pdf), ill. megegyező tartalommal eredeti Word formátumban a ceepus@tpf.hu email címre

A pályázati dokumentumok ezen a linken érhetők el (2019/2020-as tanévi pályázatok / Speciális kurzusok 2019/2020): https://tka.hu/palyazatok/607/palyazati-dokumentumok
A nyertes pályázatok kiválasztása:
– A benyújtott pályázatok formai ellenőrzését a TKA munkatársai végzik a pályázati felhívásban feltüntetett feltételek és követelmények alapján (Formai bírálati lap).
– A formailag befogadott pályázatokat két független szakértő értékeli a jelen felhívásban közölt bírálati szempontrendszer szerint. Ha a két szakértő által adott összes pontszám különbsége meghaladja a magasabb pontszám 30%-át, akkor harmadik bíráló felkérésére kerül sor. Ebben az esetben a bírálók átlagpontszáma a két egymáshoz közelebb eső pontszám alapján kerül kiszámításra. (Tartalmi bírálati lap)
– A bírálók értékelése alapján a TKA megállapítja, hogy a pályázat elérte-e a támogathatósági határt, és a pályázat támogatható-e a rendelkezésre álló támogatási keret alapján.
– A támogatásról szóló döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg. A Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A döntésről szóló kiértesítés várható ideje: a pályázat benyújtását követően 60 napon belül
További információ:
Tempus Közalapítvány, ceepus@tpf.hu
Kamocsa Gábor, (+36 1) 237 1300 / 240-es mellék
Csernyus Aliz, (+36 1) 237 1300 / 560-es mellék
https://tka.hu/palyazatok/607/palyazati-dokumentumok#11872

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

 

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink