E.ON Pro Bono Program 2019

Az E.ON Hungária ZRt. (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésűével pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására. A pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkalmazottainak szakértelmen alapuló önkéntes tevékenységét értjük. Ez a segítség komoly hozzáadott értéket képvisel, mely piaci árát a civil szervezetek jellemzően nem vagy nehezen tudják kigazdálkodni, illetve olyan tudásokat biztosít a szervezetek számára, melyek sok esetben készségszinten nincsenek jelen annak működésében. A pro bono tevékenység a cégek számára is kifejezetten értékes, mert annak készség- és motivációerősítő hatása sokféle jótékony hatással bír a cég belső működésére és magukra a munkavállalókra is.

Az E.ON Hungária felelősségvállalás rendszere keretében negyedik alkalommal ajánl fel civil szervezetek számára pro bono támogatást az E.ON Pro Bono Maraton pályázat keretében. A vállalat nonprofit szervezetek programjait szeretné szakértelem felajánlással segíteni, azok hatékonyságának javítása érdekében, olyan tudásterületeken, amelyeken az E.ON munkatársak magas szintű ismeretekekkel rendelkeznek. A program keretében egy egész napos pro bono maraton köré szervezve, a kiválasztott civil szervezetek egy-egy fejlesztésre váró projektjeit segíti az energetikai nagyvállalat munkatársai révén.
Az E.ON a program részeként, maximum hat hónap időtartamú konzultációra is lehetőséget biztosít, azon szervezetek esetében, amelyeknél a feltárt szervezeti kihívás és a projekt eredményessége miatt a további közös munka indokolt.
Kinek szól?
Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek megfelelő kapacitással és elszántsággal rendelkeznek a szervezet egy programjának vagy egészének átfogó fejlesztése érdekében, e mellett kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott projektet kívánnak megvalósítani a megjelölt tudásterületek felhasználása révén.
Igénybe vehető tudásterületek

A. Üzleti és pénzügyi tervezés B. Folyamatszervezés, projektfejlesztés és innováció
– projektek tervezése, előkészítése
– projektek menedzselése, monitorozása
– program menedzsment módszertanok
– üzleti modellezés, pénzügyi-számviteli kompetenciák, üzletfejlesztés
– folyamat menedzsment
– műszaki alapismeretek
– közbeszerzési / pályázati alapismeretek
– értékesítése módszertani támogatás
– termékfejlesztési ismeretek, termék menedzsment területén C. HR, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések
– tanácsadás komplex HR-es témákban
– HR adminisztrációs témákhoz kapcsolódó folyamat tanácsadás (pl: belépés, kilépés, tanulmányi szerződések)
– stratégiai gondolkodás és/vagy problémamegoldás szolgáltatás-fejlesztés területeken,
– munkajogi tanácsadás: foglalkoztatási lehetőségek atipikus munkaviszonyok keretében/ foglalkoztatási kedvezmények,
– vezetői tanácsadás / business coaching
– problémák feltárása, folyamatok áttekintése, javaslat a fejlesztésre
– szervezetfejlesztési tanácsadás
– toborzás, kiválasztási tanácsadás és tevékenység (folyamat kialakítás, rendszer átvilágítás)
– egyéni és csoportos képzési, fejlesztési tanácsadás (diagnosztika, program kialakítása, utókövetés, on-the-job támogatási javaslatok) D. Kommunikáció és marketing
– pályázó által fontosnak tartott társadalmi ügy láthatóságának növelése
– helyzetelemzéssel, SWOT-analízissel a lehetséges kommunikációs irányok, kitörési pontok megtalálása
– kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása
– a célcsoportok feltérképezése
– a szervezet arculatának egységesítése
– rendezvények előkészítése
– kiadványok, tájékoztató anyagok, képi és videós tartalmak célcsoportra szabott kivitelezése
– eligazodás a közösségi és online médiában
– a 21. századi kommunikációs elvárásoknak való professzionális megfelelés

E. Szervezeten belüli tudásfejlesztés és tudástranszfer
– hogyan érdemes egy szervezeten belül megosztani a tudást
– milyen folyamatok és eszközök segíthetik ezt elő
– mik lehetnek a kockázatai és lehetőségei

A pro bono program fő elemei
1. Diagnózis esemény, a megoldandó probléma és a pályázó szervezetek megismerése, a későbbi beavatkozás pontos megtervezése érdekében (1 – 2 óra időtartamban a maraton előtt néhány héttel),
2. Pro bono maraton, a fő program elem, mely egy egész napos csoportmunka a szervezet és az E.ON munkatársak részvételével (reggeltől, késő délutánig tartó intervallum),
3. Utánkövető konzultációs alkalmak, egyéni egyeztetés alapján egy-egy óra időtartamban, azon szervezeteknél, amelyeknél a projekt ezt szükségessé teszik.
Mire számíthatnak a kiválasztott szervezetek?
A pro bono program keretében a vállalatnál meglevő tudások, tapasztalatok és képességek biztosítása révén a vállalat munkatársai komplex segítséget biztosítanak a támogatott szervezetek számára. Az eredményes munka érdekében mind a szervezeti munkatársak, mind az E.ON munkatársak nagyfokú elköteleződésre van szükség. A korábbi évek nyertes programjai mind igazolják, hogy a befektetett munka aránylik az egyes projektek eredményességéhez. Fontos, hogy a beterjesztett pályázatok reálisak és egy pro bono program keretében megvalósíthatóak legyenek.
Az E.ON Pro Bono Program céljai
a) Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára, annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat tudjanak megvalósítani.
b) A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az üzleti szféra tudásainak és módszertani ismertéinek az átadásával.
c) Kellően előkészített reális és konkrét projektek kidolgozásának támogatása.
d) Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.
e) Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása.
f) Az üzleti és a nonprofit szféra találkozásában rejlő alkotó szinergiák kiaknázása a szélesebben értelmezett közösség érdekében.
g) Közvetlen kapcsoltteremtés, az E.ON számara is fontos területeken aktív szervezetek munkatársaival.
Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat
A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet vagy társadalmi vállalkozás számára.
Az online jelentkezési lapot 2019. május 27. hétfő 18.00 óráig lehet beadni a https://bit.ly/2VQPUq2 link alatt.
A jelentkezési lapon kérjük, röviden fejtsék ki, hogy a milyen szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakértői támogatási igény. Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, hogy mit szeretne elérni a szervezet, a probléma megoldásával illetve a fejlesztés megvalósításával.
A pályázatokat az E.ON és az ÖKA közösen bírálja el. Várhatóan 4-5 szervezet kerül kiválasztásra, melyek 2019. szeptember 4-én diagnózis eseményen vesznek részt, majd 2019. szeptember 23-án a pro bono maratonon, melyek Budapesten az E.ON Váci úti székházban kerülnek megrendezésre. Az esetleges utánkövető konzultációk ütemezéséről a csapatok ezt követően egyeztetnek. Ezek a maraton követő 6 hónapban történhetnek meg.
A kiválasztott szervezetek útmutató anyagot kapnak, melyben a program kapcsán megfogamzott tudnivalók szerepelnek. A szervezetek képviselőinek írásos nyilatkozatban garantálni kell az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A nyertes szervezetek képviselőinek vállalniuk kell, hogy a program eredményes megvalósításához a szükséges létszámban jelen lesznek a program teljes ideje alatt.
Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:
– Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
– A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
– A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
– Minimum 2 maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a diagnózis, a maratonon illetve az utánkövetés során.
A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:
– A szervezet átláthatósága, hírneve és hitelessége
– A megoldandó feladat/probléma megfogalmazása
– A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
– A támogatandó ügy társadalmi jelentősége
– A szervezet küldhetésének illeszkedése az E.ON feleségvállalási stratégiájához
A kiválasztás a szempontrendszerek egészének komplex elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet már nagyobb és jobban intézményesült, de ideális, ha a szervezet mérete akkora, hogy elbírja a projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek részvételéről a végső döntés az első személyes találkozást jelentő diagnózis után hozzák meg a Szervezők.
Nem pályázhat:
– Politikai párt
– Párt által alapított alapítvány/egyesület
– Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet
Egyéb szabályok:
– Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
– A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az E.ON fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl, további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
– A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
– A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.
Kapcsolat:
Önkéntes Központ Alapítvány
F. Tóth András
E-mail: ftoth.andras[kukac]onkentes.hu
http://www.onkentes.h

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink