Egyetemi innovációs ökoszisztéma / 2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal új felhívásának célja az eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének, illetve hatékony működtetésének támogatása. A felsőoktatási intézményekben létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények üzleti hasznosítása az oktatók, kutatók és hallgatók körében kifejlődő vállalkozói szemlélettel, a technológia-transzfer és az innováció intézményi szintű menedzsmentjével válik lehetővé.

Elérendő célok és várható hatások
– Aktív, kölcsönös előnyökön alapuló, üzleti szemléletű kapcsolat kialakítása az egyetemek és az üzleti szféra között.
– Az intézmények szellemi és infrastrukturális kompetenciáinak transzparens szolgáltatásként történő megjelenítése.
– Egyetemenként egyablakos kapcsolat kialakítása a vállalkozások felé, hálózatosan együttműködő csomópontokként.
– Eredményszemléletű technológia-transzfer és innováció-menedzsment ösztönzése az intézményekben.
– A vállalkozói szemlélet fejlesztése az oktatók, kutatók és hallgatók körében.
– Az intézményi KFI eredmények üzleti hasznosítása a vállalati együttműködések révén.

A támogatást igénylők köre
Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézmények közül a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülő
– állami egyetemek
– állami alkalmazott tudományok egyetemei
– 599 GFO kódú egyetem, amelynek a fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.
Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A benyújtás határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2019. június 28-án 12.00 óráig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig nyújtható.

Kötelező tevékenységek
a. Technológia- és tudástranszferért felelős központi szervezeti egység létrehozása és/vagy működtetése, az innovációs tevékenység intézményi szintű harmonizálása, ezeknek megfelelő szervezeti és működési rend létrehozása.
b. KFI kapacitások felmérése és felülvizsgálata továbbá az ezt hasznosító kompetencia-menedzsment kialakítása és működtetése, adatszolgáltatás a támogató felé.
c. Tudásmenedzsment helyi adatbázis kialakítása és karbantartása, és adatszolgáltatás a támogató felé.
d. Intézményi szellemitulajdon-kezelési szabályzat frissítése.
e. A KFItv. 34. § (3) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettséggel összhangban nyilvános éves beszámoló készítése a felsőoktatási intézmény szellemitulajdon-kezelési és technológiatranszfer tevékenységéről.
f. b) és c) ponthoz kapcsolódóan a felülvizsgálathoz, aktualizáláshoz, hasznosító kompetencia-menedzsmenthez és központi adatbázisokhoz kapcsolódó feladatok ellátása.
g. Üzleti és működési modell elkészítése a választott tevékenységekre vonatkozóan
h. Szellemi tulajdon védelmére elkülönített intézményi keret létrehozása a projekt futamideje alatt
i. Innováció- és kutatásmenedzsment képzések szervezése az egyetemi polgárok részére.

Választható tevékenységek
Az alábbiak közül legalább 5 tevékenység vállalása és megvalósítása szükséges.
– Adatbázis létrehozása a vállalati kapcsolatok, partner vagy téma szempontjából új, bevételt hozó KFI és üzleti együttműködések létrehozása, bővítése érdekében.
– Szellemitulajdon-védelmi szabályozás, kapcsolódó folyamatok működtetése, iparjogvédelmi bejelentések és az ehhez kapcsolódó szabadalmi ügyvivői vélemények, újdonságkutatások, valamint egyéb szakvélemények beszerzése.
– KFI eredmények (ideértve a művészeti KFI eredményeket is) üzleti hasznosítása, szellemi alkotások értékesítése, hasznosítása.
– Vállalatoknak üzleti alapon nyújtott KFI szolgáltatások értékesítése és koordinálása egyetemi K+F szervezeti egységek bevonásával.
– KFI eredmények (ideértve a művészeti KFI eredményeket is) piaci hasznosításának menedzselése.
– Szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő, startup vállalkozói, üzletfejlesztési képzések, tréningek tartása, továbbfejlesztése, kreditpontos képzések indítása, különös tekintettel a hallgatói-KKV/startup együttműködésre épülő gyakorlat-orientált kurzusokra.
– Hallgatói innováció támogatása: Hackatonok, innovációs és start-up versenyek szervezése, díjazása. Hallgatói open lab és fab-lab működtetése.
– Proof of Concept (PoC) Alap létrehozása, működtetése (maximum az elszámolható költség 40%-a erejéig). A PoC Alaphoz beadott pályázatok támogatási összege projektenként maximum 7 millió Ft lehet.
– Egyetemi hasznosító vállalkozások létrehozása és üzleti terv elkészítése.
– Az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való részvétel javítása érdekében H2020 (vagy Horizont Európa) Információs Pont létrehozása. A feladatra alkalmazott munkatárs szorosan együttműködik az NKFI Hivatal Nemzeti Kapcsolattartóival (H2020 National Contact Points, NCP), tőlük folyamatos szakmai támogatást kap munkájához.
– Technológia- és tudástranszferhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése (maximum az elszámolható költség 15%-a erejéig): innováció- és kutatásmenedzsment képzések szervezése a kutatók és hallgatók részére; technology scouting tevékenység megvalósítása; technológia-validációhoz szükséges kompetenciák kiépítése; nemzetközi konferenciákon, workshopokon való részvétel.

A projekt időtartama
A program teljes futamideje 36 hónap, jelen pályázat keretében az első szakasz projektjének megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre.

A rendelkezésre álló forrás
A program teljes pályázati keretösszege 3 milliárd forint, amely két ütemben kerül meghirdetésre. A jelen felhívás keretében elérhető keretösszeg 1,5 milliárd forint. A program első szakaszában igényelhető vissza nem térítendő támogatás 30-150 millió forint, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
A fennmaradó 1,5 milliárd forint keretösszegről az NKFI Hivatal a projektek előrehaladásának értékelését követően, a program második támogatási szakaszában dönt.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/egyetemi-innovacios-okoszisztema-2019-121-egyetemi-oko/palyazati-felhivas-2019-121-egyetemi-oko

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink