Új felhívás az Egyházi támogatások keretében (EGYH-KCP-16); (EGYH-EOR-16)

FELHÍVÁS

Egyházi célú támogatási lehetőségekre

 

  1. EGYH-KCP-16 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és

felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának

illetve működtetésének támogatása.

A közösségi terek építésének támogatása révén a közösségek megerősödését kívánjuk

szolgálni. Meggyőződésünk, hogy az egyházaknak a hit erejéből táplálkozó közösségalkotó

ereje olyan energiát sugároz, amelyek képesek valamennyi embert, hívőt és nem hívőt

egyaránt gazdagítani.

Támogathatóak az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti,

kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások,

vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások.

Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség

hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság

nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi

rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem

iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, stb.)

Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi

közösségek tevékenysége: hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló

helyiségek felújítása vagy kialakítása. Ezeknek a közösségeknek az erősítése nemzetmegtartó

munkát is jelent, hiszen az ott élők számára sokszor az egyházi közösséghez tartozás az egyik

legfőbb kapocs a nemzettel, a magyarsággal, kultúránkkal.

Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek

szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.

Az igényelhető támogatás minimális összege 150 ezer forint, a maximális összeg 5 millió

forint.

 

 

  1. EGYH-EOR-16 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét,

felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások

támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzet i kulturális

örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar

egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások

támogatására.

Az Államtitkárság fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának

ellenőrzésére.

A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.

Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 35 millió

forint.

 

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

A felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:

  1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik

GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és

vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 – 12. §-a szerinti szervezetek)

  1. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek

Az igények elbírálása során előnyt jelent:

befejezés előtt álló beruházás

felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-16 hazai igénylője esetén kötelező)

 

A felhívás kódjai: EGYH-KCP-16, EGYH-EOR-16
A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2015. október 29.

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink