Felhívás az Európai Szolidaritási Testületet ismerő szakemberek részére szervezeti támogató tevékenység ellátására

A Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoport szakembereket keres az Európai Szolidaritási Testület új pályázóinak támogatására. A projekt fő fókusza új pályázók, fiatalok és a velük foglalkozó szervezetek bevonása az Európai Szolidaritási Testület programba. A projekt olyan új pályázókra fókuszál, akik valós szükségletekre reflektáló tevékenységet kívánnak megvalósítani az Európai Szolidaritási Testület pályázati rendszerében. Céljaik elérésében – a szakmai kritériumoknak történő megfelelés érdekében- munkájukat a felhívás alapján kiválasztott szakemberek fogják segíteni. 

II. A támogató folyamat 
Időszak: 2019. március-2020. május 
Időtartama: maximum 20 kontaktóra/szervezet 

III. A szakember feladatai 
A leendő támogató szakember elsődleges feladata az érdeklődő szervezetek felkészítése – igényeiknek és lehetőségeiknek a programhoz történő illesztésén keresztül – az Európai Szolidaritási Testület programba történő bekapcsolódásra és a minőségi tanúsítvány megszerzésére. A támogató szakember támogatást nyújt továbbá az új szervezeteknek a projekttervezés és pályázatírás folyamatok során, bátorítja és képessé teszi őket arra, hogy projekteket valósítsanak meg az Európai Szolidaritási Testület pályázati rendszerében. 
További feladatok: 
– A projekthez tartozó dokumentáció elkészítése; 
– A Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoport által biztosított dokumentáció (jelenléti ívek, értékelő lapok, beszámoló űrlap) kitöltése, vezetése; 
– Együttműködés az Erasmus+ ifjúsági csoport munkatársaival, melynek része a kiválasztás után egy előkészítő, valamint a támogató folyamat végén egy értékelő találkozón/megbeszélésen való részvétel Budapesten. 

IV. Elvárások 
A projektet támogató szakember 
– jól ismeri az Európai Szolidaritási Testület program által támasztott követelményeket 
– tapasztalattal rendelkezik az ifjúsági területet érintő nemzetközi együttműködés keretében folytatott projekt megvalósításában; 
– előnyt jelent, ha a leendő támogató szakember kapcsolatban áll a pályázati rendszerbe bevonható, valós szükségletekre reflektáló tevékenységet végző potenciális pályázókkal és ezeket Pályázatában meg is nevezi; 
– jártas a nemformális oktatás és nevelés területén; 
– a projekt sikere iránt elkötelezett; 
– számlaképes. 

V. Jelentkezés módja 
Jelentkezni Europass formátumú, magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal (az elvárásokkal kapcsolatos releváns tapasztalatok részletezésével), és motivációs levéllel lehet, amely tartalmazza a folyamat megvalósítására vonatkozó elképzeléseket, és a folyamatban támogatni kívánt szervezetek számát, az esetlegesen meglévő kapcsolatok leírását. Europass önéletrajz a http://europass.hu/europass-oneletrajz oldalon készíthető. 

VI. A kiválasztás szempontjai: 
– az Európai Szolidaritási Testület program/E+ önkéntesség/EVS területén szerzett megvalósítói vagy mentori/képzői tapasztalat illetve tájékozottság; 
– egyéb ifjúsági területet érintő nemzetközi együttműködésekben szerzett tapasztalat; 
– támogató szakemberként szerzett tapasztalat/tanulmányok; 
– a pályázati rendszerbe bevonható potenciális, valós igényekre reflektáló pályázókkal meglévő kapcsolat minősége; 
– a nemformális oktatás és nevelés területén szerzett tapasztalat; 
– a Nemzeti Irodával történt korábbi együttműködések gördülékenysége, szakmai munka minősége (amennyiben történt ilyen) 

VII. További tudnivalók 
A támogató szakember a tevékenységet a Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoporttal szoros szakmai együttműködésben valósítja meg. 
A támogató szakember bevonja a Programirodát az alábbi területeken: 
– időközi beszámolók a folyamat előre haladásáról; 
– szakmai értékelés. 

VIII. Díjazás 
A választott jelentkezőkkel a Tempus Közalapítvány vállalkozási szerződést köt. 
A díjazás mértéke bruttó 200 000 Ft/szervezet, amely tartalmazza a támogató szakember utazási költségeit, valamint minden egyéb, a támogató folyamathoz kapcsolódó költséget. 

IX. A jelentkezések benyújtási határideje 
A jelentkezések benyújtási határideje: 2019. március 11. 12:00 
A jelentkezéseket elektronikusan kérjük benyújtani az alábbi e-mail címre: net_esc@tpf.hu 

X. A jelentkezések elbírálása, szerződéskötés, ellenőrzés 
A jelentkezésekről és a leendő támogató szakemberek által támogatandó szervezetek számáról az Erasmus+ ifjúsági csoport munkatársai döntenek. A kiválasztott jelentkezőkkel a Tempus Közalapítvány szerződést köt. A folyamat tartalmi megvalósulását az Erasmus+ ifjúsági csoport munkatársai mind a tervezési, mind a megvalósítási, valamint az értékelési szakaszban nyomon követik. 
A jelentkezések elbírálásának határideje: 2019. március 18. Ezt követően az Erasmus+ ifjúsági csoport felelős munkatársa írásban értesít minden jelentkezőt. 
További információ: 
Bakonyi Katalin 
pályázati referens 
ERASMUS+ IFJÚSÁG 
Tempus Közalapítvány 
katalin.bakonyi@tpf.hu 
+ (36) 1 237 1300 / 349-es mellék
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/246/szakembereket_keresunk_

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink