Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok NTP-FTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-15

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatása.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet „Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatására”.

A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

 

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania: · Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt fogyatékossággal élő tehetségígéretek száma minimum 5 fő, maximum 10 fő fiatal lehet.
· Legalább 60 órás tanórán kívüli, már működő, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt fogyatékossággal élő kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 3 fő, maximum 5 fő lehet.
· Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi, integrált környezetben megvalósuló komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint, és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. A tehetséggondozó programot több, legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 2 fő, maximum 5 fő fiatal) műhely alkotja, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 20 fő fogyatékkal élő tehetség vonható be. A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
· A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett napközis vagy bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó tábor megvalósítása. (A tehetséggondozó tábor az előírt 60 órás programba maximum 15 órában számítható be.)

  • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányút megvalósítása. (A tanulmányút az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.)
  • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos színház/koncert/tánc előadás/múzeum/kiállítás-látogatás. (A programelem az előírt 60 órás programba maximum 5 órában számítható be.)

 

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
· Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül:
− általános iskola,
− gimnázium,
− szakközépiskola,
− szakiskola,
− gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
− kollégium,
− pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

 

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
· Alapítvány
· Alapítványi fenntartású intézmény
· Egyéb fenntartású intézmény (pl. tagintézmények, KLIK fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott köznevelési intézmények)
· Egyesület
· Egyház, egyházi szervezet (pl. parókia)
· Egyházi fenntartású intézmény
· Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
· Kistérségi fenntartású intézmény
· Közalapítvány
· Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
· Nonprofit betéti társaság
· Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
· Nonprofit részvénytársaság
· Önkormányzati fenntartású intézmény

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. november 11.

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink