GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Kik pályázhatnak?

Mikro-, kis- és középvállalkozások:

 • A vállalkozás vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása minimum 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik (előtársaság nem számít bele)
 • A vállalkozás vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása 2014. évi éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt.
 • Induló vállalkozás: bejegyzett, de 1 teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkezik ÉS fejlesztendő tevékenysége az Ágazati fókuszba tartozik
 • Saját tőkéje nem negatív és 2014-ben nem csökkent 500 ezer Forint (2016. mácius 15-től 3 millió Forint) alá (induló vállalkozásra nem érvényes)
 • 2014. évi árbevétele (EV: adóalapba besz. bevétel):

– Ágazati fókuszba tartozó fejlesztendő tevékenység esetén eléri az elszámolható összköltséget
– Ágazati fókuszon kívüli fejlesztendő tevékenység esetén eléri az elszámolható összköltség kétszeresét
 • 2014. évi mérlegfőösszege (EV: nem rel.) eléri az elszámolható összköltséget
 • Ha fejlesztendő tevékenysége nem Ágazati fókuszban van, vagy nem szabad vállalkozási zónában valósítja meg, akkor Felhívás 4.4.3.1. pontban foglalt tartalmi értékelési kritériumokból legalább egy szempontot teljesít (Előminősítő pontozás 1-7. szempontok).
 • Tartalmi értékelési szempontok alapján (ld. Előminősítő pontozás):
– szabad vállalkozási zónában megvalósított fejlesztés esetén legalább 40 pontot,
– szabad vállalkozási zónán kívül megvalósított fejlesztés esetén legalább 50 pontot elér.

 

Mire pályázhatnak?

Szintentartó, helyettesítő beruházás nem támogatható.

Önállóan is támogatható:

Új eszköz beszerzése (Minimum a projekt összköltség 50%-a.)

Csak kapcsolódóan támogatható:

 • Anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz (maximum a projekt összköltség 25%-a) és/vagy raktározáshoz  (maximum a projekt összköltség 10%-a) kapcsolódó új eszköz
 • Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum a projekt összköltség 25%-a)
 • Az új berendezéshez kapcsolódó(!) új hardverek
 • Az új berendezéshez kapcsolódó új szoftverek (maximum a projekt összköltség 10%-a, de max. 3 millió Forint elszámolható költség)
 • Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés (webtárhely egyszeri díja maximum 30.000 Ft, domain reg. kapcsolódó honlapfejlesztés maximum 200.000 Ft elszámolható költség)
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (maximum a projekt összköltség 10%-a)
 • Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor (megváltozott munkaképességű újonnan felvett munkavállalónként maximum 1 millió Forint elszámolható költség):
– Az adott munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök
– Az adott személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás, átalakítás
– Létesítmények akadálymentesítése, az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés

 

Támogatási hányad?

 • Nem Ágazati fókuszba tartozó fejlesztendő tevékenység esetén:
mikro-, kisvállalkozás középvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 50% 50%
Közép-Dunántúl 50% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 35%
.
 • Ágazati fókuszba tartozó fejlesztendő tevékenység esetén, ha a megvalósítás helye szabad vállalkozási zónában van, és ha az elszámolható összköltség nem haladja meg az 55 millió Forintot:
mikro-, kisvállalkozás középvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl  70% 60%
Közép-Dunántúl  55% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 35%

 

Támogatási összeg?

5-50 millió Forint, az egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkezők számára max. 10 millió Forint vissza nem térítendő támogatás.

 

Projekt maximum:

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 millió Forint lehet.

 

Hol?

Az ország egész területén, kivéve Pest megye és Budapest. A megvalósítási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

.

Előleg:

Minimum 20 millió Forint támogatási összeg megítélése esetén előleg igényelhető. A támogatási előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a támogatás 50%-át, illetve a 25 millió Forintot.

 

Biztosíték nyújtása:

 • 20 millió Forint támogatás alatt nem szükséges.
 • 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő vállalkozásoknak nem szükséges.

 

Kötelező vállalások:

A pályázónak az alábbi vállalások mindegyikét vállalnia kell:

1. A projekt befejezését követő 2 üzleti évben megtartja (1) a 2014-es átlagos statisztikai létszámot ÉS (2) a 2014-es létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét (az érték max. 0,5-el csökkenhet).
2. A személyi jellegű ráfordítás (EV: alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora):

– átlagosan legalább 5%-kal növekszik a projekt befejezését követő két évben a 2014-es személyi jellegű ráfordításhoz képest, VAGY- legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a projekt befejezését követő két évben összesen, VAGY- a projekt befejezését követő két évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át.

3. A nettó árbevétel (EV: adóalapba beszámított bevétel) növekmény

– a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, VAGY- a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, VAGY- a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.”

4. Honlapkészítés: A pályázat benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját.
5. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül.
6. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje legkésőbb 2018. szeptember 30.
7. A támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig fenntartja és üzemelteti.

 

Nem pályázhat:

 • Nem átlátható szervezet (Áht. 1. § 4.)) – NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ!!!
 • NAV/APEH által indított végrehajtás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
 • Ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.
 • Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménynek.
   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink