KÉPZŐ – A Diákhitel Központ Zrt. festészeti, grafikai és fotóművészeti pályázata

A Diákhitel Központ Zrt. festészeti, grafikai és fotóművészeti pályázatot hirdet a magyarországi közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói és hallgatói számára. A Diákhitel Központ több mint tíz éve áll a hallgatók mellett egyetemi éveik alatt azzal a céllal, hogy képzett diplomásként sikeres életpályát fussanak be. E szerepvállalásból adódóan fontos számára, hogy megismerje elsőszámú partnereit: a diákokat. Éppen ezért a Diákhitel Központ ismét meghirdeti a Képzőt, a közép- és felsőoktatásban hallgató fiataloknak szóló képzőművészeti pályázatát. Pályázni lehet minden festészeti, grafikai vagy fotóművészeti alkotással, ami művészi eszközökkel arra keresi a választ, hogy hogy “Milyen hatással van a technológia mindennapi életünkre?” Milyen etikai, társadalmi, emberi kérdéseket vet fel a technológiai fejlődés, hogyan befolyásolják életünket a technikai eszközök?


A pályázat témája
“Milyen hatással van a technológia mindennapi életünkre?”

A válogatás módja
A beküldött pályaművekből szakmai előzsűrizést követően a pályázat fővédnökei válogatják ki a díjnyertes, illetve a kiállításra kerülő alkotásokat.

A pályaművek beadási határideje: november 14. (kedd) éjfél

Pályázati feltételek
A pályázaton részt vehet minden magyarországi középfokú oktatási intézménnyel vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a pályázat benyújtásakor a 16. életévét betöltött tanuló vagy hallgató.

A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállása érvényes diákigazolvánnyal vagy az oktatási intézmény által kiállított okirattal igazolható. Ezen okmány, illetve okirat bemutatása feltétele a nyeremények átvételének.
A pályázat egy kategóriában kezeli a festészeti (olaj, tempera, gouache, akril stb. technikákkal készített alkotások), a grafikai (sokszorosított vagy egyedi grafika, ide értve a számítógépes alapú képzőművészeti technikák) és a fotóművészeti (analóg vagy digitális) technikával készült műalkotásokat.

Egy pályázó maximum három pályaművel pályázhat. A pályázatban sorozattal nem lehet pályázni. A pályázatra kizárólag 2 évnél nem korábban készült és más, a Diákhitel Központ Zrt. által hirdetett pályázaton még nem indult műalkotásokkal lehet pályázni. 

A pályázatban méretbeli megkötés nincs, de kizárólag a fenti műfajokban fogadunk el pályamunkákat.

A pályázat beadásának módja
Pályázni kizárólag a pályázati segédletben foglaltaknak megfelelő, egyértelmű adatokkal ellátott e-mailben lehet, a pályaművek vagy a pályaművekről készült fotók elektronikus beküldésével. (A lehetőség szerint jó minőségű, színhelyes fotók, reprodukciók minimális felbontása 72 dpi, minimális mérete 200 KByte legyen.)

A jentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:
kepzo@diakhitel.hu

A pályázat beadása során a következő adatokat szükséges megadni:
pályázó neve,
e-mail címe,
telefonszáma,
a képzését folytató oktatási intézmény neve,
a pályamű(vek) címe(i).
a pályamű(vek) megjelenési formája (festmény, grafika, fotó, egyéb)
a pályamű(vek) méretei (festmény vagy más fizikai formátum esetén),
A nyertesek kiválasztása és a pályaművek kiállítása
Az előzsűrizésre 2017. november 15-ét követően kerül sor. A szakmai zsűri által a kiállításra beválogatott pályaművek beküldőit a Diákhitel Központ 2017. november 18-ig a pályázat beküldésekor megadott e-mail címen értesíti.

A pályaművek A38 hajóra történő elszállítása a pályázó feladata, ennek határideje 2017. november 21. A kiállításra kerülű pályaművek az átadásukkal véglegesen a Diákhitel Központ tulajdonába kerülnek.
A szakmai zsűri által kiválogatott pályaművek közül a fővédnökök választják ki a nyertes alkotásokat 2017. november 30-ig. A nyerteseket a Diákhitel Központ értesíti a pályázat benyújtásakor megadott e-mail címen értesíti.
A fővédnökök által kiválasztott győztes pályaművek alkotói a díjakat 2017. december 7-én az A38 Hajón tartott díjátadó és kiállítás-megnyitó rendezvényen vehetik át, amelynek időpontját az A38 hajó hirdeti meg. Ezen rendezvényről az A38 Zászlóshajó Kft. kisfilmet készít.
A győztes pályaműveket 2017. december 7. és 13. között kiállítás keretében kerülnek bemutatásra a budapesti A38 Hajó Kiállítótermében.

A pályázat díjazása
A nyertes pályázókat a Diákhitel Központ tárgynyereményekkel díjazza.
A pályázat fődíja: 1 db MacBook Pro 13” 128 GB
A pályázat második díja: 1 db iPhone7 Plus 128 GB
A pályázat harmadik díja: 1 db iPad PRO Wi-Fi 256 GB
További 17 kiválasztott pályamű kiállításon vesz részt, illetve megjelennek a kiállítási katalógusban.
(A nyereménytárgyak a pályázat lezárultáig azokkal egyenértékű más termékekre módosulhatnak.)

Felelősségvállalás, felhasználási engedély
A pályázó a jelentkezéssel kijelenti, hogy részt kíván venni a Diákhitel Központ KÉPZŐ című festészeti, grafikai és fotóművészeti pályázatán. A pályázó kijelenti, hogy valamely magyarországi középfokú vagy felsőoktatási intézmény tanulója vagy hallgatója. A pályázó kijelenti, hogy a beküldött pályaművek saját szellemi termékei, a pályázaton való részvételt, illetve a pályázattal kapcsolatos felhasználást harmadik személy pályaművön fennálló joga nem zárja ki, illetőleg nem korlátozza. Amennyiben ezen feltételeknek nem felelne meg a pályázó, az ebből eredő következményekért felelősséget vállal, a pályázó esetleges szerzői jogsértése következményeiért sem a Diákhitel Központ Zrt-t, sem az A38 Zászlóshajó Kft-t nem terheli felelősség.
A pályázó jelentkezésével hozzájárul, hogy beküldött pályaműveit a pályázati kommunikáció során – és kizárólag azzal összefüggésben – a pályázat kiírója területi, időbeli és a megjelenés módja szerinti korlátozás nélkül, a pályázó nevének feltüntetésével megjelentesse.
A pályázat a szakmai zsűri döntéséig indokolás nélkül visszavonható.
A pályázaton nem vehetnek részt a Diákhitel Központ Zrt., illetve az A38 Zászlóshajó Kft. munkatársai és azok közeli hozzátartozói abban az esetben sem, ha a pályázati feltételeknek egyébként megfelelnek.
A pályázat technikai lebonyolítója az A38 Hajó (Zászlóshajó Kft.).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A38 Hajó
kepzo@diakhitel.hu
+36 1 464 39 40

https://www.diakhitel.hu/aktualis/palyazataink/kepzo-a-diakhitel-kozpont-zrt-festeszeti-grafikai-es-fotomuveszeti-palyazata.html

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink