GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Kik pályázhatnak?

Mikro-, kis és középvállalkozások:

 • A vállalkozás vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása 2014. évi éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt.
 • A vállalkozás vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása minimum 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik (előtársaság nem számít bele)
 • A vállalkozás vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás összegzett saját tőkéje nem negatív és 2014-ben nem csökkent 500 ezer Forint (2016. mácius 15-től 3 millió Forint) alá.
 • Ha a megvalósítási hely szabad vállalkozási zónában valósul meg: a vállalkozás vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása az összegzett gazdálkodási adatok alapján legalább egy szempontot teljesít a Felhívás 4.4.3.1. pontban foglalt tartalmi értékelési kritériumokból (Előminősítő pontozás 1-7. szempontok).
 • A vállalkozás vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása 2014. évi összegzett árbevétele (EV: adóalapba besz. bevétel) eléri az elszámolható összköltséget.
 • Összpontszáma minimum 50 pont.

 

Mire pályázhatnak?

A fejlesztés az  1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik.

Önállóan is támogatható:

 • Gyártáshoz kapcsolódó új termelőeszköz beszerzése (minimum (!) a projekt összköltség 50%-a)

Csak kapcsoltan támogatható:

 • Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (maximum (!) a projekt összköltség 25%-a, ezen belül a raktározáshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése 10%)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum a projekt összköltség 25%-a)
 • Új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése
 • termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás
 • az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés

.

Támogatási hányad?

mikro-, kisvállalkozások középvállalkozások
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 50% 50%
Közép-Dunántúl 50% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 35%

 

Támogatási összeg?

50-500 millió Forint vissza nem térítendő támogatás.

 

Projekt maximum:

Nincs.

 

Hol?

Az ország egész területén, kivéve Pest megye és Budapest. A megvalósítási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

 

Előleg:

Igényelhető. Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 100 millió Ft.

.

Elbírálás:

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2015. augusztus 15
 • 2015. augusztus 15-ét követően minden hónap 15. napja

 

Kötelező vállalások:

A pályázónak az alábbi vállalások mindegyikét vállalnia kell:

1. A projekt befejezésétől számított legalább két üzleti éven keresztül megtartja (1) a 2014-es átlagos statisztikai létszámot ÉS (2) a 2014-es átlagos statisztikai létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.
2. A személyi jellegű ráfordítás (EV: alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora):

– átlagosan legalább 5%-kal növekszik a projekt befejezését követő két évben a 2014-es személyi jellegű ráfordításhoz képest, VAGY
– legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a projekt befejezését követő két évben összesen, VAGY
– a projekt befejezését követő két évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át.

3. A nettó árbevétel (EV: adóalapba beszámított bevétel) növekmény

– a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, VAGY
– a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, VAGY
– a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.

 

Nem pályázhat:

 • Nem átlátható szervezet (Áht. 1. § 4.)) – NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ!!!
 • NAV/APEH által indított végrehajtás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • Ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.
 • Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménynek.
   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink