Mozgásfejlesztő pedagógus szakmódszertan általános képzési programban való részvétel / TÁVI-15-20-19

A pályázat keretében, támogatott formában (kedvezményes finanszírozás mellett) lehetőség nyílik a “Mozgásfejlesztő pedagógus szakmódszertan” megnevezésű műveltségi területnek megfelelő kompetenciák megszerzésére a Távoktatási Intézet és partnerintézményeivel együttműködésben. A program helyszíne: Nyíregyháza (A program minimum 14 fő együttes jelentkezése esetén kihelyezhető). Rendelkezésre álló státuszok (támogatott) száma: kurzusonként 26 fő. Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre.

Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható. 
Tájékoztatók: 
http://tavintezet.hu/wp-content/uploads/dokumentumok/pedagogia/mozgasfejleszto-pedagogus-kp.pdf

3. Általános tudnivalók
A program kimenete:
Mozgásfejlesztő pedagógiai szakmódszertanos pedagógus (Az alapvégzettségnek megfelelően szakmódszertani képesítés, amely képzési program végzettségi szintet nem emel.)
Programidő: 2 félév + 120 órás szakmai gyakorlat, amely a résztvevő munkahelyén is teljesíthető.
Program megvalósítása:
Program kezdete: 2019. szeptember (beiratkozás: 2019. augusztus vége)
Program vége: 2020. május
Program típusa: Távoktatás konzultációs rendszerrel
A program tartalma: – A mozgás fejlődése,
– a mozgásfejlesztés lehetőségei,
– a játék fogalma, fogalmi rendszere,
– a mozgásfejlesztés módszertana,
– gyakorlati kompetenciák,
– mozgásfejlesztő gyakorlatok csoportosan, egyénileg,
– mozgásfejlesztéssel összefüggő pedagógus kompetenciák,
– mozgásfejlesztő gyakorlatok és azok módszertana,
Számonkérések: A képzési program közben számonkérések, beadandók, dolgozatok nincsenek, a szakmai záróvizsgára kell folyamatosan készülni (távoktatással és konzulensi segítséggel). A programban résztvevő feladata, hogy megismerje a képzési program tartalmi kompetenciáit, valamint teljesítse a záróvizsga követelményrendszerét. A program végén záróvizsga teljesítése került előírásra. A záróvizsga része egy projektdolgozat határidőre történő elkészítése (témajegyzék alapján) valamint egy komplex szóbeli vizsga (tételjegyzék alapján).

4. Pályázati programhoz kapcsolódó költségek: 
A képzési programok kedvezményes formában valósulnak meg, így a Távoktatási Intézet listaárán szereplő képzési díj nem kerül felszámításra, így a résztvevő 0, azaz Nulla Ft. képzési díj ellenében vehet részt a programban. A Távoktatási Intézet, mint pályázatkezelő saját hatáskörben biztosítja a program megvalósításhoz szükséges feltételeket. A pályázati támogatás a képzési díj 100%-át tartalmazza, így a sikeresen pályázók térítésmentesen vehetnek részt a pályázati programban. A Távoktatási Intézet, mint pályázatkezelő által biztosított programrészvételhez vizsgadíj kapcsolódik, amely a pályázó költsége, azt a pályázat már nem tartalmazza. 
Jelen pályázathoz kapcsolódó vizsgadíj mértéke a mindenkori minimálbér 20%-nak megfelelő összeg, 2019-ban az idevonatkozó 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében 29 800 Ft/fő. szolgáltatási díj. A vizsgadíj befizetésére a programkezdetekor kerül sor. A programhoz a vizsgadíjon kívül más költség nem társul, a képzési díj költsége nem terheli a programban résztvevőt! A pályázat nem tartalmazza az esetleges utazási- és étkezési költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.
A beiratkozásra 2019. augusztus hónapban kerül sor. 

5. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre. 
Tárgy mező: Mozgásfejlesztő Pályázat
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk!)

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15.
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

Pályázatkezelő:
TÁVOKTATÁSI INTÉZET
Adószám: 25044636-2-13 Cg.13-09-190934
tavintezet@gmail.com, http://www.tavintezet.hu

TÁVI 15-20-19 Pályázati Adatlap.docxTÁVI 15-20-19 Pályázati kiírás.docx

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink