Oviverzum – Felhívás óvodáknak ingyenes szolgáltatásokra

Az Oviverzum* pályázatot hirdet magyarországi óvodák számára az alábbi ingyenes szolgáltatásokra: nem sablonokból, hanem az óvoda elképzelései alapján professzionális honlap elkészítése (+teljes grafika és design, +a szolgáltatás időtartama alatt a honlap szerkesztése, +a pályázónak a honlap önálló szerkesztésére való felkészítése), az óvoda forgatókönyve és felvételei alapján 1 db bemutatkozófilm (max. 3 perc időtartam, +feliratozás, +animációk, +zene) elkészítése, az óvoda forgatókönyve és felvételei alapján, évente 2 db kampányfilm (beiratkozás, szja 1%, stb., max. 2 perc/film időtartam, +feliratozás, +animációk, +zene) elkészítése, az óvoda által készített digitális fotók professzionális kidolgozása, feljavítása a következő feltételek szerint:

A pályázati részvétel
A pályázatban nem vehet részt:
– nemzetiségi óvoda
– részben vagy egészben egyházi fenntartású óvoda
– az az óvoda, amelynek honlapján 2018. január 1. óta az óvodáskorú gyermekek nevelésével, egészségével foglalkozó szakcikkek kivételével az adott óvoda eseményeivel, működésével összefüggésben nem álló hír, közlemény, egyéb tartalom megjelent
– a gyermekek bevonásával választási kampányrendezvény helyszínéül szolgáló óvodaA pályázat benyújtásának menete
1. A pályázó az első szakaszban egy nem hivatalos, tetszőleges e-mail címről elküldi az intézményére semmilyen utalást nem tartalmazó kreatív koncepcióját és hivatalos telefonszámának utolsó 4 számjegyét az alábbi e-mail címre: oviverzum@protonmail.com

2. A kiíró értékeli a kreatív koncepciót és annak a Rangsorolás a) pontja alapján adott pontszámáról e-mailben értesíti a pályázót. 
A kreatív koncepció értékelésénél kiemelt szempont az eredetiség, a fenntarthatóság, a megalapozottság, a megvalósíthatóság, a szülők aktív bevonása, a tehetséggondozás, a saját grafika, design, a pályázó intézmény gyermekei részvételével készített grafika, zenei kompozíció, a szponzoroktól, reklámoktól, linkektől mentes tartalom.

3. A pályázó a második szakaszban az óvoda hivatalos e-mail címéről elküldi a Rangsorolás a), b), c) és d). pontok szerint összesített pontszámát, az azt igazoló linkeket és/vagy dokumentumokat, az első szakaszban használt, azzal megegyező, tetszőleges e-mail címét és hivatalos telefonszámát, valamint az általa igényelt szolgáltatások felsorolását, feltéve, hogy összpontszáma legalább 20 pont
4. A kiíró a beérkezett pályázatokat formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, majd megállapítja a pályázók összpontszám szerinti sorrendjét és erről értesíti a pályázókat.

A pályázati határidők
A kreatív koncepció benyújtásának határideje 2018. december 10.
A rangsorolás a) pontjáról értesítő e-mail elküldésének napja 2018. december 11.
Az összesített pontszám benyújtásának határideje 2018. december 14.

Rangsorolás
A pályázók közül az alábbi pontok összesítése alapján kerülnek ki a győztesek:
a). a pályázónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos terveit bemutató kreatív koncepciója után:
– 1-től 15 pontb). a pályázó 2018/19. nevelési évre vonatkozó közzétételi listájában megállapított gyermeklétszám után:
– 60 gyermekig 4 pont
– 61-120 gyermekig 6 pont
– 121 gyermek felett 8 pontc). a pályázat benyújtásának napján a pályázó hivatalos facebook oldalának like-jai után:
– 1-100 like 1 pont
– 101-300 like 2 pont
– 301 like felett 3 pontd). a pályázó alapítványa részére a 2018-as rendelkezési évben felajánlott szja 1% minden megkezdett 100.000 Ft után 1 pont:
– 1-100 000 Ft-ig 1 pont
– 100 001-200 000 Ft-ig 2 pont
– … stb.

A győztesek
A pályázaton a Rangsorolás alapján az 5 legtöbb pontot elérő pályázó nyer. Pontegyenlőség esetén a pályázók hivatalos gyermeklétszáma dönt, a nagyobb gyermeklétszám javára.
A győztes pályázók valamennyi szolgáltatásra jogosultak, azokat tetszés szerint vehetik igénybe, a filmek elkészítése pedig a következő évre átvihető.
A pályázatban szereplő minden szolgáltatás teljesen ingyenes és az is marad. A szolgáltatás kizárólag a pályázatban meghatározott specifikációkra vonatkozik.

A szolgáltatás megvalósítása
A szolgáltatás 2019. január 1-én indul, időtartama 3 év. A honlapot a pályázó döntése alapján a kiíró vagy a pályázó szerkeszti. A 3. év után a honlappal kizárólag a pályázó rendelkezik, azt a kiíró a továbbiakban nem szerkeszti.
A szolgáltatás b), c) és d) pontjában meghatározott filmek és fotók esetében a pályázó határozza meg azok elkészítésének és megjelenésének ütemezését, határidőit. A pályázó által késznek minősített és átvett filmeket és fotókat a kiíró a továbbiakban nem szerkeszti.

A szolgáltatás megszűnése
A szolgáltatást a pályázó bármikor megszüntetheti, honlap esetében a 1. év végétől a honlap használatának fenntartásával. A 1. év vége előtti megszüntetés esetén a pályázó a honlap további használatára nem jogosult. 

Megszűnik a szolgáltatás, 
– amennyiben a szolgáltatás bármelyik tárgyévében a Rangsorolás d) pont szerinti összege alacsonyabb az azt megelőző tárgyévben felajánlott összegnél
– amennyiben a szolgáltatás időtartama alatt az óvoda nem felel meg a pályázati részvétel feltételeinek
– a szolgáltatás megkezdésétől számított 10. év végén
A honlappal kapcsolatos szolgáltatás megszűnésével a szolgáltatás b), c) és d) pontjában meghatározott, vagy még nem igényelt, vagy a korábbi évről áthozott, vagy átadásra még nem került elemei a továbbiakban nem vehetők igénybe.

Meghosszabbodik a szolgáltatás, amennyiben
– a tárgyévben a Rangsorolás d) pont szerinti összege 15%-kal magasabb az azt megelőző tárgyévben felajánlott összegnél, 1 évvel
– a tárgyévben a fenntartó 1 000 000 ft. feletti összegű beruházása esetén, 1 évvel
– amennyiben a pályázó az 1. év végétől a kiíró közreműködése nélkül, önállóan szerkeszti a honlapot, 1 évvel 
A szolgáltatás meghosszabbításának elemei – azok igazolása és igénylése esetén – a szolgáltatás legfeljebb 10 éves időtartamáig – tárgyévenként és elemenként – összeadhatók. 
A szolgáltatás meghosszabbítása a honlap kiíró által történő szerkesztésének határidőit nem érinti. A pályázati részvétel feltételei a szolgáltatás meghosszabbított időtartama alatt is érvényesek.

A pályázó nyilatkozatai
A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy megfelel a pályázatban való részvétel feltételeinek, valamint elfogadja a pályázati kiírásban foglaltakat. 

A pályázó vállalja, hogy minden, a pályázattal és a kiíróval kapcsolatosan tudomására jutott információt, adatot, dokumentumot határozatlan ideig szigorúan bizalmasan kezel.

További részletek a pályázat győzteseinek.

*Kérdések üzenetben a pályázat alatt és azon túl: 
https://www.facebook.com/Oviverzum-290438231797213/

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink