Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között támogatást biztosít az önkéntes tűzoltó egyesületek részére. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetséggel (a továbbiakban: MTSZ) közösen pályázatot ír ki az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) tűzoltási-, műszaki mentési- (a továbbiakban: szaktevékenység), ifjúság nevelési- és hagyományőrzési tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és informatikai fejlesztésére, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására.

Continue reading

Budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatása

A pályázat célja támogatásban részesíteni a Budapest területén működő és budapesti székhellyel rendelkező sportegyesületeket. A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő és budapesti székhellyel rendelkező azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára. A pályázati keretösszeg: 20 000 000 Ft. A pályázaton elnyerhető összeg: 150 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő össze 
A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás (A pályázatban önrész megjelölése kötelező. Mértéke az igényelt támogatás 20%-a.)

Continue reading

Iskola 2020 – köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése és kialakítása / EFOP-4.1.2-17

Magyarország Kormányának felhívása a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendeletben megjelölt tankerületi központok részére, az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A cél elérését a Kormány az állami fenntartású köznevelési intézmények és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása / VP6-19.3.1-17

Magyarország Kormányának felhívása a LEADER Helyi Akciócsoportok és a velük együttműködő partnerek számára, a helyi szereplők térségen kívüli kapcsolatrendszerének fejlesztésével, új megoldások kialakításának ösztönzésével segíti a vidéki térségek problémáinak megoldását, a térségközi és nemzetközi együttműködési projektek megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi-, térségi- és nemzetközi szakmai együttműködések kialakítását, különös tekintettel a határon átnyúló együttműködésekre. A cél elérését a Kormány az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) által elismert Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: HACS) és a velük együttműködő szervezetek (a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításában résztvevő partner közjogi és magánjogi szervezetek, a vidéki térségekben működő mikro- és kisvállalkozások, természetes személyek, illetve ezek konzorciumai) segítségével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása / EFOP-1.4.3-16

Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek számára önállóan vagy azoknak más települési önkormányzatokkal, civil- vagy egyházi szervezetekkel alkotott konzorciumai számára a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására.  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás és népesedési kihívások kezelését. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatokkal, civil és egyházi szervezetekkel önállóan vagy azoknak közösen alkotott konzorciumainak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Nemzeti Tehetség Program pályázati felhívások

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére. A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának és a tehetségek segítésére szolgáló programok nyomon követésére, hatékonyságuk növelésére hozta létre a Kormány a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot.
Continue reading

Adj egy ötöst!

A Salva Vita Alapítvány “Adj egy ötöst” címmel hirdet pályázatot általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákcsoportok számára. A pályázat célja, hogy a felnövekvő generáció személyes találkozáson és élményeken keresztül ismerkedjen meg fogyatékossággal élő emberekkel.Célunk, hogy a pályázó személyes élményét a pályázat keretei között megossza másokkal, mint jó példát, jó gyakorlatot. Az ideális programterv ötletes, alacsony költségvetésű, és mindkét fél számára kellemes időtöltést jelent. Olyan program megvalósítására hívjuk fel a pályázókat, ahol a jó élmény életre szólóan megváltoztathatja a diákok hozzáállását, lerombolhatja előítéleteiket, melyek helyére az empátia és az odafigyelés léphet. A projekt célja a fiatalok érzékenyítése, hogy majd később, egy sokszínű társadalom nyitott, elfogadó, felelősen gondolkodó és felkészült tagjaivá váljanak.

Continue reading

Jazz és könnyűzene iránt érdeklődő fiatal zenészek részére jazztáborok

A Magyar Jazz Szövetség pályázatot hirdet a jazz és könnyűzene iránt érdeklődő fiatal muzsikusok részére. A pályázat nyerteseinek minimum 20 000 Ft-os hozzájárulást ad nyári jazz táborokban való részvételi díjukhoz. A pályázat célja: Lehetőség biztosítása fiatal, tehetséges zenészeknek tapasztalataik bővítéséhez és további szakmai fejlődésükhöz. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó tagja legyen a Magyar Jazz Szövetségnek (kiskorú esetén a szülő tagsága is elegendő). A pályázatokat a Magyar Jazz Szövetség Vezetősége bírálja el. Az elbírálás legfontosabb szempontjai: – érdeklődés az improvizatív és könnyűzenei műfajok irányába, – eddigi tanulmányok, eredmények, – szociális rászorultság.

Continue reading

Foci a barátságért 2017 – 12 éves sportújságírót keresünk!

A “12 éves sportújságírót keresünk!” pályázat a Gazprom által kezdeményezett “Foci a barátságért” nemzetközi gyermekprogram keretében kerül megrendezésre Magyarországon. (http://www.gazprom-football.comA Foci a barátságért program vezérelvei: barátság, egyenlőség, sportszerűség, egészség, béke, elkötelezettség, győzelem, tradíciók és becsület. A pályázat szervezője: A programot elvi támogatásában részesítő Magyar Labdarúgó Szövetség és a program magyarországi szervezéséért felelős Premier Kommunikációs Iroda. Médiapartnerek: Képes Sport, Nemzeti Sport Online. A Foci a barátságért program globális koordinátora: AGT Communications Group (Moszkva, Oroszország). A pályázaton részt vehetnek: 12 évesek, akik 2017. július 2-ig nem töltik be 13. életévüket.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink