Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése / MAHOP-2.3-2016

Magyarország Kormányának felhívása különösen a kis- és középvállalkozások számára, új akvakultúra-ágazati vállalkozások létrehozásának ösztönzése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a halgazdálkodás által érintett térségekben az ágazat foglalkoztatásának növelését. A cél elérését a Kormány az új akvakultúra vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása / MAHOP-2.2-2016

Magyarország Kormányának Felhívása az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) versenyképességének és életképességének fokozása, valamint a biztonság és a munkakörülmények javítása céljából. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra KKV-k versenyképességének javítását, innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül, továbbá az élelmiszeripari termelés hozzáadott értékének növelését.

Continue reading

Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások / MAHOP-2.4-2016

Magyarország Kormányának Felhívása az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) részére a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása céljából. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány az akvakultúra vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése / MAHOP-2.1-2016

Magyarország Kormányának Felhívása, a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése, a halászati és akvakultúra ágazat versenyképességének javítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra ágazat technológiai fejlődésének elősegítését az innováció és a tudástranszfer alkalmazásával. Az intézkedés fő célja a KFI együttműködések elterjesztése, a kiválóság felkarolása, az innovációk elterjesztése, a K+F infrastrukturális kapacitás erősítése, valamint a víztakarékos technológiákat elősegítő beruházások ösztönzése.

Continue reading

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása / MAHOP-5.3.3-2016

Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- vagy középvállalkozások versenyképességének és életképességének fokozása, a magas feldolgozottsági fokú halászati és akvakultúra-termékek gyártásának támogatása, valamint a biztonság és a munkakörülmények javítása céljából. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra KKV-k versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül, emellett az élelmiszeripari termelés hozzáadott értékének növelését.

Continue reading

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) / VEKOP-7.1.4-16

Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok, egyházi jogi személyek és non-profit szervezetek részére a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy kitörési lehetőséget nyújt azon mélyszegénységben élő családok részére, akik felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. 

Continue reading

Hajléktalan emberek integrációjának megalapozása – Elsőként lakhatás / VEKOP-7.1.5-16

Magyarország Kormányának Felhívása hajléktalan-ellátást végző szervezetek, illetve a velük konzorciumi és/vagy együttműködő partnerségben lévő egyéb szociális, egészségügyi, foglalkoztatói, képzési, munkaerő-piaci, munkáltatói, hivatali szervezetek/szolgáltatók számára a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása és az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása és megvalósítása érdekében.

Continue reading

Krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet alacsony küszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet  vonatkozó rendelkezései alapján.
Continue reading

HISZEK BENNED SPORT PROGRAM

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága programot hirdet a hazai sportrendszer részeként működő, a helyi kis- és közepes sportegyesületek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának finanszírozása érdekében. Cél, hogy az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis és közepes sportegyesületek tehetségkiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatai támogatását azzal a céllal kívánja biztosítani a Támogató, hogy a versenysport területén helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportegyesületek hatékonyabb munkát végezhessenek.

Continue reading

NAGY újévi színező verseny

A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társasága  NAGY újévi színező versenyt hirdet óvodásoknak és kisiskolásoknak, Pályázatunkon kizáról (hazai és határon túl élő) óvodások és 1., 2.osztályos kisdiákok vehetnek részt (természetesen a szülők tudtával!). Beküldhető maximum 15 színezés / óvoda; 10 színezés / iskola

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink