Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása / MAHOP-5.3.3-2016

Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- vagy középvállalkozások versenyképességének és életképességének fokozása, a magas feldolgozottsági fokú halászati és akvakultúra-termékek gyártásának támogatása, valamint a biztonság és a munkakörülmények javítása céljából. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra KKV-k versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül, emellett az élelmiszeripari termelés hozzáadott értékének növelését.

Continue reading

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) / VEKOP-7.1.4-16

Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok, egyházi jogi személyek és non-profit szervezetek részére a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy kitörési lehetőséget nyújt azon mélyszegénységben élő családok részére, akik felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. 

Continue reading

Hajléktalan emberek integrációjának megalapozása – Elsőként lakhatás / VEKOP-7.1.5-16

Magyarország Kormányának Felhívása hajléktalan-ellátást végző szervezetek, illetve a velük konzorciumi és/vagy együttműködő partnerségben lévő egyéb szociális, egészségügyi, foglalkoztatói, képzési, munkaerő-piaci, munkáltatói, hivatali szervezetek/szolgáltatók számára a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása és az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása és megvalósítása érdekében.

Continue reading

Krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet alacsony küszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet  vonatkozó rendelkezései alapján.
Continue reading

HISZEK BENNED SPORT PROGRAM

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága programot hirdet a hazai sportrendszer részeként működő, a helyi kis- és közepes sportegyesületek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának finanszírozása érdekében. Cél, hogy az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis és közepes sportegyesületek tehetségkiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatai támogatását azzal a céllal kívánja biztosítani a Támogató, hogy a versenysport területén helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportegyesületek hatékonyabb munkát végezhessenek.

Continue reading

NAGY újévi színező verseny

A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társasága  NAGY újévi színező versenyt hirdet óvodásoknak és kisiskolásoknak, Pályázatunkon kizáról (hazai és határon túl élő) óvodások és 1., 2.osztályos kisdiákok vehetnek részt (természetesen a szülők tudtával!). Beküldhető maximum 15 színezés / óvoda; 10 színezés / iskola

Continue reading

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel / GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Magyarország Kormányának felhívása a középvállalkozások komplex élelmiszeripari beruházásainak megvalósítására kombinált hiteltermék keretében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripari feldolgozó ágazat versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás formájában.

Continue reading

Musicalpályázat 2017 – Esztrád Színház

Az Esztrád Színház pályázatot hirdet új magyar musical, vagy zenés színpadi mű megírására hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára. Olyan zeneszerzők jelentkezését várjuk, akik konkrét zenei elképzeléssel rendelkeznek valamely irodalmi mű, vagy saját színdarab megzenésítésére. A pályázaton zenei alkotópáros is részt vehet. A pályázaton a pályázók kizárólag olyan művekkel jelentkezhetnek, melyeknek még nem volt színpadi előadása.

Continue reading

Ybl Miklós-díj

A Miniszterelnökség a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján felhívást tesz közzé a 2017. évi Ybl Miklós-díj adományozására vonatkozóan. A díj a legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként adományozható.
Continue reading

Civil szervezetek működési célú támogatása 2017

A Közösségi Környezet Kollégium, a Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium, a Nemzeti Összetartozás Kollégium, a Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium, az Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására. Jelen pályázati kiírás részét képezi a “Pályázati Útmutató a NEA 2017. évi működési pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink