Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása / EFOP-1.1.5-17

Magyarország Kormányának felhívása a fogyatékossággal élő személyek országos érdekvédelmi szervezetei részére a humán közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítása, valamint a társadalmi felzárkózás folyamatának erősítése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a fogyatékossággal élők országos érdekvédelmi szervezeteinek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése / EFOP-1.9.9-17

Magyarország Kormányának felhívása bölcsődei, mini bölcsődei fenntartók részére, bölcsődei szolgáltatások bővítése, a szakemberállomány szakmai fejlesztése, a bölcsődei zenei nevelés kultúrájának fejlesztése, valamint a kompetenciafejlesztő képzéseken való részvétel támogatása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását. A cél elérését a Kormány a bölcsődei, mini bölcsődei fenntartók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Luther Márton és a Reformáció évéhez kapcsolódó pályázat

2017. fontos év, hiszen éppen 500 éve, hogy Luther Márton Wittenbergből elindította a reformációt. Ebből a jeles alkalomból idén protestáns művészek képeivel szeretnénk a város kirakatait megtölteni. Az NDK (Nehezen Definiálható Közösség – Neue Debreceniesche Kunst) az idei évben már hetedik alkalommal szervezi meg a Kirakat Art Attack kiállítást a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódóan. A nyári napforduló időszakában egy hétig láthatóak a munkák a “Kálvinista Róma” kirakataiban, majd pedig a YurtazuhanY galériában, szintén a belvárosban. Az NDK hangsúlyozza a kortárs művészet társadalomformáló hatását és nem megy el szótlanul az ellaposodó esztétika és a kiüresedő koncepciók mellett.

Continue reading

„ Kerékpárral 7 határon át” programsorozat

A nemzeti fejlesztési miniszter az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM10) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Programjának a nem motorizált közlekedési módok népszerűsítése feladat végrehajtása keretében „Kerékpárral 7 határon át” címmel 2017. évben is egyedi költségvetési támogatási lehetőséget hirdet a környezettudatos szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításához.

Continue reading

Együtt egymásért – Jó tettekkel egy jobb világért

Nap mint nap sok-sok civil közösség tesz azért, hogy jobbá tegyék a közösségek életét. A dm most szeretné ezt a segítő tevékenységet megjutalmazni, és a fáradozásokat támogatni. Lássuk meg a tenni akaró embert, a támogatandó ügyet, a rászoruló családot! A dm pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára a Magyar Adományozó Fórum közreműködésével (a továbbiakban közreműködő) az alábbi feltételekkel:
A pályázati felhívás célja:
A helyi közösségek és tagjaik támogatása az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan:
•egészséges életmódra nevelést népszerűsítő közösségi programok támogatása
• szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek
közösségi támogatása
•környezetvédelem, a környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés témakörében benyújtott közösségi kezdeményezések támogatása.

Continue reading

Társasházi pályázat

A pályázat célja: A társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése. A pályázók köre: A pályázaton bármely társasház és lakásszövetkezet részt vehet, díjazásban azonban csak a pályázat benyújtásának időpontjában OTP Bank bankszámlaszerződéssel rendelkező indulók részesülhetnek, valamint azok az indulók, akik 2017. június 30-ig OTP Bank bankszámlaszerződést kötnek.

Continue reading

A lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel / VEKOP-5.2.1-17

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében. Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú Kölcsön. Kölcsönfelvevők köre, Kölcsönfelvevő lehet. 
1. természetes személy,
2. társasház,
3. lakásszövetkezet
a következő feltételekkel.

Continue reading

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel / GINOP-8.4.1/A-17

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében. Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú Kölcsön. Kölcsönfelvevők köre Kölcsönfelvevő lehet: 1. természetes személy, 2. társasház, 3. lakásszövetkezet a következő feltételekkel.
Continue reading

Művészeti és ismeretterjesztő könyvek kiadásának támogatása

A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció kezdetének 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a vallási megújulás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. Ezek az értékek a szabadság, a megújulni vágyás és tudás, a munka tisztessége, a család szeretete, az egymás iránti nyitottság, a bibliai etika komolyan vétele. A jelen kiírás keretében meghirdetendő pályázatok útján a Bizottság olyan programok megvalósulását szeretné ösztönözni és támogatni, amelyek a reformáció örökségét kifejező értékteremtő, értékőrző, értékmentő munkához kívánnak hozzájárulni.

Continue reading

Tartalmas pihenés 2017

Az Autisták Országos Szövetsége pályázatot hirdet tagszervezetei részére autista gyermekeket és felnőtteket fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének támogatásához. A pályázat olyan programokat támogat, amelyek tehermentesítik a családokat nyári szünidőben és az autizmussal élő gyermekek és felnőttek számára speciális szükségleteiknek megfelelő időtöltést nyújt. A pályázat célja: 2017. június 19. – augusztus 31. között megvalósuló nyári táborok pályázati rendszerben, évi egy alkalommal történő támogatása.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink