Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Civil szervezetek működési célú támogatása 2017

A Közösségi Környezet Kollégium, a Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium, a Nemzeti Összetartozás Kollégium, a Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium, az Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására. Jelen pályázati kiírás részét képezi a “Pályázati Útmutató a NEA 2017. évi működési pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

Continue reading

SciChallenge verseny

Tagszervezetünk, a BioTalentum Kft. – egy nemzetközi konzorcium (H2020) tagjaként – a SciChallenge versenyre szeretne minél több fiatalt mozgósítani. amelynek célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok, a műszaki és mérnöki tudományok, illetve a matematika (STEM tudományterületek) iránt. A projekt elsőként versenyre hívja a fiatalokat, de ezen túl egy olyan információs platform kifejlesztése a végcél, amely hosszabb távon is segítséget nyújt a tudományos életpálya iránt érdeklődőknek, információs adatbázisként szolgál a karriertervezésben és a gyakornoki pozíciók megtalálásában.

Continue reading

Kemény Bertalan Falufejlesztési díj

A Falufejlesztési Társaság határozatával Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére díjat alapított. A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.
Continue reading

Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés / TOP-6.1.5-16

Magyarország Kormányának felhívása az állami utak építtetői és a megyei jogú városok önkormányzatai részére a közúthálózat gazdaságfejlesztő és mobilitást ösztönző felújítása és fejlesztése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása tematikus cél teljesítését, ezért a cél elérését a Kormány az állami utak építtetői és a helyi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés / TOP-6.4.1-16

Magyarország Kormányának felhívása megyei jogú város önkormányzatok részére a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatását valamennyi területtípuson, ideértve a fenntartható városi mobilitás és a kibocsátás-csökkentést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását, mint tematikus cél teljesítését, ezért a cél elérését a Kormány a megyei jogú város önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése / TOP-6.2.1-16

Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, a megyei jogú városok önkormányzatai, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára, a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében.

Continue reading

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés / TOP-6.1.4-16

Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok, civil szervezetek és egyházak részére, a megyei jogú város térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztéseik megvalósítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztést. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása kombinált hiteltermékkel / VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

Magyarország Kormányának Felhívása a kis- és középvállalkozásoknak, a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását. A cél elérését a Kormány a kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Amerikai ösztöndíj demokratikus értékeket közvetítő civil szervezetek számára

A Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért mintegy HUF14,603 támogatói programja demokratikus értékeket közvetítő, demokratikus célokat megvalósító civil szervezetek, intézmények számára. A National Endowment for Democracy (NED) 12 hónapos támogatása civil szervezetek, egyesületek, független média és hasonló szervezetek számára. A NED a legkülönbözőbb társadalmi, gazdasági környezetben támogatja a demokratikus értékek feltárásával, a demokratikus jogok alkalmazásával és a demokratikus célokat megvalósító szervezeteket.

Continue reading

Nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatása / NEMZ-TAB-17

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatására. A pályázók a  pályázati célok megvalósítására legalább öt egymást követő napon, vagy azt meghaladó időtartamban – kísérők nélkül minimum 15 fő tanuló részére – tábort szerveznek.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink