Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet alacsony küszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet  vonatkozó rendelkezései alapján.
Continue reading

HISZEK BENNED SPORT PROGRAM

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága programot hirdet a hazai sportrendszer részeként működő, a helyi kis- és közepes sportegyesületek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának finanszírozása érdekében. Cél, hogy az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis és közepes sportegyesületek tehetségkiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatai támogatását azzal a céllal kívánja biztosítani a Támogató, hogy a versenysport területén helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportegyesületek hatékonyabb munkát végezhessenek.

Continue reading

NAGY újévi színező verseny

A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társasága  NAGY újévi színező versenyt hirdet óvodásoknak és kisiskolásoknak, Pályázatunkon kizáról (hazai és határon túl élő) óvodások és 1., 2.osztályos kisdiákok vehetnek részt (természetesen a szülők tudtával!). Beküldhető maximum 15 színezés / óvoda; 10 színezés / iskola

Continue reading

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel / GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Magyarország Kormányának felhívása a középvállalkozások komplex élelmiszeripari beruházásainak megvalósítására kombinált hiteltermék keretében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripari feldolgozó ágazat versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás formájában.

Continue reading

Musicalpályázat 2017 – Esztrád Színház

Az Esztrád Színház pályázatot hirdet új magyar musical, vagy zenés színpadi mű megírására hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára. Olyan zeneszerzők jelentkezését várjuk, akik konkrét zenei elképzeléssel rendelkeznek valamely irodalmi mű, vagy saját színdarab megzenésítésére. A pályázaton zenei alkotópáros is részt vehet. A pályázaton a pályázók kizárólag olyan művekkel jelentkezhetnek, melyeknek még nem volt színpadi előadása.

Continue reading

Ybl Miklós-díj

A Miniszterelnökség a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján felhívást tesz közzé a 2017. évi Ybl Miklós-díj adományozására vonatkozóan. A díj a legalább tizenöt év kimagasló egyéni – önállóan tervezett építészeti alkotásokra vonatkozó – építészeti alkotói, oktatói tevékenység elismeréséül, életműdíjként adományozható.
Continue reading

Civil szervezetek működési célú támogatása 2017

A Közösségi Környezet Kollégium, a Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégium, a Nemzeti Összetartozás Kollégium, a Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium, az Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására. Jelen pályázati kiírás részét képezi a “Pályázati Útmutató a NEA 2017. évi működési pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

Continue reading

SciChallenge verseny

Tagszervezetünk, a BioTalentum Kft. – egy nemzetközi konzorcium (H2020) tagjaként – a SciChallenge versenyre szeretne minél több fiatalt mozgósítani. amelynek célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok, a műszaki és mérnöki tudományok, illetve a matematika (STEM tudományterületek) iránt. A projekt elsőként versenyre hívja a fiatalokat, de ezen túl egy olyan információs platform kifejlesztése a végcél, amely hosszabb távon is segítséget nyújt a tudományos életpálya iránt érdeklődőknek, információs adatbázisként szolgál a karriertervezésben és a gyakornoki pozíciók megtalálásában.

Continue reading

Kemény Bertalan Falufejlesztési díj

A Falufejlesztési Társaság határozatával Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére díjat alapított. A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.
Continue reading

Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés / TOP-6.1.5-16

Magyarország Kormányának felhívása az állami utak építtetői és a megyei jogú városok önkormányzatai részére a közúthálózat gazdaságfejlesztő és mobilitást ösztönző felújítása és fejlesztése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása tematikus cél teljesítését, ezért a cél elérését a Kormány az állami utak építtetői és a helyi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink