Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Kemény Bertalan Falufejlesztési díj

A Falufejlesztési Társaság határozatával Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére díjat alapított. A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.
Continue reading

Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés / TOP-6.1.5-16

Magyarország Kormányának felhívása az állami utak építtetői és a megyei jogú városok önkormányzatai részére a közúthálózat gazdaságfejlesztő és mobilitást ösztönző felújítása és fejlesztése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása tematikus cél teljesítését, ezért a cél elérését a Kormány az állami utak építtetői és a helyi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés / TOP-6.4.1-16

Magyarország Kormányának felhívása megyei jogú város önkormányzatok részére a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatását valamennyi területtípuson, ideértve a fenntartható városi mobilitás és a kibocsátás-csökkentést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását, mint tematikus cél teljesítését, ezért a cél elérését a Kormány a megyei jogú város önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése / TOP-6.2.1-16

Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, a megyei jogú városok önkormányzatai, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára, a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében.

Continue reading

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés / TOP-6.1.4-16

Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok, civil szervezetek és egyházak részére, a megyei jogú város térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztéseik megvalósítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztést. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása kombinált hiteltermékkel / VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

Magyarország Kormányának Felhívása a kis- és középvállalkozásoknak, a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását. A cél elérését a Kormány a kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Amerikai ösztöndíj demokratikus értékeket közvetítő civil szervezetek számára

A Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért mintegy HUF14,603 támogatói programja demokratikus értékeket közvetítő, demokratikus célokat megvalósító civil szervezetek, intézmények számára. A National Endowment for Democracy (NED) 12 hónapos támogatása civil szervezetek, egyesületek, független média és hasonló szervezetek számára. A NED a legkülönbözőbb társadalmi, gazdasági környezetben támogatja a demokratikus értékek feltárásával, a demokratikus jogok alkalmazásával és a demokratikus célokat megvalósító szervezeteket.

Continue reading

Nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatása / NEMZ-TAB-17

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatására. A pályázók a  pályázati célok megvalósítására legalább öt egymást követő napon, vagy azt meghaladó időtartamban – kísérők nélkül minimum 15 fő tanuló részére – tábort szerveznek.

Continue reading

Tandíjmentes pedagógiai képzések / PK09/2016

A Projektközpont Szolgáltató Kft. valamint, a Szent Gergely Népfőiskola pályázatot hirdet a 2016/17-es tanulmányi időszakra, támogatott tanulmányi státuszok betöltésére, általános célú, iskolarendszeren kívüli, felnőttképzési programban való részvételre. A pályázók kiválasztása automatikus. Minden programra 25 férőhelyet biztosít a pályázat kezelője. A rendelkezésre álló férőhelyek (státuszok) automatikusan kerülnek feltöltésre.
Continue reading

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása / GINOP 1.2.2-16

Magyarország Kormányának felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. A felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink