Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Civil háló támogatási program

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás stratégiai céljai között feladatának tekinti a pénzügyi kultúra és ismeretterjesztés, a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését, ezért részt vállal a civil fogyasztóvédelmi szervezetek pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységének támogatásában. A magyar lakosság pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztatása és pénzügyeikhez kapcsolódó jogorvoslati lehetőségeinek biztosítása kiemelt társadalmi és gazdasági érdek. Kiemelten fontos a fogyasztók pénzügyi kiszolgáltatottságának jelentős mértékű csökkentése, a pénzügyi fogyasztóvédelmi jogorvoslati érdekeik érvényesítésének széleskörű elősegítése, valamint a lakosság pénzügyi tudatosságának növelése. Felismerve ezen területek fejlesztési lehetőségeit a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja (PFK) országos lefedettséget biztosító integrált pénzügyi fogyasztóvédelmi rendszert alakított ki. A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló a fenti elveknek megfelelően arra törekszik, hogy az MNB és a civil szervezetek közötti együttműködés során a valós pénzügyi fogyasztóvédelmi szemléletváltás megvalósuljon hazánkban. 

Continue reading

PH21 Galéria, Budapest – Pályázat nemzetközi csoportos kiállításon való részvételre

A fotókkal kapcsolatban leggyakrabban talán az idő egy pillanatának megragadására asszociálunk, azonban a fotográfia legalább ugyanannyira a történetmondás médiuma is. S bár egy fotó technikailag valóban csak az itt és most pillanatát rögzíti, az elkapott és kimerevített pillanat magában hordozza saját előzményeit csakúgy, mint ami utána következhet. A pillanathoz vezető és az abból kibomló lehetséges eseményeket a befogadói értelmezés történetté formálhatja. Az embereket, tárgyakat vagy különböző helyszíneket ábrázoló fotók megannyi inspiráló, lebilincselő vagy éppen elgondolkodtató történetet mondhatnak el, feltéve, ha tudunk időt szakítani a fotók tanulmányozására és értelmezésére, ha kellő odafigyeléssel és kíváncsisággal fordulunk feléjük. A történet egyetlen képben való megjelenítése és kibontása az egyik legizgalmasabb kihívás mind a fotográfusok, mind pedig a nézők számára. 

Continue reading

Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára (Robert Schuman ösztöndíj)

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára hirdetett szakmai gyakorlat célja, hogy lehetővé tegye a gyakornokok számára a tanulmányaik során szerzett ismeretek kiegészítését, valamint hogy közelebbről megismerhessék az Európai Unió, kiváltképpen pedig az Európai Parlament tevékenységét.
A szakmai gyakorlatok típusai:
– általános szakmai gyakorlat, amely a kritériumokat teljesítő valamennyi jelentkező számára nyitott. 
– újságírói szakmai gyakorlat: a jelentkezőknek ezenfelül megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, és azt publikációs listával, az Európai Unió egyik tagállamának újságíró-szövetségéhez tartozó tagsággal vagy az Európai Unió tagállamaiban, illetve a tagjelölt országokban elismert, újságírói képzettséget tanúsító bizonyítvánnyal igazolniuk kell. 

Continue reading

Országos Marketinggyémánt Díj

Mutassa be marketing tevékenysége eredményeit, s nyerje el azzal a Magyar Marketing Szövetség szakmai elismerését, a “Marketinggyémánt” védjegyet! Keressük és díjazzuk azokat a mikro-, kis és középvállalkozásokat, start up-okat, nonprofit szervezetek, egyesületek, valamint az általuk megbízott ügynökségeket, tanácsadókat, szolgáltató cégeket, akik KKV területen az adott kategóriák valamelyikében sikeres marketingprojekteket, kampányokat, szakmailag profi marketingmegoldásokat valósítottak, valósítanak meg! Tizenegy kategóriában lehet pályázni, a 2016. január és 2017. október között megvalósított aktivitásokkal. A pályázó cégeknek be kell mutatniuk a megvalósított marketingtevékenység előkészítésének, megvalósításának és eredményessége értékelésének folyamatát!

Continue reading

A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén – projektek / EFOP-1.8.6-17

Magyarország Kormányának felhívása a szabadidősport, egészségfejlesztő testmozgás területén működő, illetve tevékenységet kifejtő
a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti országos jellegű sportszövetségek és sportköztestületek,
b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek számára, a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, a hozzáférés javítása a hátrányos helyzetű célcsoportok számára és a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében.  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési fejlesztések megvalósítását. A cél elérését a Kormány az a)-b) pont szerinti szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

„Digitális Esély 2017”

A németországi walldorfi székhelyű SAP SE a világ 190 országában vállalati szoftverek és szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó piacvezető cég. A vállalat több mint 40 éves történetében – profiljának is köszönhetően – prioritást élvez az innováció és az oktatás ösztönzése. A fenntartható jövő záloga az oktatás, hisz adott helyzetben a változtatni tudás, a világban fellelhető lehetőségek felfedezése éppen a megfelelő oktatásnak köszönhető. Ez a sikeres jövő (felzárkózás/társadalmi befogadás) záloga, mely versenyképességet biztosít a fiataloknak a foglalkoztatás világában. Az oktatás ösztönzésével az SAP Hungary Kft. hozzájárul a helyi közösségek mindennapi életének könnyebbé tételéhez: a társadalomban való boldoguláshoz, az emberek életminőségének javításához.

Continue reading

Tervezz könyvborítót!

2017. október 5-én ünnepeljük Szabó Magda születésének 100. évfordulóját. Ennek alkalmából a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár pályázatot hirdet, melynek keretein belül a pályázónak az írónő megadott műveinek kell könyvborítót terveznie.  A pályázaton 14 éven felüliek vehetnek részt. A nevezés díjtalan.  A pályamű készülhet digitálisan (számítógéppel) vagy saját kezűleg is (rajz, festmény stb.) – ezek az elbírálás során külön kategóriának számítanak. A digitális pályaműveket kérjük kinyomtatott formában beküldeni! A pályaműnek egyedinek kell lennie: nem lehet egyik, már létező borító másolata sem! A pályaművön szerepelnie kell az írónő nevének és a mű címének (mint egy valódi könyvborítón). 

Continue reading

Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban / EFOP-3.4.6-VEKOP-17

Magyarország Kormányának felhívása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények részére, intézményi irányításuk, képzés- és kutatásszervezési képességeik fejlesztése valamint ezt támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek fejlesztésének megvalósítása illetve bevezetésének érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelését. A cél elérését a Kormány felsőoktatási intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció – Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben / TFC-1.1.1-2017-A

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek, vagy a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése. Annak érdekében, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégigényeknek, elengedhetetlen a fenntartható, minőségi szolgáltatás biztosítása. A szolgáltatás minősége és mélysége szálláshely kategóriánként változhat és eltérő lehet, ugyanakkor tekintettel arra, hogy sok esetben ezek a változtatások kizárólag önerőből nem teljesülhetnek, jelen kiírás célja olyan támogatási konstrukció rendelkezésre bocsátása, amely lehetővé teszi a kereskedelmi szálláshelyeken belül a panziók és szállodák részére a minőségi szolgáltatási szint emelését. 

Continue reading

Sándor Imre Pr-díj

A Magyar Public Relations szövetség (MPRSZ) ismét meghirdeti szakmai díját, amelynek névadója Sándor Imre (1933-2007), a hazai kommunikációs iparág egyik elméleti megalapozója, professzor emeritus, a Corvinus Egyetem Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszékének korábbi vezetője.  A díj a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályázatokat – hírnév menedzsmentmunkákat és kampányokat – ismeri el anélkül, hogy különböző pályamunkák között abszolút rangsor felállítására törekedne. A Magyar Public Relations Szövetség bízik abban, hogy ez a díj hozzájárul a public relations szakma elismertségének erősödéséhez, valamint a szakmai színvonal további növeléséhez. A Sándor Imre PR-Díj pályázaton elért helyezések beleszámítanak a Kreatív magazin által minden évben összeállított PR Toplista rangsorának meghatározásába. A Kreatív PR Toplistát a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) pr-tagozatának szakmai támogatásával állítja össze. 

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink