Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

A 2017/2018-as tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztere iskolai kórusok alapítására és a meglévők munkájának támogatására pályázati felhívást tesz közzé. Pályázati cél: A 2017/2018-as tanévben alakuló új iskolai kórusok programjainak támogatása azokban az intézményekben, ahol jelenleg még nem működik énekkar, illetve a szakmailag már bizonyított együttesek által megvalósítandó szakmai-művészeti programok támogatása. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás forrása: a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Continue reading

Állj rajthoz, mi segítünk!

A Generali a Biztonságért Alapítvány kiemelt célja az egészségmegőrzés, az egészséges életmód, a diák- és szabadidősport támogatása. 2017-ben alapítványunk a tömegsportok közül az amatőr futást kívánja ösztönözni, futóeseményeken való részvétel támogatásával.
1. Mi a pályázat célja?
Meggyőződésünk, hogy a futás egy mindenki számára hozzáférhető, egészséges kikapcsolódási, feltöltődési forma, amelynek komoly sportértéke van és hozzájárul a hosszútávon fenntartható egészséges életmódhoz.
2. Mire lehet pályázni?
Nyilvánosan meghirdetett, nevezési díjhoz kötött tömeges szabadtéri futóeseményeken való részvételhez amatőr futók nevezési díjának finanszírozására lehet pályázni.

Continue reading

Pedagógusoknak továbbképzés – játékos módszertan a környezetismeret, természetismeret, földrajz tanításában

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY és társzervei: a Pálffy Dénes Népfőiskola Akadémia és a Megújuló Oktatásért, Nevelésért Mozgalom – pedagógusoknak továbbképzést hirdet az alábbiak szerint: JÁTÉK, JÁTÉKOS MÓDSZERTANI ELEMEK A KÖRNYEZETISMERET, TERMÉSZETISMERET, FÖLDRAJZ TANÍTÁSÁBAN
Ea.: Rátz Ottó mesterpedagógus igazgató, közoktatás-vezető,szaktanácsadó
Időpont: 2017. május 20. vagy május 27. (szombat) , 9-11 óra
Helyszín: 8500 Pápa, Kékfestő múzeum előadóterme
A résztvevőket a szünetben frissítővel, szendviccsel megvendégeljük.  Útiköltséget nem áll módunkban téríteni.

Continue reading

Pályázat rendezvénymarketingre

3 kategóriában, 90 millió forintos keretösszegből, vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a magyar élelmiszer gazdaság termékeit népszerűsítő, agrárágazatunkat bemutató egyesületek, alapítványok és szakmaközi szervezetek. Rendezvényeik, konferenciáik megrendezéséhez, a megjelenésüket hirdető reklám és média felületek megvásárlásához, technikai költségeikhez épp úgy kaphatnak pályázati támogatást, mint kommunikációs anyagaik elkészítéséhez, az eseményekhez kötődő arculati, grafikai elemek megtervezéséhez, avagy a rendezvényeken feladatot ellátó előadók, tolmácsok díjazásához.

Continue reading

REB-17-MŰVÉSZETI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVKIADÁS

Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013. (X. 29.) számú határozatában döntött a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról. A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció kezdetének 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a vallási megújulás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. Ezek az értékek a szabadság, a megújulni vágyás és tudás, a munka tisztessége, a család szeretete, az egymás iránti nyitottság, a bibliai etika komolyan vétele.  A jelen kiírás keretében meghirdetendő pályázatok útján a Bizottság olyan programok megvalósulását szeretné ösztönözni és támogatni, amelyek a reformáció örökségét kifejező értékteremtő, értékőrző, értékmentő munkához kívánnak hozzájárulni.

Continue reading

HGCS/2017 – Otthon Melege Program – Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) cseréje

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) pályázatot tesz közzé nagykorú természetes személyek részére, a magyar háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.  A pályázatkezelési feladatok ellátását az NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pályázatkezelő) végzi. A magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú, természetes személyek az alprogram által igénybe vehető vissza nem térítendő támogatással csökkentett vételáron (támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási nagygép (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) beszerzésére.  Continue reading

Bűnmegelőzési projektek / BM-17

A Belügyminisztérium nyílt pályázatot hirdet Bűnmegelőzési projektek megvalósítására (Pályázati kiírás kódja: BM-17 A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában megjelölt  célok megvalósítását szolgáló projektek kidolgozására nyílt bűnmegelőzési pályázatot hirdet. A pályázatok célja, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri együttműködéseket kialakítva, azokat felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba. Az idei évre szóló bűnmegelőzési pályázati kiírás keretében is a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (a továbbiakban: NBS) négy fő prioritásával összhangban álló projektekre lehet pályázatot benyújtani:

Continue reading

Erdei vasutak üzemeltetésének támogatása

Pályázatok benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Földművelésügyi Minisztérium honlapján történő megjelenését  követően 2017. június 2. és július 2. nap között Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/5/11 “Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása” c. fejezeti kezelésű előirányzat terhére, az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

Continue reading

Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése / EFOP-1.1.6-17

Magyarország Kormányának felhívása munkaerőpiaci szereplők részére olyan programok indítására, melyek a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációját segítik elő.  Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal kötött Partnerségi Megállapodásban vállalta a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának elősegítését. A konstrukció elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiaci integrációjának elősegítése.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket projektenként minimum 20 000 000 forint maximum 140 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

Continue reading

Generali tehetségprogram

A GENERALI a Fiatal Tehetségprogramja keretében szakértelmen alapuló támogatást biztosít a pályázaton kiválasztott szervezetek számára. A GENERALI, társadalmi felelősségvállalás stratégiájának fókuszában a baleset megelőzés és közlekedésbiztonság, az egészséges életmód támogatása és a betegségmegelőzés, a gyógyítási, mentési tevékenységek támogatása, és a gyermek- és ifjúságvédelem áll, a pro bono tevékenység révén kívánja bővíteni ez irányú tevékenységét. A Tehetségprogram több hónapos fejlődési lehetőséget, biztosit a programban résztvevő GENERALI munkatársak számára. Az egyedi vezetőképző program, szerves részként valósül meg a szervezetek szakmai támogatása, mely eredményeként a szervezetek több hónapon átívelő, számos találkozóból álló, támogatási folyamatra számíthatnak. Olyan szerveteket szeretnénk támogatni, melyek célkitűzései összhangban állnak a fent nevesített értékekkel és amelyek a lehető legjobban tudják hasznosítani a munkatársak által felajánlott tudásokat.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink