Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása / GINOP-5.1.4-17

Magyarország Kormányának felhívása a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén a vállalkozások versenyképességének növelése céljából. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hátrányos helyzetű csoportok aktivizálását, a munkanélküliek és inaktívak munkába állását segítő aktív intézkedések megerősítését, ösztönzését és támogatását, amely elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz. Az intézkedés fő célja a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási – foglalkoztatással egybekötött képzési – programok segítségével. A cél elérését a Kormány támogatási program meghirdetésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

A legszebb konyhakertek – pályázat

Kovács Szilvia ötletgazda – Karcag város alpolgármestere – “A legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban való részvételre hívja fel Magyarország valamennyi településének Önkormányzatait/Szervezeteit/Egyesületeit! A program célja, hogy a kertművelők munkája a versenynek köszönhetően kapjon kellő elismerést, és példájuk nyomán minél többen műveljenek konyhakertet, hogy az évszázadok során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhessen a generációk között.

Continue reading

Népi Játékok Rendezvényekre

A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által szervezett rendezvényre az egyesületünk tulajdonában lévő népi, történelmi és logikai játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk. A támogatottak köre: önkormányzatok, művelődési házak és központok, társadalmi- és civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok, hagyományőrző rendezvényeket szervező cégek, vállalkozók Magyarországról és a határokon túlról, magyarok által lakott településekről. A pályázat célja: a régi magyar hagyományokat, szokásokat, játékos formájában bemutatni, feleleveníteni, belopni az emberek tudatába. Ezek mellett kipróbálhatják az összegyűjtött eszközös népi játékokat. Ezekről pozitív élményekhez juttatni a számítógépes világunk gyermekeit, felnőttjeit. Megmutatni azt, hogy őseink szórakozása, játékai ugyanolyan örömöt, jó hangulatot biztosítanak most is, mint annak idején elődeinknek.

Continue reading

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázata

A kulturális fesztiválok kollégiuma nyílt pályázati felhívása az Európai Bizottság    kreatív Európa programjában (2014-2020), valamint a kultúra keretprogramjában  (2007-2013.) résztvevők számára. Pályázati cél: az Európai Bizottság Kreatív  Európa programjának (2014-2020.) “Európai együttműködési projektek”, “Európai  platformok” területei, valamint a Kultúra keretprogramjának 1.1. területe keretében  megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.

Continue reading

Táncművészet Kollégium pályázata

A Táncművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására. Pályázati cél: Új táncprodukciók megvalósítása. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. Pályázók köre: hivatásos, független táncművészek, táncművészeti együttesek (természetes és jogi személyek, egyéni vállalkozók, valamint nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója). Egy pályázó a témában kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.

Continue reading

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pályázata Kulturális Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága a magas színvonalon működő művészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevékenységet ellátó helyi önszerveződő közösségek támogatása érdekében, a Közgyűlésnek a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Kulturális Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. A pályázat célja: Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek 2018. március 31. napjáig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényeinek szervezéséhez és színvonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása. 
Continue reading

Nyíregyháza Megyei Jogú Város pályázata Civil Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a civil szervezetek által megrendezésre kerülő programok, programsorozatok, rendezvények megvalósításának támogatása érdekében, a Közgyűlésnek a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Civil Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. A pályázat célja: 2018. március 31. napjáig a civil szervezetek programokkal, programsorozatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségeik finanszírozása valamint alkotások, kiadványok megvalósításának támogatása.

Continue reading

Lépj a piacra! – Vállalkozóvá válás támogatása e-learning képzéssel, tőkejuttatással

A program háttere: A program életre hívásának jogosultságát alátámasztják a magyarországi vállalkozások strukturális viszonyai, hiszen a Magyarországon működődő vállalkozások döntő része a kis- és középvállalkozások csoportjába tartozik. A KSH felmérése szerint a kkv-k szerepe felértékelődött, melynek hátterében elsősorban nagyvállalati folyamatok húzódnak meg, ugyanis költségcsökkentési céllal tevékenységeik jelentős részét kihelyezték. A kkv szektor gazdasági szempontból jelentős szerepet tölt be az ország jövedelem termelésében, társadalmi aspektusból a munkahelyteremtésben, a foglalkoztatottság növelésében.

Continue reading

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat

A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a 2017. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., a Nyír-Demonich Zrt. és a Planet Gép Kft. társfinanszírozásában, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi lebonyolítói közreműködésével. Az ösztöndíj összege: bruttó 900e Ft. Időtartama: 6 hónap

Continue reading

Ingyen weboldal megrendelése

A Jelado Internet és Kommunikáció minden megrendelő részére vállalja a professzionális, 135 000 Ft becsült piaci értékű, korszerű, magas felszereltségű, szép megjelenésű, dinamikus weboldalak ingyenes elkészítését telepítéssel, tartalomfeltöltéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással. A Jelado Internet és Kommunikáció nagyvonalú kezdeményezésének az a célja, hogy a megrendelők saját, jó megjelenésű, önállóan (laikus által is könnyen) és tetszőlegesen szerkeszthető, korlátlanul bővíthető, korszerű, professzionális színvonalú és felszereltségű weboldallal jelenhessenek meg az interneten.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink