Pályázati hírek, információk

PÁLYÁZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK

Táncművészet Kollégium pályázata

A Táncművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet magas művészeti színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására. Pályázati cél: Új táncprodukciók megvalósítása. Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatás forrása: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. Pályázók köre: hivatásos, független táncművészek, táncművészeti együttesek (természetes és jogi személyek, egyéni vállalkozók, valamint nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója). Egy pályázó a témában kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.

Continue reading

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pályázata Kulturális Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága a magas színvonalon működő művészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevékenységet ellátó helyi önszerveződő közösségek támogatása érdekében, a Közgyűlésnek a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Kulturális Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. A pályázat célja: Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek 2018. március 31. napjáig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényeinek szervezéséhez és színvonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása. 
Continue reading

Nyíregyháza Megyei Jogú Város pályázata Civil Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a civil szervezetek által megrendezésre kerülő programok, programsorozatok, rendezvények megvalósításának támogatása érdekében, a Közgyűlésnek a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Civil Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. A pályázat célja: 2018. március 31. napjáig a civil szervezetek programokkal, programsorozatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségeik finanszírozása valamint alkotások, kiadványok megvalósításának támogatása.

Continue reading

Lépj a piacra! – Vállalkozóvá válás támogatása e-learning képzéssel, tőkejuttatással

A program háttere: A program életre hívásának jogosultságát alátámasztják a magyarországi vállalkozások strukturális viszonyai, hiszen a Magyarországon működődő vállalkozások döntő része a kis- és középvállalkozások csoportjába tartozik. A KSH felmérése szerint a kkv-k szerepe felértékelődött, melynek hátterében elsősorban nagyvállalati folyamatok húzódnak meg, ugyanis költségcsökkentési céllal tevékenységeik jelentős részét kihelyezték. A kkv szektor gazdasági szempontból jelentős szerepet tölt be az ország jövedelem termelésében, társadalmi aspektusból a munkahelyteremtésben, a foglalkoztatottság növelésében.

Continue reading

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat

A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a 2017. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., a Nyír-Demonich Zrt. és a Planet Gép Kft. társfinanszírozásában, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi lebonyolítói közreműködésével. Az ösztöndíj összege: bruttó 900e Ft. Időtartama: 6 hónap

Continue reading

Ingyen weboldal megrendelése

A Jelado Internet és Kommunikáció minden megrendelő részére vállalja a professzionális, 135 000 Ft becsült piaci értékű, korszerű, magas felszereltségű, szép megjelenésű, dinamikus weboldalak ingyenes elkészítését telepítéssel, tartalomfeltöltéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással. A Jelado Internet és Kommunikáció nagyvonalú kezdeményezésének az a célja, hogy a megrendelők saját, jó megjelenésű, önállóan (laikus által is könnyen) és tetszőlegesen szerkeszthető, korlátlanul bővíthető, korszerű, professzionális színvonalú és felszereltségű weboldallal jelenhessenek meg az interneten.

Continue reading

Iskolakerthez kötődő téli tevékenységek ötlettára

Pályázat iskolakertet működtető közösségek számára, Pályázat címe: Iskolakerthez kötődő téli tevékenységek ötlettára, Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely olyan közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak. Pályázat célja: Általában kevés konkrét teendő akad télen a kertben, mégis számtalan lehetőség van arra, hogy folyamatossá tegyük kapcsolatunkat a kerttel azáltal, hogy az iskolakerthez szorosan köthető tevékenységeket végzünk a gyerekekkel.

Continue reading

Zöld város kialakítása – megyei jogú városok / TOP-6.3.2-16

Magyarország Kormányának felhívása a megyei jogú városok részére városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon történő megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a városi környezetjavító intézkedéseket, valamint a gazdaságfejlesztési beavatkozásokat. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatok, helyi nonprofit szervezetek és egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Zöld város kialakítása – helyi önkormányzatok / TOP-2.1.2-16

Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon történő megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a városi környezetjavító intézkedéseket, valamint a gazdaságfejlesztési beavatkozásokat. A cél elérését a Kormány a helyi önkormányzatok, helyi nonprofit szervezetek és egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése / TOP-6.5.1-16

Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok számára, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány a magyarországi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Continue reading

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   

Kiemelt partnerünk

Kiemelt partnerünk

Pályázat keresés

   
   
   

Partnereink