Sándor Imre Pr-díj

A Magyar Public Relations szövetség (MPRSZ) ismét meghirdeti szakmai díját, amelynek névadója Sándor Imre (1933-2007), a hazai kommunikációs iparág egyik elméleti megalapozója, professzor emeritus, a Corvinus Egyetem Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszékének korábbi vezetője.  A díj a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályázatokat – hírnév menedzsmentmunkákat és kampányokat – ismeri el anélkül, hogy különböző pályamunkák között abszolút rangsor felállítására törekedne. A Magyar Public Relations Szövetség bízik abban, hogy ez a díj hozzájárul a public relations szakma elismertségének erősödéséhez, valamint a szakmai színvonal további növeléséhez. A Sándor Imre PR-Díj pályázaton elért helyezések beleszámítanak a Kreatív magazin által minden évben összeállított PR Toplista rangsorának meghatározásába. A Kreatív PR Toplistát a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) pr-tagozatának szakmai támogatásával állítja össze. 

Ki pályázhat? 
Minden olyan, Magyarországon bejegyzett PR ügynökség és vállalat, amely 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között a pályázati kiírásnak megfelelő munkát végzett. 
Az MPRSZ nem fogad el politikai és/vagy pártokhoz kötődő kampányokat, valamint vallási tárgyú, vagy egyház(ak)hoz kötött pályamunkákat sem – kivéve a kifejezetten társadalmi jellegű, jótékonysági, katasztrófakár-enyhítési, és kisebbségi felzárkóztató PR kommunikációs kampányokat. 

Pályázható kategóriák 

1. Hírnévmenedzsment 
A pályázati kiírásban meghatározott időszakban, de minimum 6 hónapon keresztül az ügyfél, illetve saját szervezet számára végzett, több PR-szakterületre kiterjedő ügynökségi, ill. vállalaton belüli PR-tevékenység, amely mérhetően hozzájárult a vállalat/szervezet reputációjának javításához, a hírnév fejlesztéséhez, megőrzéséhez, az esetlegesen sérült hírnév helyreállításához. 
Az értékelésnél hangsúlyosan számít a megbízó szervezet, ill. a vállalat vezetésének nyújtott tanácsadói tevékenység tartalma. A pályázatok elbírálása során előnyt jelent az ügyfél, ill. a vállalat vezetésének pozitív értékelése a munkáról. (Amennyiben a pályázónak erre módja van, csatolja be az ügyfél, ill. a vállalat vezetésének véleményét, elismerő levelét, vagy nyilatkozatát.) 

2. Kommunikációs kampány 
Olyan, a pályázati időszakban végzett, időben egyértelműen behatárolható, mérhető eredménnyel rendelkező kommunikációs aktivitás, amely a PR-szakma klasszikus szakterületei közül legalább egyet azonosít, és módszertanában többféle megoldást is hasznosít (a sajtókapcsolatoktól a digitális kommunikáción keresztül a rendezvényszervezésig). Szükséges kommunikációs aktivitás eredményeinek a bemutatása, valamint az értékelési/mérési metodika ismertetése is. 
Iparági bontás 
A pályázatok benyújtásakor, kérjük, jelöljék meg, hogy mely iparágba tartozó ügyfélnek végezték a nevezett munkát. A választható iparágak: 
– Művészet 
– Egészségügy 
– Energetika 
– Építőipar 
– FMCG 
– Ingatlan 
– Média és szórakozás 
– Non-profit és civil szféra 
– Pénzügy, bank, biztosítás 
– Startup 
– Szállítás, közlekedés 
– Technológia 
– Telekommunikáció és IT 
– Turizmus és vendéglátás 
– Egyéb 

A pályázatok felépítése 
A pályázatokban az alábbi egységeket kérjük elkülöníteni: 
1. Alaphelyzet bemutatás, kommunikációs kihívások 
2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban szereplő alapötlet/koncepció a pályázó önálló szellemi terméke-e, vagy a megbízótól/más ügynökségtől származik-e (vagy pl. egy globális kampányra épül-e). 
3. Célok, célcsoportok 
4. Kommunikációs stratégia és üzenetek 
5. A stratégia megvalósítása, módszerek, eszközök, és időzítésük 
6. Az ügynökség és az ügyfél között kapcsolattartás menete, minősége, a tanácsadás tartalma 
7. A munka/kampány eredményének mérési módszerei és ténylegesen elért eredmények bemutatása 
8. A munka/kampány jövőbeni felhasználási/folytatási lehetőségei 
9. A kitűzött célok elérésének ügynökségi értékelés 

A zsűri 
A pályázatokat – mindkét kategóriában – elbíráló zsűri a Magyar Public Relations Szövetség elnökségének tagjaiból, valamint jogi tagjaiból és szakmai képviselőiből áll. 
A zsűri elnöke: 
– R. Kovács Dániel, Magyar Public Relations Szövetség elnökségi tag, Front Page Communications ügyvezető 
A zsűri tagjai: 
– felkérés alatt 

A zsűri értékelésének folyamata 
A szakmai zsűri tagjai összesen 100 pontot adhatnak egy pályázatra, ezen belül minden értékelési szempont alapján maximum 20 pontot adhatnak. 
A bírálat egyenként, online rendszerben zajlik, de a zsűri tagjai lehetőséget kapnak személyes egyeztetésre is. A meghatározott bírálati szempont alapján az egy-egy pályázatra maximálisan adható pontszám összesen 100. 
A zsűri által az értékelési folyamat során meghatározott pontszám feletti pályázat(ok) shortlistre kerül(nek), míg a zsűri a shortlist-re került pályázatok közül választja ki a díjazott pályaműve(ke)t. 
A zsűri dönthet úgy, hogy a Sándor Imre PR-díj fődíjat is odaítéli egy-egy díjazott pályaműnek mindkét kategóriában. 
A zsűri tagjai elfogultságot nyújtanak be minden olyan pályázat elbírálásakor, amelyben bármilyen szempontból érintettek. Ilyen esetben a többi zsűritag által adott pontok átlagát számoljuk, az elfogultságot jelentő zsűritag nem szavaz az adott pályázat értékelésekor. 
Az értékelés szempontjai 
A szakmai zsűri az alábbi szempontok alapján bírálja el a pályázatokat: 
1. Az alapkoncepció értékelése (amennyiben a pályázótól származik az), a szakmai eszköztár kiválasztása, használatának egyensúlyozása, iparági ismeretek és a választott kommunikációs stratégia 
2. Az üzenetek értelmezhetősége, hatékonysága, kommunikálhatósága és kommunikálása 
3. Újszerűség, egyéni látásmód, a megszokott kommunikációs keretek kitágítása 
4. A munka alapossága, a megvalósítás gondossága és részletessége 
5. Az eredmények bemutatása, a kampány/projekt hatása az ügyfél üzletmenetére 
Nevezési díj 
A nevezési díj mindkét kategóriában egységesen 45 000 Ft + áfa. 
Azon ügynökségek, amelyek a Magyar Public Relations Szövetség ügynökségi tagjai, egy pályázatot nyújthatnak be INGYENESEN, a többi nevezésből pedig 50% engedményt kapnak. 
A nevezési díjat a kategória megjelölésével a Magyar Public Relations Szövetség MagNet Bank 16200151-18522457 számú bankszámlájára kérjük átutalni a nevezéssel egyidőben. (A cégek számlaigényüket jelezzék az MPRSZ titkárságának: titkarsag@mprsz.hu). 
A nevezési díj tartalmazza két fő részvételét az ünnepélyes díjátadáson. 
Időzítés 
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15. 
Eredményhirdetés: 2017. november 
Technikai információk a pályázat benyújtásával kapcsolatban 
A pályázat első oldalon kérjük feltüntetni az alábbi adatokat: 
– A pályázott kategória 
– Az ügyfél iparága 
– A pályázati anyag címe 
– A pályázott kommunikációs program személyi felelősei 
– A pályázó ügynökség/vállalat neve (megnevezhető társpályázó is, de ebben az esetben is csak egy díj kerül kiadásra a társpályázó megnevezésével együtt) 

Formai követelmények: 
– A pályázati anyagot kizárólag digitálisan kérjük benyújtani 
– Terjedelmi korlát: max. 10.000 karakter (szóközökkel együtt), amely nem tartalmazhatja a mellékleteket. 
– Word vagy ppt formátumban (a mellékletek lehetnek ettől eltérőek) 

Beadás módja: 
– Kísérőlevelében kérjük megadni: Kontaktszemély, és annak elérhetőségi adatai 
– Több pályázat esetén érjük, azokat pályázatonként, egyesével elküldeni a titkarsag@mprsz.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyába kérjük megadni: Sándor Imre 2017 – ügynökség neve – kategória – pályázat címe 

Egyéb: 
– Az MPRSZ fenntartja magának a jogot, hogy a terjedelmi korlátot meghaladó, vagy nem a megadott felépítésben (lsd. korábban részletezett 9 pontból álló egység) beadott pályázatokat a versenyből kizárja. 
– A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy az egyes pályázatokat indoklás nélkül másik kategóriába sorolja át. 
– Az MPRSZ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a szakmai zsűri egy adott kategóriában egyetlen pályázatot sem értékel a Sándor Imre PR-díjra, vagy fődíjra érdemesnek, akkor az adott kategóriában ne adja ki az adott díjat. 
– A pályázatot benyújtó szervezetek hozzájárulnak, hogy pályaműveiket az MPRSZ honlapján közzé tegye. Ehhez kapcsolódóan kérjük, hogy a pályázat publikálásra szánt részében csak olyan adatokat szerepeltessenek, amelyek nyilvánosak. 
Hivatalos székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 3. Levelezési cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 14. fs.4. mprsz@mprsz.hu; titkarsag@mprsz.hu; http://www.mprsz.huhttp://www.facebook.com/mprsz 

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink