Szakpolitikai reformok támogatása az ifjúsági területen

Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, és előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben. Szakpolitikai reformok támogatása az ifjúsági területen. A pályázattípus célja: Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, és előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben. Strukturált párbeszédnek nevezzük a fiatalok és az ifjúsági szakpolitikai döntéshozók között folytatott egyeztetéseket, amelyek célja a politikai döntéshozatal szempontjából hasznos eredmények elérése.


2. A pályázásra jogosultak köre
Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet lehet.

3. Támogatható tevékenységek
Strukturált párbeszéd: a fiatalok és az ifjúsági területen aktív döntéshozók találkozói.
– nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, amelyek – a döntéshozókkal folytatott párbeszéd révén – lehetőséget teremtenek a fiatalok számára a tájékozódásra, a vitára és az aktív részvételre a strukturált párbeszéd vagy az uniós ifjúsági stratégia szempontjából releváns kérdésekben;
– nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, amelyek előkészítik az Európai Unió soros elnöki posztját betöltő tagállam által az adott szemeszterben rendezendő hivatalos ifjúsági konferenciákat;
– olyan események, amelyek az Európai Ifjúsági Hét során megrendezett tevékenységekhez kapcsolódó ifjúságpolitikai témákról való vitát és tájékozódást szolgálják;
– fiatalokkal folytatott konzultációk a demokratikus életben való részvétellel kapcsolatban felmerülő igényeik megismerésére (online konzultáció, közvélemény-kutatások stb.);
– találkozók és szemináriumok, tájékoztató események vagy viták fiatalok és döntéshozók/ifjúsági szakértők között a demokratikus életben való részvétel témájáról;
– a demokratikus intézmények működését és a döntéshozók intézményekben betöltött szerepét szemléltető események.

4. A programban részt vevő országok
– az Európai Unió tagállamai (a Brexittel kapcsolatos, folyamatosan frissülő hírek itt olvashatók),
– az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
– az EU-tagjelölt országok: Törökország, Macedónia, Volt Jugoszláv Köztársaság.
A támogatható partnerországok szervezetei csak partnerként (nem pályázóként) vehetnek részt a projektekben.

5. Pályázati feltételek
A formai és tartalmi követelményeket a Pályázati útmutató B) része tartalmazza.

6. A támogatás mértéke
Támogatás igényelhető a következőkre: utazás; szervezési támogatás; rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása. Strukturált párbeszédre irányuló találkozónak odaítélhető maximális támogatás projektenként: 50 000 EUR

7. A pályázás menete
Ennek részleteit a Pályázati útmutató C) része tartalmazza.

8. A pályázatok beadásának határideje: 2019. október 1. 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ 
További információ az Erasmus+ Ifjúság honlapján található
Pályázati útmutató: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/guidelines
Pályázati tudnivalók: http://www.eplusifjusag.hu/hu/applicants/info 
Pályázati felhívás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=EN
https://tka.hu/palyazatok/8383/szakpolitikai-reformok-tamogatasa-az-ifjusagi-teruleten-ka3

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink