Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása NTP-MOI-15

A pályázati kategória kódja: NTP-MOI-15

Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a „tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatására”

A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.

A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

 

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania: · Legalább 60 órás tanórán kívüli, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, új kezdeményezésű komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 20 fő fiatal lehet.
· Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.
· Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, koreológiai leírás, ábrázolás, stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó programot több, legalább 20 órás, egymással együttműködő kisebb létszámú (minimum 3 fő, maximum 10 fő fiatal) műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 15 fő, maximum 30 fő tehetséges fiatal vonható be. A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

 

Kötelezően választandó kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
· A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó művészeti tábor megvalósítása. (A művészeti tábor az előírt 60 órás programba maximum 15 órában számítható be.)
· A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi út megvalósítása. (A tanulmányi út az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.)
· A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos színház/koncert/tánc előadás/múzeum/kiállítás látogatás. (A programelem az előírt 60 órás programba maximum 5 órában számítható be.)

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
– A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
§ alapfokú művészeti iskolák,

-A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarországon államilag elismert intézmények közül:
§ a művészeti felsőoktatási intézmények

-A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, mely az alapító okirata szerint művészet oktatási tevékenység végzésére jogosult.

 

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
§ Alapítvány
§ Alapítványi fenntartású intézmény
§ Állami fenntartású felsőoktatási intézmény
§ Egyesület
§ Egyéb fenntartású intézmény (Pl. KLIK fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, Felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények, tagintézmények)
§ Egyházi fenntartású intézmény
§ Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
§ Kistérségi fenntartású intézmény
§ Közalapítvány
§ Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
§ Nonprofit betéti társaság
§ Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
§ Nonprofit részvénytársaság
§ Önkormányzati fenntartású intézmény

 

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. november 11

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink