Tématerületi Kiválósági Program keretében megvalósítandó szakmai programok támogatási igényének benyújtása

A Tématerületi Kiválósági Program legfontosabb célja az akadémiai kutatóintézetek, a felsőoktatási intézmények és az állam által alapított kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának megalapozása. Biztosítani kívánjuk a rendelkezésre álló pénzügyi keret szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokációját, a kutatási együttműködések fokozását, az intézmények számára a kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeit. A program részleteit, beleértve a benyújtandó dokumentumokat, a program dokumentációja
(http://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/temateruleti-kivalosagi-190201) tartalmazza.


A Tématerületi Kiválósági Program keretében az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
1. Támogatási kérelem
2. Kutatási tématerületek bemutatása adatlap (a program dokumentációjának 1. melléklete szerint)
3. Tématerületi indikátorok táblázata (a program dokumentációjának 2. melléklete szerint)
4. Költségterv (a program dokumentációjának 3. melléklete szerint)

A Tématerületi Kiválósági Program nem azonos a 2018-ban indult Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programmal. Az utóbbi program keretében zajló tématerületi kutatások nem a Tématerületi Kiválósági Program keretein belül kerülnek finanszírozásra.

Az intézményeknek a dokumentumokat elektronikus és postai úton is szükséges benyújtani. Elektronikusan, szerkeszthető formában a temateruleti@nkfih.gov.hu címre, valamint ezzel egyidejűleg postai úton, ajánlott küldeményként 1 eredeti, cégszerűen aláírt példányban az NKFI Hivatal elnökének címezve, a 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1. levelezési címre. A borítékon a “Tématerületi Kiválósági Program 2019” szövegrészt szíveskedjen feltüntetni.
A dokumentumok benyújtási határideje: 2019. február 28.
http://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/temateruleti-kivalosagi-190131-2

   
Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Ford, Henry
   
Kiemelt partnerünk
Kiemelt partnerünk
Pályázat keresés
   
   
   
Partnereink